Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton

Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton

Publicat: 27.05.2019

 

Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton

Academicianul Gheorghe Paladi, profesor universitar, renumit medic obstetrician-ginecolog, a celebrat, în data de 24 mai curent, 90 de ani de la naștere. Cu acest prilej, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a organizat și a găzduit un frumos eveniment de omagiere a fondatorului serviciului obstetrical-ginecologic în țara noastră.

În deschiderea manifestării, rectorul Ion Ababii a rostit un Laudatio în adresa academicianului Gheorghe Paladi, care, până în prezent, contribuie la menținerea şi dezvoltarea frumoaselor tradiţii în domeniul obstetricii și ginecologiei, fiind un model pentru tinerii specialiști și un promotor al profesiei de medic obstetrician-ginecolog. Rectorul a remarcat meritele academicianului Paladi, începând cu studenția, debutul în profesie, statutul de doctorand, funcțiile de asistent și de conferențiar, obținerea titlurilor științifico-didactice de doctor și doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialist principal în domeniul obstetricii și ginecologiei al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova.

Ion Ababii

„Domnia Sa face parte din Promoția de Aur de medici făclieri, care au pus temelia medicinei naționale, reușind, prin fapte demne, să sporească prestigiul profesiei și al Almei Mater, de rând cu colegii săi - profesorii Natalia Cherdivarenco, Alexandru Nacu și regretații profesori Nicolae Testemiţanu, Vasile Anestiadi, Diomid Gherman, Eugen Maloman, Pavel Bâtcă, Fiodor Chiticari, Victor Gheţeul, Mihail Sandul, Eugen Semeniuc, Anatol Secrieru, Gurii Coşciug, Elizar Covali şi alţii. Este reprezentantul unei generaţii de savanţi-medici iluştri, pedagogi şi manageri cu renume şi fapte de o vastă rezonanţă. Apreciem înalt activitatea Sa organizatorică în calitate de specialist al Ministerului Sănătății, prin care a impulsionat aplicarea inovaţiilor în obstetrica și ginecologia autohtonă, contribuind substanţial la ameliorarea asistenței medicale în domeniul profesat și la sporirea indicilor statistici republicani la un nivel superior celor din URSS”, a subliniat rectorul.

Savant, pedagog, clinician – în toate aceste branșe, academicianul Gheorghe Paladi a obținut numeroase performanțe. A primit zeci de mii de nașteri și a efectuat mii de intervenții chirurgicale. Domniei Sale îi aparține meritul înființării Centrului Republican de Ocrotire a Sănătății Mamei și Copilului, unde, pe parcursul a șase ani de activitate, împreună cu membrii Catedrei de obstetrică și ginecologie, a pus temelia dezvoltării acestui complex modern de sănătate.

Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton

Prezent la eveniment, Boris Gîlcă, Secretar General de Stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, a menționat că „astăzi celebrăm o epocă - Epoca Gheorghe Paladi în serviciul de obstetrică și ginecologie. Academicianul este și va rămâne patriarhul și pilonul sistemului de sănătate din țară. Am avut onoarea să fiu discipolul acestei personalități cu verticalitate, a cărei prioritate este ocrotirea sănătății mamei și a copilului. La inițiativa dumnealui, în țară s-au creat instituții ce funcționează cu succes, ce adaugă plusvaloare cercetărilor științifice medicale și socio-demografice ale familiei. Domnia Sa reprezintă un munte, care a investit foarte mult în resursele umane, în specialiști calificați - recunoscuți la nivel internațional, contribuind la dezvoltarea sistemului național de sănătate”, a declarat oficialul.

Iurie Crasiuc, directorul interimar al Spitalului Clinic Municipal nr. 1, prezent la eveniment, a anunțat că prin decizia Primăriei municipiului Chișinău, precum și a Consiliului instituției, Centrul Perinatologic al Spitalului Clinic Municipal nr. 1 va purta numele profesorului Gheorghe Paladi.

Gheorghe Paladi la 90 de ani

Copleșit de emoții, academicianul Gheorghe Paladi a accentuat că „sănătatea mamei și a copilului într-o societate puternică reprezintă continuitatea vieții generațiilor, iar obstetricienii-ginecologi trebuie să perpetueze acest punct forte. În sistemul național de sănătate s-au realizat lucruri mărețe, dar mai rămân file albe, nescrise, în domeniul  obstetrical-ginecologic din țara noastră. Îmi doresc putere să pot realiza și să pot transmite discipolilor mei acele crâmpeie de idei ce se vor a fi puse în valoare”, a subliniat profesorul Paladi.

Elogii în adresa academicianului au rostit: președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, Sergiu Gladun, directorul Institutului Mamei și Copilului, prim-prorectorul Olga Cernețchi, șefa Catedrei de obstetrică și ginecologie, profesorul Valentin Friptu, președintele Asociației Medicilor Obstetricieni-Ginecologi din Republica Moldova și alți discipoli.

Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Ion Ababii
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Ion Ababii
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
Gheorghe Paladi - patriarhul serviciului obstetrical-ginecologic autohton
USMF
Gheorghe Paladi
90 de ani
savant
profesor universitar
medic
obstetrician
ginecolog
aniversare
Catedrei de obstetrică și ginecologie

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii