Rectorul Emil Ceban

Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 27.12.2019

 

Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”

Activitatea laboratoarelor științifice în anul 2020 și mecanismul de finanțare instituțională a domeniului de cercetare au constituit subiecte stringente pentru discuții în cadrul unei ședințe extraordinare, organizată de rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, profesorul Emil Ceban. La întrunire au participat Victoria Craveț, prorector pentru activitate economico-financiară, profesorul Ghenadie Curocichin, șeful Departamentului Știință, Tatiana Novac, șefa Departamentului Juridic și Resurse Umane, șefii laboratoarelor științifice ale universității noastre.

Rectorul Emil Ceban a informat șefii subdiviziunilor științifice despre situația incertă creată în domeniul de cercetare ca urmare a faptului că, până la momentul actual, nu a fost adoptată o decizie cu privire la finanțarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat, dar și din cauza că nu există o bază legislativă pentru reglementarea finanțării instituționale a sferei de cercetare.

Conducătorul instituției și-a exprimat profunda îngrijorare pentru faptul că la data 31 decembrie 2019 expiră contractele de muncă a 205 angajați din domeniul cercetării, dintre care 82 de angajați titulari (56 de cercetători științifici), iar Universitatea este pusă în situația de a disponibiliza personalul științific fără a exista claritate referitor la posibilitatea reangajării lor în câmpul muncii în anul 2020. 

„Dezvoltarea științei este parte componentă esențială a misiunii USMF „Nicolae Testemițanu”, de aceea instituția va întreprinde toate măsurile necesare pentru a menține potențialul uman de cercetare. Acest lucru este foarte dificil de realizat în lipsa unei informațiii clare cu privire la ambele forme de finanțare a cercetării, la început de an”, a subliniat rectorul Emil Ceban. 

Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”

În scopul analizei situației create și necesității de examinare a posibilităților de menținere a personalului calificat în sfera cercetării pentru realizarea obiectivelor Universității în acest domeniu de activitate,  Domnia Sa a dispus de a constitui un grup de lucru, care va avea sarcina de a înainta propuneri cu privire la: modificarea structurii și componenței subdiviziunilor științifice din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, precum și a modului de funcționare a acestora; menținerea potențialului uman în cercetare până la anunțarea rezultatelor concursului proiectelor din cadrul Programelor de Stat; precum și la modalitățile de angajare și remunerare a cercetătorilor din unitățile care nu au câștigat proiecte.  

Totodată, rectorul le-a dat indicații șefilor de laboratoare să discute individual cu fiecare angajat și să-i informeze despre situația creată, dar și despre faptul că administrația Universității va avea grijă ca personalul științific competent și apt de muncă să nu aibă de suferit.

Ghenadie Curocichin, profesor universitar, șef al Departamentului Știință, a informat despre incertitudinea existentă în domeniul de cercetare pentru anul următor, ce vizează direct activitatea laboratoarelor științifice și respectiv a resurselor umane în cercetare.

Totodată, grupul de lucru, instituit printr-un ordin al rectorului, va informa și va solicita instituțiilor statului competente pentru perfectarea acestui mecanism de finanțare, urgentarea termenului de adoptare a cadrului legislativ pentru finanțarea instituțională a activității de cercetare, tipurile de cheltuieli eligibile pentru aceasta, precum și revederea criteriilor de selectare a proiectelor din cadrul Programelor de Stat ce au obținut sau au depășit punctajul minim necesar ca rezultat al expertizei. În context, a fost enunțat faptul că în componența Comisiei de evaluare a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare nu a fost inclus vreun membru din domeniul sănătății, fapt ce trezește semne de întrebare cu privire la evaluarea proiectelor de cercetare.

Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
Cercetarea științifică - problemă abordată la USMF „Nicolae Testemițanu”
usmf
cercetare
activitatea științifică
domeniul de cercetare
finanțare
cadru legislativ
decizie
programe de stat
proiecte de cercetare
ședință extraordinară
laboratoare științifice
proiecte
mecanism de finanțare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii