Experți RECIF- în vizită de evaluare a Unității de Epidemiologie Clinică a universității noastre

Publicat: 07.11.2019

RECIFO comisie de experți ai Rețelei de Epidemiologie Clinică Internațională Francofonă (RECIF) s-a aflat în perioada 4-6 noiembrie curent la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova pentru a evalua Unitatea de Epidemiologie Clinică (UEC), creată recent în cadrul instituției noastre. Experții au analizat nivelul de pregătire a cadrelor didactice și științifico-didactice, care au statut de formatori în acest proiect, și au întocmit un raport de evaluare, ce va servi ca argument în procesul de luare a deciziei privind acreditarea internațională a unității din Republica Moldova. Decizia definitivă va fi anunțată în luna decembrie 2019, urmare a reuniunii Consiliului Științific al RECIF. 

În cadrul întrevederii cu administrația USMF „Nicolae Testemițanu”, reprezentanții RECIF au venit cu aprecieri pozitive pentru echipa de formatori ai universității noastre, menţionând că UEC este un instrument eficient pentru dezvoltarea procesului didactic și a celui de cercetare.

„Noi doar v-am deschis o poartă, pe care o puteți închide dacă nu o găsiți utilă sau să o deschideți mai larg, metaforic vorbind. Îndemnul nostru ar fi să folosiți această oportunitate, să profitați de ea, întrucât va fi în beneficiul universității și al fiecărui cadru didactic și științific în parte”, a accentuat profesorul Doina Azoicăi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, membru al comisiei externe. 

RECIFRectorul Emil Ceban a subliniat că desfășurarea acestor cursuri a fost o experienţă deosebită pentru universitatea noastră, neexploatată până la acest moment. Cele patru module ținute pentru cadrele didactice de la noi au dezvăluit aspecte importante pentru cercetare - domeniu pe care ne propunem să-l dezvoltăm la maximum în următorii ani.

„Crearea Unității Epidemiologice Clinice este un proiect bine-venit pentru cadrele didactice și științifice ale Universității, și anume pentru tinerii specialiști. Suntem recunoscători pentru aportul substanțial al reprezentanților RECIF. Vom conlucra cu toate universitățile din rețea, în special cu cele din România, pe segmentul internaționalizării prin intermediul UEC”, a subliniat rectorul Emil Ceban.

Prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică, a amintit audienței momentul în care instituirea UEC era doar la nivel de idee, remarcând suportul considerabil din partea specialiștilor români. „La început, această inițiativă părea prea ambițioasă în condițiile universității noastre. Nu ne puteam imagina cum ne vom integra în totalitatea unităților rețelei internaționale. Însă am fost încurajați de către doamna Doina Azoicăi, care ne-a asigurat că datorită potențialului instituției noastre, a cadrelor didactice și a tot ce se realizează în Universitate, avem toate premisele pentru a crea UEC. Aflându-ne, în acest moment, la o finalitate, sperăm la o continuitate a colaborării, pentru că vom depune multă dăruire, ca și până acum”, a accentuat prim-prorectorul.

RECIFAcademicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitate de cercetare, a menționat că misiunea delegaților străini la instituția noastră a fost una de excepție, pentru că avut drept finalitate acreditarea unei noi unități structurale, ce vine să completeze procesul didactic, științific și cel de colaborare internațională și să asigure apropierea de structurile europene și de țările în care sunt prezente unitățile de epidemiologie. Un rezultat real al acestei colaborări s-a conturat deja într-un studiu privind starea de sănătate în România și în Republica Moldova, elaborat în limba franceză.

„Este un bun început, dar așteptăm o nouă etapă, o implicare mai extinsă a potențialului didactic și științific din universitatea noastră”, a precizat prorectorul.

În finalul întrevederii, rectorul Emil Ceban a anunțat decizia Senatului universitar, prin care profesorul Doina Azoicăi, UMF „Gr. T. Popa” din Iași, a fost declarată Profesor Asociat, iar Cristian-Răsvan Băicuș, UMF „Carol Davila” din București, și Pierre Duhaut, profesor la Universitatea din Picardie „Jules Verne”, Franța, președintele RECIF, au obținut titlul de Visiting Profesor. Profesorul  francez s-a declarat onorat pentru titlul oferit, menționând că este pentru prima dată când devine profesor într-o universitate din exterior.

RECIFVizita a culminat cu semnarea de către rectorul Emil Ceban și profesorul Pierre Duhaut, președinte RECIF - Amiens a unei Convenții de parteneriat între USMF „Nicolae Testemițanu” și Universitatea franceză „Jules Verne” din Picardie, în cooperare cu RECIF.

RECIF (International Francophone Clinical Epidemiology Network) este un grup științific format din specialişti în epidemiologie clinică, biostatistică, economie în sănătate, profesori și cercetători. Entitatea este parteneră cu universități, ministere, ONG-uri și alte rețele internaționale şi are misiunea de a promova predarea și cercetarea aplicată în epidemiologia clinică în statele francofone și cele europene.

Mai multe fotografii cu privire la vizita delegaților RECIF la universitatea noastră vedeți aici. 

RECIF
usmf
unitatea de epidemiologie clinică
RECIF
cadre didactice
Universitatea franceză „Jules Verne” din Picardie
acord de colaborare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii