ședința senatului

Obiectivele strategice de activitate pentru anul universitar 2022-2023

Publicat: 09.09.2022

 

ședința senatuluiSenatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au discutat obiectivele de dezvoltare pentru anul universitar 2022-2023, în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare al instituției până în anul 2030, în data de 30 august curent.

Unul dintre obiectivele strategice se referă la procesul de acreditare internațională a programelor de studii superioare integrate Medicină, Stomatologie și Farmacie. În acest context, în perioada 13-15 septembrie curent, la Universitate se va afla în vizită o comisie de evaluare externă a Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan, abilitată în acest sens de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education – WFME). 

În acest context, rectorul Universității, profesorul Emil Ceban, a accentuat că în pofida faptului că USMF „Nicolae Testemițanu” este unica instituție de învățământ superior de profil medical și farmaceutic din țară, administrația este obligată să întreprindă măsuri insistente pentru a propulsa instituția să devină mai competitivă și atractivă pe piața națională și internațională. „Statutul de instituție acreditată internațional conferă pondere și vizibilitate Universității, inspiră încredere tinerilor interesați de studii medicale sau farmaceutice, precum și creează oportunități pentru parteneriate durabile cu diferite instituții de profil de peste hotare”, a evidențiat rectorul.

Un alt obiectiv prioritar pentru anul nou de studii ține de activitatea didactică. Principalul indicator al calității în procesul didactic pe parcursul anilor de studii sunt rezultatele evaluărilor, iar indicatorul final este obținut la examenele de absolvire. În acest sens, misiunea decanatelor este de a analiza și a ține la control acest proces, pentru asigurarea calității, inclusiv prin verificarea tezelor de licență prin programul antiplagiat. În perioada de referință se preconizează și fondarea unor laboratoare de cercetare pentru studenți, astfel vor fi create condiții optime de participare în procesul de cercetare și va fi încurajată elaborarea tezelor în baza datelor experimentale în toate domeniile. De remarcat că din anul 2019 evaluarea cunoștințelor se realizează numai prin Sistemul Informațional de Management Universitar, iar rezultatele testării sunt obiective.   

rectorul Emil CebanPe segmentul activității științifice a fost inițiată revitalizarea cercurilor științifice pentru studenți, ce reprezintă o modalitate importantă de implementare a principiului educație prin cercetare în conformitate cu Strategia de fortificare a domeniului cercetare și inovare în USMF „Nicolae Testemițanu” pentru următorii 10 ani. De asemenea, un accent aparte se va pune pe promovarea Revistei de științe ale sănătății din Moldova, editată de Universitate, în care studenții-doctoranzi, postdoctoranzii și cercetătorii științifici urmează să publice cât mai multe articole.

Conducerea Universității acordă prioritate și activității clinice. La acest subiect s-a enunțat faptul că la catedre vor fi promovate persoanele implicate în activitatea clinică – acei care sunt specialiști competenți, dezvoltă medicina clinică și care se află în fruntea medicinei moldave. Tot aici s-a menționat că a fost adăugat un an în plus de stagiu practic în spitale pentru studenții internaționali.   

În același timp, este iminentă amplificarea procesului de internaționalizare și consolidare a relațiilor de colaborare pentru ca Universitatea să devină și mai vizibilă pe piața națională și internațională. Rectorul a accentuat că antrenarea pregnantă a studenților, medicilor rezidenți și a cadrelor didactice este direct proporțională cu creșterea indicatorilor de performanță, dar și cu alocarea mijloacelor bugetare. „La 3 dintre cei 8 indicatori stabiliți în metodologia respectivă, Universitatea deține primul loc printre instituțiile de învățământ superior din țară. Proiectele implementate ne dau posibilitatea de a ajusta reforma managementului universitar și a moderniza infrastructura și serviciile. Persoanele de peste hotare, cărora le acordăm titlurile onorifice, participă plenar în încheierea unor acorduri de cooperare și memorandumuri de înțelegere interinstituționale. Avem programate întâlniri cu personalități din alte state și vreau să vă încurajez să ne implicăm toți în aceste activități de colaborare”, a punctat rectorul Ceban. 

ședința senatuluiPentru buna funcționare a Universității sub aspect economico-financiar, rămâne actuală sarcina sporirii fondurilor bugetare prin: diversificarea programelor de studii și îmbunătățirea indicatorilor de performanță ce stau la baza noii metodologii de finanțare bugetară a programelor de studii superioare de licență, integrate și de master. Esența acestui model constă în faptul că finanțarea-standard este în relație directă cu numărul de studenți bugetari, activi pentru fiecare an universitar finalizat. O altă modalitate de majorare a fondurilor bugetare ține  de creșterea numărului disciplinelor predate în limbile internaționale pentru care indicatorul de complexitate este 1.5, precum și acreditarea națională a acestora. Noua metodologie presupune finanțarea compensatorie ce necesită realizarea a opt indicatori de performanță pentru 4 direcții de activitate: predare-învățare, cercetare științifică, internaționalizare și dimensiunea socială. Sub acest aspect se cere: diversificarea programelor de studii de licență și integrate, în special a celor de master; creșterea fondurilor pentru cercetare științifică, majorarea fondurilor din proiecte internaționale; sporirea numărului de mobilități și majorarea fondurilor de investiții în dezvoltarea căminelor studențești din contul resurselor proprii, dar și a altor surse externe.

Un alt obiectiv este evoluția în clasamentele naționale și internaționale. Rectorul a reamintit că USMF „Nicolae Testemițanu” s-a urcat pe locul 1 în clasamentul instituțiilor de învățământ superior din țară, prezente on-line la nivel global, potrivit raportului Webometrics publicat la sfârșitul lunii iulie 2022. Totodată, Universitatea  deține întâietatea și în clasamentul repozitoriilor instituționale din țară (iunie 2022). Repozitoriul USMF „Nicolae Testemițanu”, gestionat de Biblioteca Științifică Medicală, reprezintă patrimoniul universitar digital de publicații didactice, științifice și alte genuri de documente. În acest context, rectorul a îndemnat plasarea publicațiilor în Repozitoriul instituțional, fapt ce asigură accesul gratuit la publicații, promovează mișcarea Accesului Deschis la informație, sporește vizibilitatea autorilor și numărul de citări, iar indicatorii web contribuie la sporirea vizibilității globale și a impactului științific.

În finalul ședinței, rectorul a subliniat că toate aceste acțiuni „creează imaginea Universității la nivel național și internațional, iar scopul nostru comun este să sporim vizibilitatea instituțională și să contribuim la sporirea prestigiului Almei Mater”.

Mai multe fotografii vedeți pe: https://www.facebook.com/usmf.md/photos/pcb.5595489207170120/5595477177171323

ședința senatului
rectorul Emil Ceban
ședința senatului
ședința senatului
ședința senatului
rectorul Emil Ceban
ședința senatului
ședința senatului
usmf
ședință
senat
World Federation for Medical Education
obiective
acreditare
webometrics
clasament

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii