Raport de activitate Ion Ababii

Ion Ababii: „USMF „Nicolae Testemițanu" nu are concurenți la nivel național”

Publicat: 18.10.2019

Raport de activitate Ion AbabiiUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova nu are concurență printre alte entităţi academice din ţară, iar succesul activității multilaterale a instituţiei noastre se datorează, în mare parte, profesionalismului personalului științifico-didactic. Declarația aparține academicianului Ion Ababii, rector viager al USMF „Nicolae Testemițanu”, și a fost rostită la şedinţa Senatului, organizată tradițional în cadrul Zilelor Universității, în data de 16 octombrie curent. În acest an, raportul de activitate a purtat un caracter de generalizare succintă a tot ce s-a realizat în Universitate pe parcursul unui sfert de secol, timp în care Domnia Sa a administrat instituția.

Potrivit profesorului Ion Ababii, anii de activitate în fruntea acestei instituții s-au dovedit a fi o experiență vastă și tot ceea ce a realizat a fost posibil grație sprijinului și încrederii acordate de întreaga comunitate universitară, al cărei obiectiv principal reprezintă, în continuare, realizarea procesului educațional, științific și clinic la nivelul rigorilor internaționale, pentru formarea profesională și civică a viitorilor medici și farmaciști, ale căror diplome sunt echivalate și recunoscute peste hotare și, în primul rând, în țările Uniunii Europene.

Referindu-se la activitatea științifică, fără de care nu poate exista o instituție de învățământ superior, profesorul Ababii a declarat: „Politica promovată de Universitate în acest sens este orientată spre integrarea educației cu cercetarea științifică și cu inovarea, în contextul tendințelor de dezvoltare a științelor medicale și farmaceutice la nivel mondial”. Potrivit academicianului, în perioada de referință a sporit exigența față de calitatea cercetărilor științifice, s-a extins practica realizării tezelor de doctor în științe în cotutelă și publicarea articolelor în reviste internaționale cu factor de impact.

Raport de activitate Ion AbabiiRectorul Ion Ababii a subliniat, în mod special, că în spatele tuturor performanţelor obţinute în acest interval de timp se regăsește perseverența prorectorilor, a decanilor și a prodecanilor, a membrilor Senatului și a Consiliului de dezvoltare strategică instituțională, a consiliilor facultăților, a consiliilor științifice și metodice,  a șefilor de catedre și de subdiviziuni universitare, a tuturor angajaților Universității și a membrilor Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, cărora le-a mulțumit cordial.

În opinia academicianului Gheorghe Ghidirim, colectivul Universităţii condus de Ion Ababii a realizat, pe parcursul anilor, „lucruri excepţionale”, exprimându-şi convingerea că aceste persoane, împreună cu faptele săvârşite, vor intra nu doar în istoria instituţiei, dar şi a întregii ţări. „A avut dreptate cronicarul care a spus: Nasc şi la Moldova oameni! şi vom susține noua administraţie în continuarea traseului de dezvoltare a Universității care poartă numele omului legendar Nicolae Testemiţanu”, a accentuat profesorul. 

Academiciana Eva Gudumac a susținut că a fost martorul lucrurilor frumoase realizate de rectorul Ion Ababii, specificând că Domnia Sa a depus o muncă asiduă, mult suflet şi devotament pentru Alma Mater: „A păstrat cu sfinţenie acea cohortă de aur a Universităţii, care a făurit şi a dus faima acestei instituţii, prin formarea a zeci de generații de specialiști în medicină și farmacie”. 

Profesorul Ababii a încurajat noua echipă administrativă să dezvolte valorile moștenite din trecut și, în același timp, să facă față provocărilor timpului prin racordarea activității la standardele internaționale, pentru a atinge noi performanțe și a spori prestigiul şi notorietatea Universității. Academicianul a venit cu unele recomandări: de a păstra și de a dezvolta patrimoniul universitar, de a valorifica abilitățile de comunicare la nivel național și internațional, pentru sporirea calității procesului de instruire și de cercetare, de a impune exigențe mai mari la admitere față de cetățenii străini și de a crea Spitalul Universitar. 

Raport de activitate Ion AbabiiRectorul USMF „Nicolae Testemițanu” Emil Ceban a declarat că „astăzi participăm la încheierea unei file în istoria Universităţii, accentuând că cei 25 de ani semnifică o muncă titanică şi multă dăruire de sine întru prosperarea Almei Mater. Vă promitem, în numele colectivului, că vom depune toate eforturile pentru a continua implementarea Strategiei de dezvoltare a Universității și realizarea Programului de activitate instituțională. Totodată, ne vom strădui ca Universitatea să-şi ocupe locul său în ţară, în Europa şi în lume, să păstrăm tradiţiile şi valorile, să modernizăm și să internaționalizăm procesele, astfel încât orice student al USMF Nicolae Testemițanu să fie mândru de Alma Mater”.

Cu mesaje de recunoștință și apreciere a activității prodigioase a rectorului Ion Ababii au venit și profesorul universitar Sergiu Matcovschi și Gheorghe Buruiană, președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină.

La rândul său, în semn de gratitudine pentru munca depusă, Ion Ababii a decernat medalii și diplome prorectorilor şi decanilor facultăţilor. Academicianul Ababii a subliniat că toți angajații Universității vor primi un premiu pentru performanțe în activitate, iar peste 600 de oameni vor fi menționați cu diplome pentru muncă asiduă, responsabilitate și devotament profesional.

Mai multe detalii găsiți în Raportul de activitate al USMF „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 1995-2019 și în prezentarea PowerPoint.

 

Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
Raport de activitate Ion Ababii
usmf
raport
Alma Mater
Sedința Senatului
rector
Ion Ababii

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii