sedinta manageri spitale

Managerii instituțiilor medico-sanitare publice au fost informați oficial  despre inițierea procesului de acreditare internațională a Universității

Publicat: 16.04.2019

Ion Ababii, Emil Ceban

Administrația Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a convocat managerii instituțiilor medico-sanitare publice republicane și municipale, în care sunt catedre sau clinici universitare, pentru a-i informa despre procesul de acreditare instituțională internațională, inițiat acum o lună. Întrunirea a avut loc luni, 15 aprilie curent.

Rectorul Ion Ababii a menționat că Universitatea, de mai mult timp, este preocupată de evaluarea și acreditarea de către Federația Mondială pentru Educație Medicală (FMEM). Acest fapt a devenit și o necesitate, reieșind din discreditarea învățământului superior medical şi a sistemului sănătății, a medicilor și a asistenților medicali din țara noastră, chiar dacă promovăm o formă de educație bazată pe tradiții și valori formate timp de peste șapte decenii.

„Scopul întrunirii de astăzi este de a identifica problemele existente pe care urmează să le soluționăm în comun, precum şi stabilirea unor acțiuni sau măsuri de îmbunătățire a activității clinice, până la sosirea Comisiei de evaluare externă. Din acest considerent, vă îndemnăm să participați activ la acest proces, cu toată responsabilitatea și dedicarea. Este o cauză comună. După ce Universitatea va fi acreditată internațional, putem purcede și vă vom oferi tot suportul nostru în evaluarea externă a spitalelor”, a subliniat rectorul Ababii.

întrunirea directorilor de spitaleProrectorul pentru activitate clinică Emil Ceban a adus la cunoștință că Universitatea are misiunea de a oferi servicii de performanță în educație, cercetare și asistență medicală, manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calității, formarea profesională pe parcursul întregii vieți și promovarea valorilor naționale în contextul globalizării. Astfel, parte componentă a acesteia este și activitatea clinică.

 „Relațiile de colaborare dintre clinicile universitare și cele din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice au fost întotdeauna foarte bune. În contextul evaluării externe a Universității, avem nevoie de o conlucrare eficientă și o pregătire riguroasă pentru această acreditare”, a accentuat prorectorul Emil Ceban.

Prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică, a informat audiența despre faptul că ministerele sănătății din întreaga lume recomandă  universităților de profil să fie acreditate la nivel internațional, pentru a oferi o credibilitate mai înaltă absolvenților și șanse mai mari de angajare nu doar în țara de origine, dar și în alte state. Universitatea noastră, de asemenea, dispune de un număr mare de studenți străini, cărora trebuie să le asigure un viitor mai bun, dar și studenților autohtoni este necesar să li se ofere oportunitatea recunoașterii studiilor la nivel internațional.

„Reieșind din aceste prerogative iminente, dar și pentru a confirma prestigiul Universității, am decis inițierea procesului de acreditare instituțională internațională. La acest moment, suntem în febra pregătirilor unui raport complex de autoevaluare în baza a nouă standarde ale Federației Mondiale pentru Educație Medicală. Unul dintre aceste aspecte ține de relația Universității cu bazele clinice, precum și cu potențialii angajatori ai absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”. Comisia organismului de acreditare va vizita universitatea noastră în primele zile ale lunii iunie și va avea o convorbire individuală și cu directorii instituțiilor medico-sanitare publice, care va include și un chestionar privind relațiile de conlucrare cu Universitatea”, a spus prim-prorectorul.

În altă ordine de idei, managerii au fost informați că, în scurt timp, Universitatea va demara elaborarea unui nou plan de învățământ pentru programul de studii Medicină. Domniile lor au fost rugați să participe în grupurile de lucru pentru perfecționarea acestuia. Totodată, la sfârșitul lunii mai, în Universitate se vor desfășura examenele de stat. De aceea, administrația USMF „Nicolae Testemițanu” invită potențialii angajatori ai absolvenților să asiste la aceste examene și să aprecieze  calitatea pregătirii viitorilor medici și farmaciști.

sedinta cu managerii de spitaleAnatol Cibotaru, directorul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, a salutat inițiativa Universității de acreditare internațională, subliniind că este binevenită și susținută. „Faptul că Universitatea nu este până acum acreditată internațional o reminiscență a sistemului sovietic de învățământ, iar faptul că nu dispune de un spital universitar este o nedreptate, deoarece cele mai multe activităţi din spitale se produc cu aportul catedrelor Universității. Trebuie împreună să lucrăm în această direcție”, a spus managerul SCR.

Cu mesaje de susținere și încurajare în adresa Universității au venit Larisa Catrinici - directorul Institutului Oncologic, Mihai Ciocanu - directorul Institutului de Medicină Urgentă, Oleg Crudu - directorul Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”  ș.a. Totodată, managerii instituțiilor medicale s-au arătat îngrijorați de lipsa unor medici specialiști, cum ar fi: radiologie, imagistică medicală, oncologie ș.a. Ei au accentuat faptul că guvernul a întreprins anumite acțiuni în vederea creării condițiilor de muncă și motivării financiare a tinerilor specialiști, dar reformele în domeniul sănătății trebuie să continue pentru a opri exodul de medici și asistenți medicali.

În rezultatul întrunirii s-a decis ca toți managerii instituțiilor medico-sanitare publice să primească și să se familiarizeze cu cele nouă standarde internaționale ale FMEM. Totodată, ei vor analiza minuțios Programul de studii Medicină și Planul de învățământ și vor veni cu propuneri sau recomandări de îmbunătățire a acestora, care au impact direct în formarea specialiștilor medici.

Reamintim că procesul de acreditare internațională constă din mai multe etape, iar la acest moment, Universitatea elaborează Raportul de autoevaluare. Dacă raportul va primi aviz pozitiv, Agenția Independentă de Acreditare și Rating din Kazahstan, abilitată în acest sens de FMEM, va forma o comisie de experți internaționali, constituită din 7-8 membri, care va vizita Universitatea în scopul acreditării internaționale propriu-zise.

managerii de spitale
Emil Ceban, Olga Cernețchi
Ion Ababii
L. Catrinici
managerii de spitale
managerii de spitale
managerii de spitale
managerii de spitale
Ion Ababii, Emil Ceban
managerii de spitale
managerii de spitale
managerii de spitale
managerii de spitale
Emil Ceban, Olga Cernețchi
Ion Ababii
L. Catrinici
managerii de spitale
managerii de spitale
managerii de spitale
managerii de spitale
Ion Ababii, Emil Ceban
managerii de spitale
managerii de spitale
managerii de spitale
USMF
acreditarea instituțională internațională
Federația Mondială pentru Educație Medicală
managerii instituțiilor medico-sanitare publice

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii