nicolae testemițanu

Profesorul Nicolae Testemițanu ar fi împlinit 95 de ani

Publicat: 01.08.2022

manifestare comemorativăAstăzi, 1 august 2022, ilustrul savant Nicolae Testemițanu, pedagog iscusit, rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău și ex-ministru al sănătății ar fi împlinit 95 de ani. Cu acest prilej, comunitatea academică și cea medicală, colegi și discipoli, manageri ai instituțiilor medico-sanitare publice, studenți și medici rezidenți ai Universității i-au adus un omagiu în cadrul unei manifestări comemorative. Evenimentul a fost organizat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în incinta Complexului Sociocultural Universitar de pe strada ce poartă numele eminentului savant. 

emil ceban„Profesorul Nicolae Testemiţanu face parte din cea de-a II-a promoție a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, numită promoţia de aur. A fost un adevărat patriot, un om cu o dragoste nețărmuită față de acest pământ și oamenii lui. Odată cu trecerea timpului, chipul lui Nicolae Testemiţanu devine tot mai impunător. Prin opera sa, care este apreciată de popor drept una dintre cele mai umaniste lucrări în domeniul medicinei sociale şi practicii medicale, Nicolae Testemiţanu a devenit legendă și model demn de urmat. Neobositul militant pentru idealurile naționale, profesorul Nicolae Testemițanu a fost și a rămas un exemplu de dârzenie cetățenească și performanță profesională, de verticalitate și corectitudine morală, fiind călăuzit în tot cea ce făcea de vibrantul sentiment al demnității naționale”, a menționat rectorul Emil Ceban.

Prezent la ceremonia de omagiere, Ion Prisăcaru, secretar de stat la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, a remarcat faptul că Nicolae Testemițanu și-a asigurat faima unui savant cu renume mondial: „Dumnealui îi datorăm crearea sistemului modern de asistență medicală primară integrat funcțional cu medicină specializată, iar concluziile și dovezile sale științifice servesc astăzi drept bază în activitatea medicului de familie, accentul continuând să se pună pe medicina primară. Tânăra generație are multe de învățat de la dumnealui, acea cumsecădenie, onestitate, atitudine prietenoasă față de colegi, studenți, pacienți, neordinarele capacități manageriale, spiritul curativ inovator, completate armonios cu caracterul civic, au devenit legendare și admirate de toată lumea culturală și opinia publică.”

gheorghe ghidirim

Vădit emoționat, academicianul Gheorghe Ghidirim și-a adus aminte cu nostalgie despre cum l-a cunoscut pe Nicolae Testemițanu: „Eram în sesiunea de vară, urma să susțin primul meu examen la chirurgie generală în fața Domniei Sale. A fost un examen responsabil, tremuram uneori, pentru că știam că în fața mea se află un om extraordinar.” Academicianul a spus că a vorbi despre Testemițanu ‒ omul legendă este pe cât de onorabil, pe atât de greu, deoarece este imposibil să cuprinzi toate momentele, faptele pe care le-a făcut acest om

Profesorul universitar Viorel Prisacari, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, a relatat că destinul său a fost marcat de acțiunile lui Nicolae Testemițanu: „El ne-a demonstrat cum arată un model de om de știință. După cum spunea Testemițanu vrei să faci știință mare, trebuie să ai un scop mare, iar scopul lui a fost de a crește calitatea asistenței medicale a poporului și în special a oamenilor de la sat, despre care spunea din veacuri nu este îndreptățită asistența medicală față de populația urbană.”

Profesorul Prisacari a recunoscut că până în prezent îl impresionează două lucruri legate de Testemițanu: cum a reușit Domnia Sa să construiască timp de 10 ani peste 170 de ambulatoare, după propriile proiecte de dotare pentru asistența medicală a populației rurale, iar catedra condusă de dumnealui să devină un centru de studiere a asistenței populației rurale recunoscut la nivel unional și nu doar, deoarece aici veneau delegații din Bulgaria, Cehoslovacia ș.a. În final, profesorul a subliniat faptul că frazele lui Testemițanu au devenit în timp proverbiale, iar una dintre cele mai răsunătoare este haideți să vorbim mai puțin și să facem mai multe pentru poporul acesta.

testemițanu

Conferențiarul Ion Pasecinic, coleg și discipol al profesorului Testemițanu, a evidențiat capacitățile intelectuale și cele oratorice desăvârșite ale ilustrului savant, subliniind faptul că „întotdeauna rămâneam frapați de discuțiile lui cu oamenii simpli, el niciodată nu avea intenția să-și arate autoritatea. Cerea opinia oamenilor în privința îmbunătățirii asistenței medicale de la țară, deoarece era ca o bază suplimentară pentru planificarea cercetărilor științifice în domeniul ocrotirii sănătății populației.”

Programul evenimentului a inclus și vizionarea secvențelor din interviurile video realizate cu generația colegilor ‒ contemporanii Testemițanu: academicianul Diomid Gherman, profesorul universitar Natalia Cherdivarenco, academicianul și matematicianul Petru Soltan.

Cu un omagiu a venit și Dumitru Dascu, student în anul I la Facultatea de Medicină nr. 1, care a recitat poezia „Bărbații Moldovei” scrisă de poetul Grigore Vieru și dedicată profesorului Nicolae Testemițanu. De asemenea, Cristiana Morcov, studentă în anul V la aceeași facultate, a declamat cu multă emoție și gratitudine un acrostih intitulat „Nicolae Testemițanu”. 

testemițanu

Manifestarea a cuprins o expoziție de publicații cu genericul „Nicolae Testemițanu ‒ nume devenit simbol” și una de fotografii „Viitorul prezentului izvorăște din trecut”, și a culminat cu depunerea florilor recunoștinței ale colegilor și urmașilor la bustul academicianului pe Aleea savanților și medicilor iluștri.

Nicolae Testemiţanu s-a stins subit din viață la 20 septembrie 1986. Post-mortem, i-a fost conferit titlul de academician al Academiei de Științe a Moldovei și apreciat cu cea mai înaltă distincție de stat Ordinul Republicii. Din anul 1990 Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, reorganizat ulterior în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din Republica Moldova poartă numele eminentului savant și profesor Nicolae Testemițanu. 

emil ceban
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
Nicolae Testemițanu
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
Nicolae Testemițanu
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
emil ceban
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
Nicolae Testemițanu
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
Nicolae Testemițanu
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
NICOLAE TESTEMIȚANU
usmf
comemorare
nicolae testemițanu
95 de ani de la naștere
profesor
ministru al sănătății
rector
savant ilustru
doctor habilitat în științe medicale

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii