depunerea actelor

Rezultatele intermediare ale concursului de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 03.08.2022

Astăzi, 3 august, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a făcut publice rezultatele intermediare ale concursului de admitere la studii superioare de licență și integrate și cele ale concursului intermediar de admitere la studii superioare de master pentru anul de studii 2022-2023, inclusiv la programul de master Management în sănătate publică.

Alexandru Corlăteanu, secretar responsabil al Comisiei de admitere, a declarat că, din numărul total de 1753 de dosare acceptate pentru concurs, 1396 (79,6%) de concurenți au participat în competiție în baza diplomei de bacalaureat, 271 (15,5%) – în baza diplomei de studii profesionale, 41 de candidaţi (2,3%) –  în baza atestatelor de studii medii de cultură generală și 45 de candidaţi (2,6%) – în baza diplomelor de licență/studii superioare. 

Cel mai mare concurs pentru ocuparea locurilor bugetare s-a înregistrat la Stomatologie (10 locuri) – 51 de persoane pentru un loc, urmat de specialitatea Farmacie (10 locuri), unde au concurat 11 candidați/loc și la Fiziokinetoterapie și reabilitare (5 locuri) – 14 candidați/loc, la Medicină (390 de locuri) – 2,5 candidați/loc, la specialitatea Optometrie (5 locuri) concursul a fost de 5,6 candidați/loc, la Asistență medicală generală (10 locuri) – 3,8 candidați/loc, la Tehnologie radiologică (10 locuri) – 2,5 candidați/loc și la Sănătate publică (10 locuri) – 1,5  candidați/loc.

Cea mai mare cerere la programele de master s-a înregistrat la Nutriție umană și Sănătate mintală publică.

Pentru a participa la concursul final de admitere, candidatul trebuie să prezinte la Comisia de admitere originalele actelor depuse pentru participare la concurs (inclusiv actul de studii în original cu anexa acestuia).

Candidații care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel trebuie să depună originalele actelor.

Se vor prezenta originalele tuturor actelor, depuse în dosarul personal pe platforma de admitere (actul de studii cu anexa/suplimentul cu note, buletinul de identitate, actele confirmative pentru candidații care au optat pentru concursul de 15 la sută, certificatul de recunoaștere și echivalare a actului de studii obținut în străinătate, alte documente, după caz).

Suplimentar, candidații vor prezenta:

- 4 fotografii 3 x 4 cm, tip buletin;

- 3 copii ale buletinului de identitate (pașaportului);

și vor achita taxa de participare în concursul de admitere în mărime de 100 lei.

Depunerea actelor în originalDepunerea în original a actelor se va desfășura în perioada 4-6 august (inclusiv). Actele vor fi prezentate la Comisia de admitere - Blocul didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165). Programul de lucru: 09:00-17:00, pauză 13:00-14:00.

Prezentarea actelor se va face personal, în baza buletinului de identitate (pașaportului) în original. Depunerea documentelor în original poate fi efectuată și de o altă persoană în numele candidatului, împuternicit prin procură.

Menționăm că neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la imposibilitatea de a participa la concursul final de admitere.

Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 8 august pe site-ul Universității.

Informații despre oferta educațională, calendarul admiterii, Planul de admitere, Regulamentul de admitere, actele necesare, taxele de studii și alte date utile pentru candidați pot fi accesate pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni

rezultate intermediare
usmf
universitate
medicină
admitere
candidați la studii
rezultate intermediare
concurs de admitere

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii