Dezvelirea basoreliefului în memoria profesorului Arsenie Guțan

Dezvelirea basoreliefului în memoria profesorului Arsenie Guțan

Publicat: 18.01.2020

inaugurare basoreliefComunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a adus un omagiu regretatului savant și profesor Arsenie Guţan - unul dintre pilonii stomatologiei și ai învăţământului superior medical din țară. În una dintre bazele clinice ale Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”, amplasată în incinta Institutului de Medicină Urgentă, a fost dezvelit basorelieful ilustrului savant. Evenimentul de suflet a întrunit reprezentanții administrației USMF „Nicolae Testemițanu”, ai Institutului de Medicină Urgentă, academicieni, decani, rude, colegi și discipoli, care au înveșnicit memoria iscusitului chirurg și au elogiat meritele renumitului medic stomatolog - Om de o valoare intelectuală incontestabilă.

Rectorul Emil Ceban, prezent la ceremonie, a declarat că chipul luminos al profesorului Arsenie Guţan se va păstra viu în memoria noastră, a celor care l-am cunoscut și am avut fericita ocazie de a-i fi discipoli şi de a activa împreună cu el. Potrivit rectorului, Arsenie Guţan a fost unul dintre pilonii învăţământului superior medical şi ai stomatologiei moldave, care a contribuit la perfecţionarea procesului de studii la catedră şi la facultate, implementând noi metode şi forme de instruire şi evaluare a cunoştinţelor studenților. „A consolidat baza tehnico-materială și a stabilit relaţii de colaborare internaţională cu institutele şi facultăţile de profil din alte ţări. Pe tot parcursul activităţii sale, profesorul Arsenie Guţan a fost preocupat de elaborarea tehnologiilor de performanţă în profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor stomatologice. Distinsul profesor a îndrumat mai multe generaţii de tineri, cărora le-a fost o sursă sigură de cunoştinţe teoretice aprofundate şi experienţă profesională, un exemplu demn de urmat”, a subliniat rectorul.

Profesorul universitar Valentin Topală a asociat numele lui Arsenie Guțan cu nașterea și progresul stomatologiei naționale. „Domnia Sa ocupă un loc aparte în istoria stomatologiei și este neprețuit ca savant și Om de omenie. Am avut marele noroc de a-l cunoaște pe profesorul Arsenie Guțan, dar am conștientizat valoarea sa abia după ce l-am pierdut. Obligația celor pe care i-a învățat Domnia Sa este să slujească destoinic stomatologia națională și să contribuie la dezvoltarea domeniului în plan european”, a opinat profesorul Topală. 

Dumitru ScerbatiucProf. Dumitru Șcerbatiuc, coleg și discipol al regretatului profesor, l-a apreciat ca fiind, un Om frumos și de o inteligență rară, un chirurg deosebit de la care a învățat acea finețe a acestei specialități - caligrafia chirurgicală, care trebuie menținută și promovată printre tinerii specialiști. Vorbea și scria într-o română impecabilă. 

Mihail Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă, a exprimat recunoștință conducerii Universității și Catedrei pentru faptul că a fost aleasă anume această locație pentru instalarea basoreliefului profesorului Guțan,  catedra respectivă având cinci baze clinice în mai multe instituții medicale din capitală. „Clinica oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan” este unică în țară, deoarece toate intervențiile chirurgicale sub anestezie în implantologie sunt realizate anume aici. Anual, aici se efectuează peste 2000 de intervenții chirurgicale unice nu doar în Republica Moldova”, a afirmat directorul IMU, care a dat garanții administrației Universității că se va întreprinde toate măsurile necesare ca această clinică să se dezvolte și să implementeze noi tehnologii în tratamentul pacienților.

Și profesorul universitar Valeriu Burlacu a exprimat recunoștință mentorului său Arsenie Guțan, unul dintre cei patru titani - tatăl său și profesorii Andrei Zorchin și Leonid Cobâleanschi, care au stat la baza formării sale ca om și specialist în stomatologie. Cu acest prilej, prof. Burlacu a dedicat câteva versuri lui Arsenie Guțan.

Oleg SolomonDecanul Facultății de Stomatologie Oleg Solomon a declarat că profesorul universitar Arsenie Guțan este o filă istorică a stomatologiei moldave. Inaugurarea basoreliefului reprezintă un eveniment semnificativ pentru Universitate, dar și unul de educație civică pentru generațiile de studenți, medici-rezidenți ș.a. Decanul a accentuat că Revista stomatologică, al cărei fondator este Arsenie Guțan, a ajuns astăzi la cea de-a 53-a ediție, iar ultimul număr descrie istoria Catedrei și este dedicat ilustrului savant. 

La finalul evenimentului, profesorul universitar Nicolae Chele, șeful  Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, a accentuat că își amintesc cu drag de dascălul și decanul de vârstă al chirurgiei oro-maxilo-faciale, care a fost un om principial, de o onestitate deosebită, un om bun și cu o capacitate de muncă de invidiat. „Împreună cu colegii de breaslă aducem un omagiu de recunoștință mentorului nostru, iar chipul de pe acest basorelief va fi un simbol de activitate rodnică, onestă, cu dragoste și dăruire pentru țară și pentru oameni”, a punctat discipolul.

La eveniment a fost prezent și academicianul Gheorghe Țîbîrnă, care a declarat că profesorului universitar Arsenie Guțan i se conferă post-mortem titlul de membru titular al Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova  pentru meritele deosebite în management, cercetări fundamentale și aplicative în domeniul chirurgiei stomatologice .

Mai multe fotografii găsiți pe: https://www.facebook.com/pg/usmf.md/photos/?tab=album&album_id=2864718826913852

Arsenia GutanArsenie Guţan s-a născut la 13 martie 1927, în comuna Mitoc, judeţul Orhei, într-o familie de agricultori. Aproape cinci decenii s-a consacrat slujirii cu devotament şi sacrificiu stomatologiei, parcurgând cu brio, treaptă cu treaptă, traseul lung şi anevoios al însuşirii profesiei  - de la student al Facultăţii de Stomatologie a Institutului de Stat Medicină din orașul Irkutsk (Federația Rusă), unde a fost deportat împreună cu părinţii, în 1949, până la asistent, conferenţiar, profesor universitar, şef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială (1970-1994), decan al Facultăţii de Stomatologie și, concomitent, decan al Facultății de Farmacie (1966-1967).                

În calitate de profesor și decan, Arsenie Guţan a contribuit considerabil la: perfecţionarea procesului de studii la catedră şi la facultate; implementarea noilor metode şi forme de instruire şi evaluare a cunoştinţelor studenților; consolidarea bazei tehnico-materiale a catedrei şi a facultăţii; stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională cu instituții şi facultăţi de profil din alte ţări. Pe parcursul activității sale, a îndrumat mai multe generaţii de medici stomatologi, cărora le-a fost o sursă sigură de cunoştinţe teoretice profunde şi cu o bogată experienţă profesională, un exemplu demn de urmat.

Remarcabilă a fost şi activitatea ştiinţifică a savantului Arsenie Guţan. În anul 1965 a susţinut teza de doctor în științe medicale, iar în 1982 - cea de doctor habilitat. A fost autor și coautor a peste 130 de lucrări ştiinţifico-didactice de o valoare incontestabilă. Sub bagheta profesorului Guţan au fost susţinute șapte teze de doctor în științe medicale și o teză de doctor habilitat, fiind pusă temelia unei şcoli autohtone de savanţi în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.

Mulţi ani la rând, Arsenie Guţan a fost membru al Consiliului știinţific specializat de susţinere a tezelor în domeniul stomatologiei. Meritele ştiinţifice ale distinsului profesor au fost înalt apreciate de Academia Europeană de Implantologie Dentară, care l-a ales în calitate de membru de onoare.  Pe tot parcursul activităţii sale, Domnia Sa a fost preocupat de elaborarea tehnologiilor de performanţă în profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor stomatologice.                         

Fire energică, înzestrat cu spirit de iniţiativă şi cunoştinţe vaste în diverse domenii, specialist de categorie superioară în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale, profesorul Arsenie Guţan a îmbinat organic obligaţiile   curriculare cu alte funcţii de răspundere. Pe parcursul anilor a fost: preşedinte al Asociaţiei Știinţifico-Practice a Stomatologilor din Moldova; specialist principal netitular şi şef al Comisiei de profil a Ministerului Sănătăţii în domeniul stomatologiei; membru al Consiliului de experţi al Ministerului Sănătăţii; membru al Consiliului ştiinţific al Universităţii; şef al comisiilor metodice şi de concurs ale Facultăţii de Stomatologie; membru al Colegiului de redacţie al revistelor „Curierul medical” şi „SOS”; redactor-şef de onoare al Revistei „Medicina stomatologică” ș.a.

Pentru merite deosebite în activitatea multilaterală prodigioasă, profesorul Arsenie Guţan a fost distins cu medalia  „Veteran al Muncii” (1986), medalia „Nicolae Testemiţanu” (2005), cu titlul onorific „Om Emerit” (2006).        

S-a stins din viață la 20 ianuarie 2010.

Profesorul Arsenie Guţan a fost o personalitate notorie, cu o poziţie civică activă, cu demnitate, omenie şi cultură deosebită. Talentat savant şi pedagog, experimentat chirurg stomatolog, iscusit manager al învăţământului superior medical şi al serviciului stomatologic din ţară, Arsenie Guţan a înscris o filă semnificativă în istoria universităţii noastre și a comunităţii medicale autohtone. 

dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
dezvelirea basorelief Arsenie Gutan
USMF
Facultatea de Stomatologie
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
Dezvelirea placii comemorative Arsenie Guțan

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii