Eugenia Bivol - un pilon al serviciului de nefrologie din Republica Moldova

Publicat: 04.12.2019

 

Eugenia Bivol - un pilon al serviciului de nefrologie din Republica MoldovaAstăzi, 4 decembrie 2019, comunitatea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova marchează 70 de ani de la nașterea medicului Eugenia Bivol, conferenţiar universitar la Catedra de medicină internă nr. 2, şef secţie Nefrologie la Spitalul Clinic Republican  „Timofei Moșneaga”. 

 A fost o personalitate notorie, un talentat pedagog şi savant, un specialist desăvârșit, o fire blândă şi nobilă, compătimitoare faţă de pacienţi, care a ştiut să ofere ajutor, salvând mii de vieţi omeneşti. Ar fi împlinit astăzi 70 de ani... 

Însuşi itinerarul biografic denotă traiectoria ascendentă a destinului său. Eugenia Bivol se naşte la finele anului 1949, în satul Hruşevo, r-nul Dubăsari. Absolvă cu menţiune Școala Medie nr. 1 din capitală în 1966. În acelaşi an este admisă la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, pe care îl finalizează în 1972. Astfel, îşi vede realizat visul mult râvnit de a deveni medic, ca ulterior să exercite cu excelență și dăruire de sine profesia îndrăgită, preferând calea căutărilor şi perfecţiunii continue.

În perioada 1972-1976, parcurge treptat etapele profesionale de la secundar clinic la USMF ,,Nicolae Testemiţanu”, medic internist de circumscripţie la Policlinica nr. 4 și şef de secţie la Policlinica nr. 11 din Chișinău, iar în anii 1983 și 1984 a condus această instituție medico-sanitară publică. 

A urmat ordinatura clinică la USMF ,,Nicolae Testemiţanu” (1984-1986),  ulterior fiind angajată în funcţie de şef al Secţie Pul­mo­no­lo­gie la Spitalul Clinic Republican (1986-1988). Începând cu 1988 și până în ultima clipă administrează cu devotament Secţia de nefrologie a Spitalului Clinic Republican. 

Începând cu anul 1990 activează ca asistent și conferențiar universitar la catedrele de medicină internă, iar doi ani mai târziu obține titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar la Catedra de medicină internă nr. 2. În 1996, susţine cu brio teza de doctor în medicină, abordând aspectele clinice şi imunobiochimice ale pielonefritelor cronice, obținând titlu de doctor în științe medicale. 

Eugenia Bivol a fost un talentat şi experimentat pedagog şi medic de categorie superioară, care punea mult suflet în complicata operă de formare a specialiştilor medici și de alinare a suferințelor pacienților. Cursurile şi seminarele ţinute de Domnia Sa se distingeau printr-un bogat conținut din punct de vedere  teoretic, metodologic și practic, capabile să dezvolte discipolilor lectura critică și gândirea clinică, aptitudinile profesionale și calitățile umane şi o atitudine responsabilă faţă de viitoarea profesie.

Valoroasă a fost şi activitatea ştiinţifică a conferenţiarului universitar Eugenia Bivol, care, pe lângă teza de doctor în medicină, şi-a găsit reflectarea în numeroase lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, prezentate în cadrul forumurilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale din Kiev (Ucraina), Moscova (Rusia), Timișoara și Iași (România).

A participat activ la instruirea studenților la specialitățile Medicină generală și Pediatrie, a medicilor-rezidenți specializați în Medicina internă și Medicină de familie. Fiind în postura de șef de secție la SCR, a ghidat și a coordonat activitatea medicilor interni specialiști în medicina internă, a medicilor interniști și a secundarilor clinici la specialitatea Nefrologie, a oferit suport cadrelor profesoral-didactice tinere în domeniu.

Conferenţiarul universitar Eugenia Bivol a promovat principiile fundamentale şi cele mai nobile tradiţii atât în învăţământul superior medical şi cercetarea ştiinţifică, cât şi în serviciul de nefrologie şi alte domenii importante ale sistemului național de sănătate.

Domnia Sa a fost un Om de o modestie rară, un patriot al profesiei, al Almei Mater şi al Neamului, un model de responsabilitate civică şi comportament etic, care a servit drept exemplu pentru discipoli şi colegi pe această palmă de pământ românesc.

Activitatea complexă, precum şi fiecare zi trăită cu dăruire şi sacrificiu în calitate de pedagog şi medic internist, sutele de gărzi efectuate în clinică şi ne­nu­mă­ratele deplasări în cadrul serviciului AVIASAN în toate colţurile republicii au fost de multe ori în detrimentul familiei şi în defavoarea sănătăţii personale.

Drumul vieții conferenţiarului universitar Eugenia Bivol s-a întrerupt prea devreme,  lăsând în inimile noastre durere şi regrete. Odată cu trecerea în eternitate a Eugeniei Bivol, comunitatea universitară şi cea medicală din ţară a suferit o pierdere grea și irecuperabilă. Să-i fie veşnică amintirea, crezul şi faptele acestui pedagog prin vocație și medic consacrat oamenilor.

Eugenia Bivol - un pilon al serviciului de nefrologie din Republica Moldova
in memoriam
Eugenia Bivol
conferențiar universitar
medic
nefrologie
pedagog
savant
specialist în nefrologie
serviciul de nefrologie
comemorare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii