Proiect în domeniul nutriției și obezității implementat de USMF „Nicolae Testemițanu și UMF „Gr. T. Popa” Iași

Proiect în domeniul nutriției și obezității implementat de USMF „Nicolae Testemițanu și UMF „Gr. T. Popa” Iași

Publicat: 07.09.2021

delegație Universitatea Grigore T. Popa IașiO delegație a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România, reprezentată de Lucian-Doru Botezat, coordonator rețea instituțională, Cosmin-Teodor Mihai, coordonator cercetare, și Gabriela-Dumitrița Stanciu, coordonator Centrul de cercetare metabolică in vivo, s-a aflat într-o vizită de lucru la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în perioada 28-30 iulie curent. Vizita face parte din șirul de deplasări ale reprezentanților din România în scopul inițierii activităților de cooperare în cadrul proiectului transfrontalier „Infrastructura pentru cercetare și management al serviciilor medicale în domeniul obezității și al diabetului OBDIA-NET”.

Membrii delegației au avut o întâlnire cu rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, profesorul Emil Ceban, în vederea trasării perspectivelor de colaborare bilaterală, axându-se pe proiectele de cercetare și formare continuă a abilităților de cercetare. În acest context, rectorul Emil Ceban a subliniat faptul că administrația Universității are planuri ambițioase ce țin de fortificarea segmentului de cercetare. Au  fost menționate mai multe acțiuni, cum ar fi crearea, în anul 2020, a Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS), elaborarea Strategiei de fortificare a domeniului cercetare și inovare pentru următorii 10 ani, obținerea în ultimii doi ani a 27 de proiecte de cercetare de nivel național, încheierea contractelor de colaborare cu 93 de universități și instituții de peste hotare ș.a.

„Vă asigurăm de toată deschiderea și responsabilitatea administrației în ceea ce privește implementarea cu succes a proiectului bilateral”, a adăugat profesorul Ceban.

Universitatea Grigore T. Popa iașiAcademicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, director al INCMS, prezent la întâlnire, a menționat că acesta este un prim proiect de relevanță în vederea aprofundării cunoștințelor, implicării specialiștilor din domeniu și soluționării unor grave probleme ce țin de sănătate. „Acest fapt ne va oferi posibilitatea efectuării unor cercetări fundamentale în domeniu, inclusiv datorită creării Institutului. Structurile INCMS vor contribui la integrarea și facilitarea proceselor de cercetare la facultăți și catedre, și vor crea mai multe platforme de cercetare”, a concluzionat acad. Groppa.

La rândul său, Lucian-Doru Botezat a remarcat că la inițierea proiectului s-a ținut cont de incidența crescută a patologiilor de nutriție și de factorii de risc conecși, fiind prevăzută o abordare interdisciplinară în vederea acoperirii practic a tuturor specialităților. „Este vorba de centre și proiecte de cercetare, iar unul dintre centre va fi  destinat studiului epidemiologic și problemelor sociologice și va implica colectarea și crearea unei baze de date de cercetare extinsă și îmbunătățită, astfel încât să găsim niște algoritmi ai scorului de risc pentru populație. Proiectul mai presupune sesiuni de training organizate de specialiști din România pentru medici din Republica Moldova și viceversa în cadrul acestor centre, furnizarea de noi echipamente și schimb de date și metodologii”, a adăugat reprezentantul român.

Programul membrilor echipei OBDIA-NET a inclus mai multe vizite la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău și la Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” al USMF „Nicolae Testemițanu”, unde vor fi localizate principalele centre instituite în cadrul proiectului menționat: Centrul de Chirurgie Bariatrica, Centrul de cercetare a biologiei tesutului adipos și Centrul pentru Controlul și Prevenirea Obezității la copii și adulți. De asemenea, reprezentanții delegației din România au vizitat Institutul Mamei și Copilului, unde s-au familiarizat cu condițiile de spitalizare și tratament a copiilor cu patologii endocrine, dar și cu utilajul medical din dotare.   

Universitatea Grigore T. Popa iașiObiectivele proiectului țin de: crearea și dezvoltarea unei rețele transnaționale și multidisciplinare (de servicii medicale, cercetare și educație) formată din 12 centre tematice interconectate pentru deservirea populației din zona de frontieră regională;   dezvoltarea sistemului educațional din regiune și dezvoltarea instituțională prin asigurarea facilităților și înființarea de laboratoare de cercetare și predare în cele două instituții partenere; îmbunătățirea serviciilor de consiliere pentru populație, management, reglementare și politici publice în tratamentul și profilaxia obezității, a diabetului și a altor patologii nutriționale prin implicarea părților interesate, a factorilor de decizie, precum și furnizarea de ghiduri de bune practici, managementul calității și noi protocoale complexe. 

OBDIA-NET urmează să devină o rețea capabilă  să catalizeze asistența clinică integrată, cercetarea, educația și prevenirea și să dezvolte o infrastructură pentru  oferirea unor terapii de ultimă generație persoanelor cu patologii de obezitate/diabet/nutriție (ODM) din regiune. Proiectul prevede unificarea, integrarea și consolidarea capacităților regionale prin: crearea unei rețele de excelență în furnizarea serviciilor de sănătate, cercetare medicală (fundamentală, preclinică și clinică) și educație medicală între entități cu expertiză în domeniul ODM; diminuarea decalajului dintre cunoștințe și practica în obezitate, diabet și alte tulburări nutriționale prin managementul capacității instituționale și o abordare multidisciplinară; generarea sinergiilor între sistemul de cercetare, practica medicală și sistemul educațional ce vizează îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a nivelului de sănătate la nivel regional. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, Prioritatea 4.1 – „Suport pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la sănătate”, ce va fi implementat într-o perioadă de 24 de luni (27 aprilie 2021-26 aprilie 2023), cu un buget alocat de 1.439.631 de euro. Bugetul USMF „Nicolae Testemițanu” constituie 326 400 de euro.

 

ObdiaNet
ObdiaNet
ObdiaNet
ObdiaNet
ObdiaNet
ObdiaNet
ObdiaNet
ObdiaNet
ObdiaNet
ObdiaNet
usmf
delegație
OBDIA-NET
proiect transfrontalier
obezitate
cooperare
colaborare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii