alegerea rectorului

Lista electorală prealabilă (persoanele cu drept de vot) pentru alegerile rectorului USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 13.09.2019

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova publică Lista electorală prealabilă (persoanele cu drept de vot) pentru alegerile rectorului.

Lista electorală conține informații care cad sub incidența Legii cu privire la datele cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. Divulgarea, copierea, utilizarea sau distribuirea în diferite scopuri este strict interzisă.

Persoanele care fac parte din categoria personalului didactic, științifico-didactic și de cercetare cu statut de angajat titular și nu se regasesc în Lista electorală prealabilă urmează să se adreseze în Departamentul Resurse Umane pentru verificarea înscrierii.

Totodată, Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională, la ședința din 11 septembrie 2019, a decis că după afișarea publică a Listei candidaților eligibili la postul de rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, decanii facultăților și șefii altor subdiviziuni universitare vor organiza, la solicitarea concurenților sau a comunităților academice, întâlniri cu comunitățile (consiliile facultăților, organele de autoadministrare studențească ș.a.), în cadrul cărora candidații își vor expune programele lor de activitate.

Întrunirile cu comunitățile academice ale Universității se vor organiza fără a perturba activitatea didactică și alte activități universitare cotidiene, cu condiția comunicării prealabile a faptului desfășurării întâlnirilor respective secretarului Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională (Ecaterina Stasii).

alegerea rectorului
USMF
alegeri
rector
alegerea rectorului
lista electorala

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii