doctor honoris causa Adrian Covic

Profesorul Adrian Covic - „Doctor Honoris Causa" al USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 13.05.2022

 

doctor honoris causaSenatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorului Dr. Adrian Covic, prorector pentru cercetare științifică la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România, șef al Clinicii Nefrologie-Medicină Internă, membru al Academiei de Științe Medicale și al Academiei Oamenilor de Știință din România, președinte al Societății Române de Nefrologie. Ceremonia a avut loc în data de 13 mai, în cadrul lucrărilor Congresului internațional pentru studenți și tineri medici MedEspera 2022.

Înaltul titlu i-a fost decernat în semn de apreciere a activității profesorului la nivel naţional şi internaţional, a aportului considerabil în stabilirea şi promovarea relaţiilor de colaborare între universităţi, a contribuției Domniei Sale la formarea și perfecționarea specialiștilor medici şi farmaciști pentru necesităţile sistemului național de sănătate, a personalului didactic, știinţifico-didactic și științific, la dezvoltarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice, la extinderea relaţiilor internaţionale, precum și la sporirea vizibilității instituției noastre în țară și peste hotare.    

În Laudatio, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, profesorul Emil Ceban a accentuat evoluția cooperării profesorului universitar Adrian Covic cu membrii Catedrei de urologie și nefrologie a universității noastre. „Au luat amploare vizitele de informare și documentare, schimbul de experiență prin stagii de perfecționare pentru cadrele șiințifico-didactice, precum și ale medicilor nefrologi. Distinsului profesor Covic îi datorăm dezvoltarea specialității Nefrologie în Republica Moldova. Domnia Sa contribuie la creșterea cadrelor științifice tinere prin realizarea tezelor de doctorat în cotutelă, participă nemijlocit în calitate de referent oficial sau membru al consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat în științe medicale. În virtutea funcțiilor responsabile pe care le exercită, profesorul Covic a acordat ajutor consultativ și a tratat mai mulți pacienți din țara noastră cu diverse patologii nefrologice complicate”. 

doctor honoris causaÎn numele Senatului, rectorul Emil Ceban i-a exprimat gratitudine Dr. Adrian Covic pentru suport în extinderea direcțiilor de cooperare pe viitor în domeniile instruirii și cercetării medicale, mobilității academice a profesorilor şi studenţilor, în realizarea cercetărilor științifice comune şi altor proiecte. „Profesorul Adrian Covic este o personalitate notorie, cu o autoritate şi reputaţie incontestabilă în România şi în lume”, a conchis rectorul. 

În susţinerea deciziei Senatului a vorbit profesorul universitar Adrian Tănase, şef al Catedrei de urologie și nefrologie chirurgicală, remarcând că datorită parteneriatului durabil și suportului nemijlocit al profesorului Covic se organizează conferinţe, congrese, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice. Astfel, în baza parteneriatului interinstituțional între Societatea Internațională de Nefrologie, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, USMF „Nicolae Testemițanu” și Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, au beneficiat de stagii peste hotare și participări la congrese specialiști în nefrologie din Republica Moldova. De asemenea, prof. Covic a donat numeroase exemplare de carte utilizate de medici în activitatea practică și cea didactică. „În numele Comisiei de specialitate în domeniul dializei a Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Vă exprim recunoștință pentru asistența medicală acordată pacienților suferinzi de boala cronică de rinichi terminală din țara noastră, care au fost acceptați pentru tratament și transplant în centre de hemodializă din Iași”, a subliniat profesorul Tănase.

De asemenea, profesorul universitar Liliana Groppa, șefa Disciplinei de reumatologie și nefrologie din cadrul Departamentului Medicină Internă, a făcut o prezentare amplă privind contribuția distinsului profesor Adrian Covic, specificând că particularitățile distinctive, profesionalismul înalt, deschiderea spre colaborare, colegialitatea, dragostea pentru cercetare și activitatea clinică intensă a Domniei Sale a permis stabilirea unui flux de proiecte pe parcursul anilor. Dr. Liliana Groppa a enumerat implementarea mai multor proiecte comune, grație cărora a fost posibilă instruirea medicilor nefrologi din Republica Moldova în cadrul Centrului de Transplant din Iași, colaborarea între laboratoare medicale din cele două țări etc. „În prezent, Dr. Adrian Covic face parte din Comisia de îndrumare a trei studenți-doctoranzi de la Disciplina de reumatologie și nefrologie a USMF Nicolae Testemițanu. Multiple manuale și monografii publicate sub coordonarea profesorului Covic sunt de o valoare inestimabilă pentru studenții, medicii-rezidenți și specialiștii nefrologi”, a accentuat prof. Liliana Groppa.

La rândul său, profesorul Adrian Covic a declarat că apreciază enorm decizia Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” privind conferirea titlului onorific Doctor Honoris Causa și a dat asigurări că va rămâne în continuare un cadru didactic fidel și disponibil pentru dezvoltarea proiectelor comune.

doctor honoris causa „A fost dificil să vin în fața unui public atât de avizat ca al Dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați ales să mă onorați cu acest titlu în cadrul unui congres studențesc. Mă simt aici acasă, iar fără familie nu poți face nimic. Eroul nespus al carierei mele este soția mea Adina Covic, fără de care nu aș fi putut face nimic în viață. Acest lucru completează perfect ideea că acasă este cel mai bine”, a remarcat profesorul.

În final, Prof. Dr. Adrian Covic a ținut o prelegere extraordinară pentru membrii comunității universitare cu tema „Enigmele naturii – un potențial răspuns pentru medicina contemporană”.

 

Adrian Covic s-a născut la 6 mai 1967. După absolvirea Colegiului „Costache Negruzzi” din Iași, în 1985, a urmat Facultatea de Medicină a Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, pe care a finalizat-o în 1991. În același an, prin concurs, s-a lansat în activitatea pedagogică la Clinica Nefrologie-Medicină Internă, unde, pe parcursul a peste 3 decenii, a excelat în carieră urcând toate treptele învățământului universitar, de la preparator universitar în 1991, asistent universitar în 1994, șef de lucrări în 2000, conferențiar universitar în 2002, până la profesor universitar din 2004 până în prezent. Calitățile pedagogice și manageriale ale distinsului profesor au fost remarcate în funcția de decan al Facultății de Medicină Generală a UMF „Gr. T. Popa”, funcție pe care a exercitat-o cu multă dăruire din 2004 până în 2008.

Concomitent cu activitatea pedagogică, tânărul specialist s-a angajat într-o intensă muncă de cercetare științifică.  Începând cu anul 1992 a realizat mai multe stagii de cercetare la universități din Anglia, Belgia, Franța și Statele Unite ale Americii. În 1997, a susţinut teza de doctor în științe medicale cu tema „Studiul modificărilor cardiovasculare în insuficiență renală cronică și al factorilor determinanți în funcție de modalitatea de supleere renală”. Palmaresul științific al savantului Adrian Covic s-a materializat în peste 600 de articole, inclusiv cca 400 – cu factor de impact, precum și 31 de cărți, apărute la edituri naționale și internaționale, inclusiv tratate, monografii, manuale, ghiduri de practică medicală. Despre valoarea științifică a publicațiilor profesorului Covic ne arată indicele Hirsch, care în Web of Science este 64, în Scopus – 67, în Google Academic – 91, și  numărul de citări, care în Web of Science este 14.344, în Scopus – 14.459 și în Google Academic – 25.857.

Principalele domenii de cercetare ale profesorului Covic țin de: statusul cardiovascular al pacienților dializați, afectarea vasculară și osoasă a pacientului renal, anemia pacientului renal și eficiența dializei, particularitățile dializei la vârstnici, rinichiul polichistic și altele. 

Sub îndrumarea responsabilă a Dr. Adrian Covic în calitate de conducător de doctorat, din 2005 până în prezent au fost susținute 16 teze de doctorat. Merită de subliniat și rolul de recenzent al Domniei Sale la 14 reviste internaționale.

Pe parcursul anilor, Dr. Adrian Covic a îmbinat organic vasta activitate pedagogică și științifică, marcată de o ţinută academică exemplară, cu  o amplă activitate clinică, consacrată problemelor din domeniul nefrologiei, dializei și transplantului renal. 

De asemenea, profesorul Covic desfăşoară o vastă activitate managerială la nivel național și internațional fiind: membru al Consiliului Național de Atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare, evaluator al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), director și coordonator în proiecte de cercetare, evaluator de granturi, vicepreședinte al Comisiei Științe Biomedicale, șef al Centrului de Dializă din Iași, director medical, ulterior director general al Spitalului „C. I. Parhon”, membru al Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătății, membru fondator al Fundației Române a Rinichiului și al Fundației Salvați Rinichiul, Iași; membru al: Societății de Medici și Naturaliști, Iași, Societății Europene al Transplantului de Organe, Societății Internaționale de Nefrologie, Asociației Europene de Dializă și Transplant; șef al Centrului de Transplant Renal, vicepreședinte al Comisiei de Medicină; membru al Colegiului Regal al Medicilor din Anglia și Scoția, al Asociației Europene de Rinichi și al Asociației Europene de Cardiologie.

 

 

doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
doctor honoris causa
usmf
doctor honoris causa
profesor
Adrian Covic
Laudațio
titlu onorific
nefrologie
senat
rector

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii