Force-Farm

Lansarea subproiectului investițional „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF Nicolae Testemițanu FORCE_Farm”

Publicat: 17.01.2024

 

rectorÎn data de 16 ianuarie 2024, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a fost lansat subproiectul investițional „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF Nicolae Testemițanu FORCE_Farm”. Subproiectul dat, în valoare de 2 milioane de euro, se înscrie în runda a doua a apelului de subproiecte din cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM), implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC) și finanțat de Banca Mondială.

În deschiderea evenimentului, rectorul Universității Emil Ceban a accentuat că, în condițiile aplicării realizărilor de ultimă oră a științei și tehnicii în toate domeniile vieții sociale, inclusiv în medicină și farmacie, un imperativ al timpului a devenit actualizarea și dezvoltarea continuă a ofertei educaționale și remodelarea curriculumului universitar prin integrarea învățământului cu cercetarea și formarea abilităților clinice și farmaceutice calificate viitorilor specialiști, capabili să facă față provocărilor timpului și noilor cerințe ale sistemului național și mondial de sănătate. De aceea, unul dintre principalele obiective strategice de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemițanu” până în anul 2030 se bazează pe implementarea principiului instruire prin cercetare

„Prin implementarea proiectului FORCE_Farm preconizăm să asigurăm o pregătire integrată a medicilor și a farmaciștilor prin prisma cunoașterii medicamentului, precum și dezvoltarea abilităților de colaborare în echipe interprofesionale, fapt ce ar permite o evaluare multilaterală a pacientului și luarea deciziilor terapeutice bazate pe evidențe, în contextul aplicării principiilor medicinei personalizate, scopul căreia este de a asigura tratamentul potrivit pacientului potrivit, la momentul potrivit”, a subliniat rectorul.                  

secretar de statAdriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării, a declarat că, în contextul modernizării învățământului superior din Moldova, MEC și-a propus realizarea mai multor obiective, inclusiv consolidarea sistemului universitar și de cercetare prin concentrarea resurselor umane și financiare, precum și apropierea cercetării științifice de studenți prin integrarea instituțiilor de cercetare în cadrul universităților. „Asistăm la o schimbare la față a universităților, iar această schimbare trebuie să fie una de conținut, și credem că acest lucru este posibil și prin implementarea unor asemenea proiecte precum cel lansat astăzi”, a afirmat reprezentanta MEC.

Secretarul de stat a apreciat faptul că la USMF „Nicolae Testemițanu” se investesc resurse financiare pentru crearea condițiilor de studii, se schimbă mediile de învățare, studenții beneficiază de laboratoare moderne dotate cu tehnologii de ultimă generație, cămine și terenuri de sport modernizate ș.a. „Cunoaștem că se muncește mult la aspectul internaționalizare, sunteți chiar lideri la unele poziții în ceea ce privește atragerea studenților străini, dezvoltarea capacităților resurselor umane, inclusiv cunoașterea limbii engleze de către cadrele didactice. Ne bucurăm pentru aceste realizări, vom continua să sprijinim universitățile, inclusiv instituția Dvs.”, a conchis Adriana Cazacu.

La rândul său, Alexandru Gasnaș, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a evidențiat rolul cercetării fundamentale și a celei aplicate în economie, dar în special în instruirea medicală, constatând că în ultima perioadă se fac multe investiții în cercetare și este nevoie de implicare. Secretarul de stat a menționat despre un proiect al Ministerului Sănătății privind crearea de start-upuri sub formă de parcuri medicale. „USMF „Nicolae Testemițanu” are nevoie de un spațiu pentru un start-up - un mediu în care să creștem. Noi trebuie să dezvoltăm cultura cercetării în instituție și avem nevoie de acest mediu. Împreună cu Universitatea vom deschide acest parc de start-upuri, unde să concentrăm diferite cercetări în acest ecosistem”, a menționat Alexandru Gașnaș.  

HareaSergiu Harea, manager de proiect „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) la Banca Mondială, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a subliniat că proiectul a fost inițiat de guvern la insistența mediului de afaceri, pentru că universitățile trebuie să instruiască specialiști de care au nevoie companiile. Acest proiect are 3 dimensiuni: îmbunătățirea mecanismului de asigurare a calității, orientarea spre piața muncii și managementul resurselor și investițiilor statului. „Dragi studenți, mediul de afaceri din țară, în speță pe domeniul de consultanță în medicină și nu numai, este în continuă dezvoltare. Vă recomand să preluați toate cunoștințele pe care vi le oferă minunății specialiști din domeniul medicinei și să le implementați cu succes la noi acasă, în Republica Moldova”, a adăugat managerul PÎSM.

Potrivit conferențiarului universitar Livia Uncu, manager al subproiectului „FORCE_Farm”, subproiectul Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” este complementar subproiectului „FORCE_Med” și se orientează spre implementarea principiului instruire prin cercetare: de la obținerea medicamentului până la utilizarea în terapie. „Acest proiect permite extinderea activității de cercetare de la crearea infrastructurii, conținuturilor de studii, până la implementare în întreg domeniul Sănătate. Astfel, procesul de modernizare și fortificare a platformei didactice și de cercetare în elaborarea medicamentelor prevede gestionarea procesului educațional la Facultatea de Farmacie prin prisma metodologiei de cercetare a medicamentelor, dar și familiarizarea studenților de la Facultatea de Medicină cu acest proces, în scopul inițierii activității de integrare a studiilor celor două facultăți. Pentru a facilita însușirea procesului de dezvoltare și de utilizare rațională a medicamentelor se vor întreprinde măsuri de dezvoltare a cursurilor interdisciplinare, ce vor permite atât utilizarea celor mai noi tehnologii biofarmaceutice în practica farmaceutică și medicală, cât și îmbunătățirea abilităților studenților în activitatea de cercetare și de aplicare a rezultatelor acestora”, a remarcat Livia Uncu.

Livia UncuÎn acest scop vor fi create: Laboratorul de biotehnologii vegetale și farmaceutice pentru studii în domeniul științelor farmaceutice fundamentale și de profil, Laboratorul de nanotehnologii farmaceutice și design al medicamentelor, care va asigura abordarea prin experiment și cercetare a disciplinelor de profil farmaceutic, dar și a celor clinice, vor fi utilate cu aparataj modern laboratoarele Centrului Științific al Medicamentului, va fi creată o sală de studii și cercetare, dotată cu sisteme educaționale specializate, prin care se va asigura participarea studenților în procesul de simulare a experimentelor și la etapele de elaborare a medicamentelor. Crearea acestei infrastructuri va contribui la educarea biotehnologică a studenților, prin însușirea abilităților practice avansate în domeniul analizelor fizico-chimice și a bioanalizei, precum și la aplicarea diverselor metode moderne de cercetare a proprietăților medicamentelor.

Profesorul universitar Olga Tagadiuc, manager al subproiectului FORCE_Med, a prezentat rezultatele obținute de către Universitate până la etapa actuală în cadrul primului subproiect „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, în curs de derulare de 1 an și 3 luni. „Până în prezent am reușit să obținem două rapoarte de evaluare cu propuneri de îmbunătățire a planurilor de învățământ la programul Medicină din partea expertului național și a unui internațional. Programul de studii Tehnologii moleculare în sănătate, la fel, este în proces de evaluare de către un expert național și altul internațional. Două curriculumuri de studii integrate și două de master au fost deja aprobate, iar celelalte sunt în proces de evaluare. A fost inițiată curricula „Adaptarea la schimbările climatice”, astfel încât începând din semestrul curent studenții pot opta pentru această disciplină ce va fi studiată în noul an universitar. Practic, anul viitor de studii va începe cu planuri noi de învățământ și cu 8 curriculumuri îmbunătățite, precum și cu alte două noi”, a comunicat managerul de subproiect. 

Olga TagadiucComponenta cea mai mare ca finanțare a fost preconizată pentru fortificarea infrastructurii de cercetare prin crearea de noi laboratoare științifice medicale și înzestrarea celor existente cu mobilier și echipament modern, destinate studenților și altor categorii de beneficiari. În acest scop, au fost organizate două runde de achiziții. 35% din bugetul alocat a fost valorificat pentru achiziționarea utilajelor de înaltă performanță, cum ar fi: un dispozitiv de fotometrie prin absorbanța, fluorescență, luminiscență și microscopia încadrată, ce permit efectuarea analizelor culturilor de celule vii, un utilaj de cronometrie lichidă axată pe studiul proteinelor, precum și utilaje pentru efectuarea experimentelor pe animale. 

Totodată, s-au efectuat lucrări de reparație capitală a etajului 6 din Blocul de studii nr. 1 „Leonid Cobâleanschi”, de reproiectare a sistemului de ventilație corespunzător cerințelor pentru laboratoare, design al mobilierului ș.a. Se preconizează ca platforma să fie dotată în proporție de 80-90 la sută până la sfârșitul acestui semestru. „Sperăm că datorită implementării celor două subproiecte, studenții vor putea să-și dezvolte abilități de lucru în laborator, fapt ce pe viitor le va permite să fie și mai solicitați pe piața muncii, care, la rândul său, se va diversifica și nu se va limita doar la farmacie, dar și la industria farmaceutică avansată în Republica Moldova”, a concluzionat Olga Tagadiuc.         

Subproiectele FORCE_Med și FORCE_Farm fac parte din Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior și se înscriu în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, în intervențiile Ministerului Educației și Cercetării menite să îmbunătățească, să modernizeze și să sporească calitatea procesului educațional la toate nivelurile de studii, prin menținerea și dezvoltarea ofertei educaționale, reconfigurarea instruirii din perspectiva formării de competențe și sporirea atractivității și competitivității atât la nivel național, cât și în context european.

Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
Force-Farm
usmf
universitate
Force-farm
subproiect
FORCE-med
proiect
Învățământul superior din Moldova
medicina
banca mondială
Ministerul Educației și Cercetării
cercetare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii