Cursul de pregătire on-line la disciplina Biologie este deja disponibil

Publicat: 12.02.2020

Cursul de pregătire on-line la disciplina BiologieCursul gratuit de pregătire on-line pentru elevi la disciplina Biologie, lansat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,  este deja funcțional. Cursul este destinat persoanelor pasionate de biologie pentru a învăța lucruri noi și a-și aprofunda cunoștințele în Biologia celulară, Biologia moleculară, Genetica și Dezvoltarea și reproducerea organismelor.

Înregistrarea la cursul on-line la biologie este disponibilă pe platforma MOODLE - http://e.usmf.md/. În scopul facilitării înscrierii la curs, accesați Ghidul pentru înregistrarea la cursul on-line la Biologie.

Cursul on-line la Biologie reprezintă un suport pentru liceeni în susținerea examenului de bacalaureat, admiterea la facultățile unde biologia este obiect de profil și participarea la olimpiade. Totodată, acesta poate servi drept suport adițional pentru profesorii de biologie prin familiarizarea cu metode noi de predare la distanță și de evaluare a cunoștințelor elevilor. 

Persoanele care vor urma cursul dat vor beneficia de suport informațional, teste de autoevaluare și teste de evaluare la diferite nivele. Temele vor fi suplimentate săptămânal. După rezolvarea testelor de autoevaluare, fiecare persoană va primi, la final, comentariile de rigoare. De asemenea, există posibilitatea de a repeta testele de autoevaluare.

Potrivit conferențiarului universitar Igor Cemortan, șeful Catedrei de biologie moleculară și genetică umană, testele de evaluare sumativă vor fi periodic suplimentate, iar cursanții vor fi instruiți cu referire la modul de pregătire a răspunsurilor: „Recomandăm elevilor să viziteze periodic pagina  – aici vor fi amplasate materiale noi, totodată, vor primi avize, inclusiv referitor la invitația de a vizita Universitatea”. 

Notăm că pentru elevii înscriși la curs sunt preconizate câteva vizite la USMF „Nicolae Testemițanu”, unde vor avea posibilitatea să discute subiecte din domeniul biologiei, să facă cunoștință cu cadrele didactice, cu formele de predare-învățare-evaluare caracteristice universității noastre, să discute cu studenții ș.a. În același timp, pentru acestea vor fi organizate excursii la Muzeul de anatomie a omului, la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM), Clinica Stomatologică Universitară ș.a. 

Programul va continua până în luna mai 2020. Persoanele care vor finaliza cu succes cursul on-line în Biologie vor primi certificate de participare, în cadrul Zilei Ușilor Deschise la USMF „Nicolae Testemițanu”, organizată tradițional în luna mai.

Date de contact:  tel.: 022 205 131, e-mail: biologie@usmf.md

lansare curs biologie
usmf
curs on-line
elevi
curs la biologie
curs
biologie
liceeni
examen de bacalaureat
bacalaureat
platforma on-line
MOODLE
Catedra de biologie moleculară și genetică umană
ghid
înscriere la curs
înregistrare la curs

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii