acreditare internațională

Lansarea procesului de acreditare internațională a programelor de studii Medicină, Stomatologie și Farmacie

Publicat: 03.12.2021

acreditare programe de studiiUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a inițiat procesul de acreditare internațională a programelor de studii Medicină, Stomatologie și Farmacie conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală (FMEM, World Federation for Medical Education). Solicitarea respectivă a fost acceptată de Agenția Independentă de Acreditare și Rating (AIAR, Independent Agency for Accreditation and Rating) din Kazahstan, care a acreditat universitatea noastră la nivel instituțional în anul 2019, fiind abilitată de FMEM. La această etapă, facultățile elaborează rapoarte de autoevaluare pentru fiecare program în parte în conformitate cu standardele FMEM.

Prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică, a menționat, la o ședință organizată cu decanii și prodecanii facultăților, că acest deziderat reiese din Planul strategic de dezvoltare a Universității pentru anii 2020-2030. „În primul rând, acreditarea internațională este un criteriu de calitate a învățământului. Totodată, acest fapt va fi un plus pentru studenții internaționali care vor reveni în țările lor de origine după absolvire, dând o notă mai înaltă de credibilitate și, respectiv, va fi posibilă atragerea noilor studenți”, a remarcat profesorul. 

Menționăm că, în anul 2018, programele de studii Medicină, Stomatologie și Farmacie au fost acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), iar programele Optometrie, Asistență medicală generală și Tehnologie radiologică au obținut autorizarea provizorie. De asemenea, în anul 2019, Facultatea de Stomatologie a fost acreditată complet de către Consiliul Dentar din statul California, SUA, fapt ce a permis admiterea la studii a cetățenilor americani.

acreditare programe de studiiPotrivit prim-prorectorului, la fiecare 5 ani este necesară reacreditarea programelor de studii de către ANACEC, respectiv, acreditarea internațională a programelor de studii va constitui un avantaj în sensul recunoașterii automate a acesteia la nivel național. „Astfel, ne propunem ca până în anul 2023 să realizăm procedura de acreditare și certificare internațională a programelor”, a declarat prim-prorectorul. 

Silvia Stratulat, șefa Departamentului Didactic și Management Academic, a remarcat că scopul acreditării este de a recunoaște că programele de studii ale USMF „Nicolae Testemițanu” corespund nivelului de calitate înaintat de Federația Mondială de Educație Medicală. În baza Ordinului rectorului nr. 317-A din 03.12.2021, în Universitate au fost instituite grupuri de lucru pentru elaborarea și verificarea rapoartelor de autoevaluare în vederea acreditării internaționale a programelor de studii. Conținutul și structura rapoartelor de evaluare include 9 standarde, obligatoriu se indică punctele forte și cele slabe, și măsurile de îmbunătățire. Rapoartele vor fi elaborate în limba rusă și traduse în limba engleză. Rapoartele per program de studii vor fi întocmite până în data de 3 martie 2022, ulterior comisiile de verificare le vor examina și vor prezenta concluziile de rigoare în termen de 10 zile din data recepționării. 

După prezentarea rapoartelor de autoevaluare per program la instituția de acreditare, Universitatea va fi vizitată de o comisie de evaluare AIAR, care ulterior va lua decizia finală. Procedura prevede că odată cu eliberarea certificatului de acreditare urmează o perioadă de monitorizare din partea AIAR. În primul an va fi implementat un plan de acțiuni conform recomandărilor comisiei, iar în următorul an va fi raportat gradul de realizare a acestuia. 


 

acreditare internațională programe de studii
acreditare internațională programe de studii
acreditare internațională programe de studii
acreditare internațională programe de studii
acreditare internațională programe de studii
acreditare internațională programe de studii
acreditare internațională programe de studii
acreditare internațională programe de studii
usmf
acreditare internațională
programe de studii
World Federation for Medical Education
Independent Agency for Accreditation and Rating
medicina
Stomatologie
farmacie

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii