A fost lansat Programul de formare „Leadership și management pentru managerii instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova

Publicat: 24.06.2020

MHELMMembrii Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au aprobat lansarea Programului de formare „Leadership și management pentru conducători și manageri din instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova”. Programul a fost elaborat în cadrul proiectului „Leadership și management în învățământul superior din Republica Moldova” (Moldova Higher Education Leadership and Management - MHELM), implementat în consorțium cu alte șase instituții de învățământ superior din țara noastră (Universitatea Tehnică a Moldovei - coordonator național, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova) și trei universități partenere din Germania, Anglia și România.

Lansarea și aprobarea programului dat rezultă din necesitatea conformării universității la ordonanța Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ce prevede inițierea programului de leadership prin aprobarea obligatorie de către Consiliul de dezvoltare strategică instituțională și de către senatori, acordând prioritate dezvoltării și implementării acestuia în termeni restrânși. 

„Acest proiect este o continuare a programelor Erasmus, ce promovează dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului superior și va aduce multiple beneficii în managementul instituției”, a accentuat rectorul Emil Ceban. Proiectul este finanțat de Programul european ERASMUS+ „Capacity building in Higher Education (CBHE)”, categoria țărilor Parteneriatului Estic. Obiectivul principal al proiectului este consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin sporirea capacității de conducere și de gestionare.

MHELPȘefa Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană a USMF „Nicolae Testemițanu”, Evelina Gherghelegiu, a informat că „scopul acestui program este de a forma atitudini pozitive și deschiderea managerilor de toate nivelele din instituțiile de învățământ superior pentru formarea/dezvoltarea competențelor de leadership și management universitar. Dacă programul va fi implementat cu succes, vom împărtăși această experiență și cu celelalte universități din țară”.

Programul include patru module, la dezvoltarea cărora participă experți din toate universitățile partenere. Astfel, primul modul este dedicat aspectelor de leadership și management în instituțiile de învățământ superior. Al doilea modul prevede managementul profesional și cultura organizațională, al III-lea modul vizează managementul resurselor umane și al IV-lea ține de managementul schimbării și dezvoltarea instituțională. Cursul va fi constituit din 1200 de ore, echivalentul a 40 de credite, marea majoritate dintre care (677 de ore) reprezintă lucru individual, iar  restul - contact direct, și va include diverse tipuri de activități: traininguri, ateliere de lucru, masterclass-uri, studii de caz, mese rotunde, ateliere ș.a.  

La acest moment, programul este în fază de dezvoltare, iar în toamna anului curent, programul va fi propus pentru acreditare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, după care va fi supus unui exercițiu de pilotare pentru reprezentanții nivelului managerial mijlociu. Ulterior, în urma unei analize ample - sondaje și studii de cercetare, - programul va fi instituționalizat.

MHELPÎn cadrul proiectului Leadership și Management în învățământul superior din Republica Moldova (Moldova Higher Education Leadership and Management - MHELM), reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu” au participat împreună cu colegii de la alte instituții academice din țară și de peste hotare la o sesiune de instruire on-line privind practicile de colaborare dintre universități, business și societate, ce a avut loc în perioada 18-22 mai. USMF „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată la acest curs de către Victoria Craveț, prorector pentru activitate economico-financiară, Evelina Ghergheligiu, șefa DREIE, Tatiana Novac, șefa Departamentului Juridic și a Resurselor Umane, și Daniela Galea-Abdușa, metodist principal în cadrul Departamentului Știință, care au prezentat comunicări privind managementul schimbărilor instituționale, al resurselor financiare și al resurselor umane

Webinarul „Elaborarea strategiei universitare în context regional: Bune practici ale cooperării dintre Universități – Business – Societate” a întrunit peste 40 de persoane - reprezentanți ai universităților partenere din Republica Moldova și din Europa în cadrul proiectului MHELM. 

Proiectul Leadership și Management în învățământul superior din Republica Moldova este implementat cu suportul Uniunii Europene prin intermediul Programului Erasmus+.

MHELM
MHELP
MHELM
MHELM
MHELM
MHELP
MHELM
MHELM
usmf
management
manageri
instituții de învățământ superior
program
MHELM
Erasmus+
leadership
universităţi
proiect
UTM

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii