Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - în vizită la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 06.07.2020

vizita ministraUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a fost vizitată astăzi de către Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Oficialul, însoțită de secretarul de stat Alexandru Holostenco și consilierul Cristina Stratulat, a efectuat o vizită de lucru la universitatea noastră pentru a se documenta cu procesele în curs de desfășurare și problemele cu care se confruntă instituția în această perioadă dificilă pentru întreaga țară.  

Rectorul Emil Ceban a prezentat Universitatea în cifre și a vorbit despre rolul acesteia în formarea medicilor și a farmaciștilor pentru sistemul național de sănătate. Profesorul Ceban a trecut în revistă realizările instituției în cei 75 de ani de activitate și, în general, evoluția învățământului superior medical în țara noastră, accentuând că pentru a menține parcursul de dezvoltare continuă, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost acreditată de instituții naționale și internaționale. 

Una dintre performanțe constituie acreditarea internațională conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală - o apreciere a excelenței în educație promovată de către Universitate în tot acest timp. Printre recomandările experților străini este și fortificarea instituțiilor clinice și crearea unui spital universitar - proiect grandios pe care Universitatea și l-a propus de mai mult timp, dar deocamdată nu deține suficientă susținere în acest sens din partea autorităților.

Emil Ceban„Crearea unui spital universitar ar aduce mai multe beneficii întregului sistem de sănătate, nu doar Universității, prin prestarea serviciilor de calitate pe toate componentele: instruire, cercetare și asistență medicală. Lipsa unui spital universitar reprezintă un dezavantaj pentru admiterea cetățenilor străini, în special a celor din Statul Israel, pentru care aspectul clinic în educația medicală are un rol decisiv”, a precizat rectorul. 

O altă problemă enunțată de conducerea USMF „Nicolae Testemițanu” vizează admiterea la studii prin rezidențiat, care, din experiențele anterioare, se stabilește mult prea târziu în raport cu perioada de absolvire a studiilor integrate, iar acest fapt favorizează exodul de tineri absolvenți în instituțiile de învățământ medical din țările vecine. Tot aici s-a propus ca procesul de admitere să se desfășoare în același timp cu examenele de finalizare a studiilor de rezidențiat, deoarece aceste două procese nu se intersectează.

Referitor la finanțarea domeniului cercetare pentru anul 2020, rectorul a menționat că Universitatea a câștigat 27 de proiecte în cadrul Programului de Stat, în valoare  totală  de 20 de milioane de lei, dintre care MSMPS  a oferit doar 683 de mii lei, iar acest fapt a creat un deficit bugetar de 9 milioane de lei, în afara cotei de cofinanțare din partea instituției. 

stanislav groppaAcademicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, a subliniat că în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” cercetarea este a doua componentă după educația medicală. De aceea, pentru dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniul medicinei și promovării sănătății în toată complexitatea acesteia, Universitatea, printr-o strategie bine definită, va fonda Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate și, în acest sens, ar fi necesară susținerea MSMPS, în vederea legiferării poziției de instituție coordonatoare a cercetărilor în domeniu. De asemenea, au fost create câteva platforme ce integrează practic tot spectrul de cercetări în sănătate și medicină, racordat la prioritățile naționale și internaționale. În același timp, este necesară instituirea unui Program național interdisciplinar de combatere a COVID-19, susținerea în soluționarea problemei de finanțare instituțională a laboratoarelor științifice și de majorare a salariilor cercetătorilor științifici, precum și renovarea și dotarea tehnică a Laboratorului științific central al USMF „Nicolae Testemițanu”.

Olga CernețchiPrim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică, a ținut să precizeze despre bursele pentru stagiul practic de 3 luni în instituțiile medico-sanitare publice, anunțate de MSMPS, în data de 3 iulie, și modalitatea de remunerare a studenților de până la anul VI. Potrivit prim-prorectorului, termenul de 3 luni este valabil doar pentru studenții din anul VI, iar ceilalți mediciniști au disponibile doar 1,5 luni, deoarece odată cu începerea noului an de studii ei nu vor mai putea fi antrenați în astfel de activități.

Un subiect important abordat de reprezentanții comunității academice cu ministra sănătății s-a referit la posibilitățile de remunerare a membrilor catedrelor, clinicilor universitare, amplasate în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice strategice, desemnate pentru diagnosticarea și tratamentul pacienților cu noul tip de coronavirus, care sunt nemijlocit implicați în acțiuni de prevenire, control și tratare a bolnavilor cu COVID-19; asigurarea plății de 16 mii lei pentru angajații USMF „Nicolae Testemițanu” care întrunesc definiția de caz COVID-19.

O altă propunere înaintată ține de majorarea numărului de ore de educație medicală continuă pentru medici și farmaciști prin revizuirea ordinului existent al MSMPS și reintroducerea obligativității medicilor și a farmaciștilor beneficiari de pensie pentru limită de vârstă pentru realizarea educației medicale continue și participarea atestare pentru confirmarea sau conferirea categoriilor de calificare profesională.

Viorica DumbraveanuUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este veriga cheie a sistemului național de sănătate, iar în ultima perioadă, în special, de când a început pandemia COVID-19, membrii comunității academice sunt implicați activ și omniprezenți în acțiuni de prevenire, control și tratare a infecției. Ministra sănătății a mulțumit specialiștilor-membri ai comisiilor de specialitate pentru expertizele oferite, pentru protocoale clinice elaborate în termeni restrânși, revizuirea periodică a schemelor de tratament și pentru gradul de responsabilitate asumat. 

„Pandemia COVID-19 este o provocare ce a oferit o lecție dură Republicii Moldova, dar care, în virtutea criticilor și cuielor bătute în sistemul de sănătate, sperăm ca, într-un final, clasa politică să privească cu fața sistemul de sănătate, prioritar personalul acestuia. Vreau să aduc sincere mulțumiri și pentru aportul venit din partea studenților și a medicilor-rezidenți în această situație și nu doar. Și aici am făcut doar un prim pas - acea bursă care este determinată pentru stagiul practic realizat de această forță impunătoare”, a declarat oficialul. 

Referitor la cercetare, ministra sănătății a declarat că: „Reforma în domeniul științei a eșuat. Trebuie să ne asumăm cu toții această responsabilitate. Am văzut în anul curent cum s-au tăiat resursele financiare, cum s-a direcționat finanțarea pentru componenta de știință. Trebuie să consolidăm și să venim cu o motivare substanțială pentru cei care pe lângă medicină fac știință în domeniul sănătății. Este incomparabilă componenta de cercetare în sănătate cu alte domenii. Toate sunt importante, dar noi am văzut, în situația dată, că sănătatea este o prioritate”.

Drept răspuns la solicitările rectoratului USMF „Nicolae Testemițanu”, Viorica Dumbrăveanu și-a exprimat deschiderea și disponibilitatea de a soluționa cât mai curând  toate problemele enunțate mai sus, astfel contribuind la derularea cu succes a proceselor de admitere la studii superioare medicale de licență și integrate și postuniversitare prin rezidențiat. Totodată, cu referire la perfecționarea continuă, ministra a menționat că educația medicală continuă este un element cheie în sistemul de sănătate. Și în acest domeniu trebuie să consolidăm capacitățile personalului medical din întreaga țară.

Și în final, oficialul a venit cu aprecieri și mulțumiri în adresa rectorului Emil Ceban și a întregii comunității universitare pentru conlucrare eficientă și suport în elaborarea și implementarea politicilor în sănătate, a Strategiei de dezvoltare a sistemului sănătății, pentru proiectele de acte normative și alte documente de reglementare în domeniu. 

La rândul său, rectorul le-a mulțumit reprezentanților de la sănătate pentru atenție și vizita efectuată la instituția noastră. 

La întrevedere au participat prorectorii și decanii facultăților Universității.

Mai multe fotografii vedeți pe: https://www.facebook.com/pg/usmf.md/photos/?tab=album&album_id=3272441686141562 

ministra sanatatii
rectorrat
abras
victoria craveț
decani
rectorat
ministra resctor
placinta
bețiu
solomon
ciobanu
ministra sanatatii
rectorrat
abras
victoria craveț
decani
rectorat
ministra resctor
placinta
bețiu
solomon
ciobanu
USMF
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
vizită ministrul sănătății
apercieri
COVID-19
spital universitar
activitate de cercetare
remunerare cadre medicale
stagiu practic studenți
educație medicală continuă

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii