Leonid Cobâleanschi - rector, proeminent savant cu principii morale înalte şi o modestie ireproşabilă

Publicat: 29.10.2019

Comemorare - Leonid Cobâleanschi la 80 de aniAstăzi, 29 octombrie 2019, comemorăm personalitatea notorie a medicinei autohtone, cu o moralitate şi o modestie ireproşabilă - profesorul Leonid Cobâleanschi - Omul care a știut a se dărui totalmente, fără a aștepta recompensă. Cunoștințele, povețele, experiența și întreaga sa activitate sunt cărămizi ce sunt clădite temeinic în acel edificiu al universității noastre, ce cunoaște trecutul, prezentul și viitorul.

Leonid Cobâleanschi s-a născut în data de 29 octombrie 1939, în satul Baraboi, raionul Rîşcani (actualmente raionul Dondușeni), într-o familie de ţărani. După absolvirea Școlii medii din satul natal și a Colegiului de Medicină din Soroca (1958), timp de cinci ani activează ca asistent medical în satele Moşeni, Hiliuţi și Baraboi. În 1963 îşi continuă studiile la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. 

După absolvirea Institutului, în 1969 a fost admis la studii de doctorat la Catedra de fiziopatologie. Doi ani mai târziu susţine teza de doctor în științe medicale și începe cariera didactică la aceeaşi catedră, inițial în calitate de asistent, apoi ca lector superior și conferențiar. Concomitent, îndeplineşte şi alte funcţii, inclusiv cea de prodecan, demonstrând profesionalism, responsabilitate și devotament. În 1985 susține cu succes teza de doctor habilitat în științe medicale, iar peste câţiva ani este ales în funcția de şef al Catedrei de fiziopatologie.

Din anul 1986 până în 1994 a deţinut funcţia de rector al Universității de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu”, organizând concomitent şi activitatea Catedrei de fiziopatologie. Aceşti ani au fost cei mai rodnici în domeniul didactic şi ştiinţific al profesorului Leonid Cobâleanschi. 

Datorită capacităților analitice și perseverenței, Domnia Sa a reușit să desfăşoare o activitate amplă de cercetare privind şocul traumatic, extinzând şi aprofundând, în mod consecvent, cercetările ştiinţifice referitor la traumatismele grave, conform unui program bine elaborat, care sunt continuate de discipolii săi. 

Sub îndrumarea profesorului Leonid Cobâleanschi au fost susținute şapte teze de doctor în științe medicale și trei de doctor habilitat. De-a lungul activităţii a publicat peste 120 de lucrări ştiinţifice, inclusiv două monografii, un dicţionar explicativ în domeniu și un compendiu de lucrări practice.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale profesorului Cobâleanschi şi ale discipolilor săi au fost înalt apreciate în ţară şi peste hotare. Aceste lucrări au contribuit la elucidarea noilor aspecte patogenetice ale afecţiunilor traumatice şi la elaborarea unor metode inovative de tratament prin oxihiperbarie.

În anul 1989 profesorului Leonid Cobâleanschi i-a fost decernat Premiul de Stat în domeniul știinţei şi tehnicii pentru realizări remarcabile în studiul șocului traumatic, iar în 1991 i s-a conferit titlul onorific „Om Emerit” al Republicii Moldova pentru realizările obţinute în ştiinţă, în instruirea şi educarea cadrelor medicale.

Rectorul Leonid Cobâleanschi a păstrat şi a continuat bunele tradiţii ale instituţiei în toate domeniile de activitate. A fost preocupat, în egală măsură, atât de procesul de instruire al studenţilor, cât şi de instruirea postuniversitară, contribuind la formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor medicale, didactice şi ştiinţifice. Leonid Cobâleanschi a contribuit substanțial și la consolidarea patrimoniului Universității, construind un cămin pentru studenți, două pentru doctoranzi, două case de locuit pentru cadrele didactice și un bloc de studii modern, unde au fost amplasate mai multe catedre fundamentale. Astăzi, Blocul didactic nr. 1 îi poartă numele. 

Profesorul universitar Leonid Cobâleanschi va rămâne în memoria posterității ca un eminent savant, iscusit pedagog, manager competent și om înțelept cu principii morale înalte și modestie ireproșabilă.

S-a stins prematur din viață la 8 decembrie 1994.

Comemorare - Leonid Cobâleanschi la 80 de ani
usmf
Leonid Cobâleanschi
profesor universitar
Catedra de fiziopatologie
rector
savant
pedagog

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii