program de masterat științific - „Tehnologii moleculare în sănătate”

Concurs de admitere la noul program de masterat științific - „Tehnologii moleculare în sănătate”

Publicat: 30.07.2020

program de masterat științificUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță concurs de admitere la un nou program de studii de masterat științific (ciclul II universitar) - Tehnologii moleculare în sănătate, cu durata de 2 ani, cu frecvență la zi. 

Olga Tagadiuc, directorul Şcolii doctorale în domeniul Științe medicale a  USMF „Nicolae Testemițanu”, a menționat că programul transdisciplinar de masterat Tehnologii moleculare în sănătate, lansat în premieră, are ca scop formarea specialiștilor cu profil multiplu la intersecția medicinei, farmacologiei și biotehnologiei, cu pregătire temeinică în metodologia contemporană a studiilor mecanismelor moleculare ale sănătății și ale patologiilor, a tehnologiilor de diagnostic și proceselor specifice designului, fabricării și controlului produselor farmaceutice și biotehnologice pentru tratament personalizat.

La concursul de admitere pot participa deținătorii diplomei: de licență, de studii universitare integrate, de masterat, de studii superioare universitare, precum și ai actului de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, de studii universitare integrate sau studii de masterat, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la programul de masterat Tehnologii moleculare în sănătate doar în bază de contract, cu achitarea taxei de studii - în mărime de 19.300 lei. În acest an Guvernul RM a oferit 5 locuri finanțate de la bugetul de stat și 10 locuri cu achitarea taxei de studii. 

Pe parcursul studiilor masteranzii își vor aprofunda cunoștințele teoretice în domeniile biologiei moleculare și geneticii medicale, biochimiei clinice, patologiei, farmacologiei și farmacoterapiei, obținute la nivelul anterior de studii, vor beneficia de o instruire exhaustivă în metodologia cercetării biomedicale, bioinformatică și biotehnologie, își vor dezvolta abilități practice avansate de lucru în laboratoare și în agenții specializate, precum și la  întreprinderi farmaceutice și biotehnologice.

Absolvenţii programului își vor putea continua studiile la programe universitare de doctorat (ciclul III) sau se vor putea angaja în laboratoare științifice de profil biomedical, biotehnologic și farmaceutic sau instituții de învățământ de profil biomedical și farmaceutic (cu parcurgerea modulului psihopedagogic la necesitate).

Candidaţii la concurs vor depune actele on-line, în format electronic (PDF), în perioada 27 iulie - 4 august curent, la Comisia de admitere, în cadrul Şcolii doctorale în domeniul Științe medicale a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Pentru informații apelați 022 205 142, 022 242 322 sau scrieți pe adresa de e-mail: phdschool@usmf.md

Mai multe detalii găsiți aici: https://doctorat.usmf.md/ro/regulamentul-de-admitere-0 sau pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-masterat-ciclul-ii

program de masterat științific - „Tehnologii moleculare în sănătate”
USMF
Tehnologii moleculare in sănătate
Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţe medicale
program de studii
masterat științific
concurs
admitere
comisia de admitere

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii