Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA

Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA

Publicat: 07.02.2020

Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA

Membrii echipei proiectului MINERVA ai Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” s-au întrunit, în data de 5 februarie, într-o ședință de lucru, la care au discutat despre activitățile realizate și despre rezultatele obținute în anul 2019 - primul an de implementare a proiectului „Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia” (Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia). Proiectul este cofinanțat cu suportul Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+.

Profesorul Gheorghe Rojnoveanu, șeful Catedrei de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiade” a USMF „Nicolae Testemiţanu”, coordonator instituțional al proiectului, a informat audiența despre procesul de lansare și de implementare a proiectului MINERVA, scopul și obiectivele generale, partenerii proiectului, echipele de lucru și de experți la nivel instituțional, precum și despre gradul de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 2019. 

„Proiectul MINERVA are ca scop sporirea eficienței, a calității și a excelenței managementului științific și a științei deschise în instituțiile din Republica Moldova și din Armenia, prin prisma practicilor europene”, a menționat coordonatorul proiectului.

Liubovi Karnaeva

Potrivit directorului Bibliotecii Științifice Medicale (BȘM) Liubovi Karnaeva, grupul de experți al USMF „Nicolae Testemiţanu”, responsabil pentru dezvoltarea infrastructurii Open Science la nivel instituţional, a prezentat conceptul de dezvoltare al Repozitoriului instituțional și necesitățile ce țin de dotarea cu echipament tehnic, ce urmează a fi procurat în cadrul proiectului MINERVA, în valoare de 40 de mii de euro. Directorul Bibliotecii a informat că specialiștii în domeniu au consultat mai multe surse internaționale și, ca rezultat al schimbului de experiență cu partenerii europeni, partenerii naționali au decis migrarea Repozitoriului instituțional pe platforma DSpace-CRIS, care va permite dezvoltarea acestuia și va facilita comunicarea între cercetători. În acest scop, a fost elaborat un formular pentru crearea profilului cercetătorilor universității noastre, ce va fi coordonat cu subdiviziunile responsabile și va fi înaintat spre aprobare și aplicare ulterioară.

Silvia Ciubrei, șefa Departamentului Comunicare și Relații Publice, director adjunct la BȘM, a menționat că, unul dintre obiectivele proiectului MINERVA este de a elabora și a aproba o politică națională și instituțională privind Știința Deschisă. "În prezent se actualizează structura Repozitoriului în conformitate cu Structura organizatorică a Universității. Bibliotecarii au elaborat o instrucțiune privind introducerea informației în Repozitoriul instituțional și urmează să fie organizate cursuri de instruire pentru diferite grupuri țintă de utilizatori cu privire la crearea profilului cercetătorului și plasarea publicațiilor în arhiva digitală instituțională. Totodată, în următorii ani se preconizează diversificarea colecțiilor Repozitoriului instituțional și a genurilor de documente”, a relatat Silvia Ciubrei, membră a grupului de experți al USMF „Nicolae Testemițanu” - Dezvoltarea infrastructurii Open Science la nivel instituțional

Academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitate de cercetare, a dat asigurări că va susține implementarea proiectului MINERVA și continuitatea acțiunilor în acest sens. Totodată, profesorul a accentuat necesitatea diseminării rezultatelor proiectului printr-un raport de activitate și arhivarea datelor cu privire la toate realizările. 

Silvia Ciubrei

Silvia Ciubrei, responsabilă pentru diseminare, a prezentat pagina proiectului creată pe portalul USMF „Nicolae Testemițanu” și site-ul proiectului MINERVA. De asemenea, ea a informat că partenerul coordonator a expediat spre examinare și completare cea de-a doua versiune a Strategiei de comunicare și diseminare a proiectului MINERVA, care prevede elaborarea unui calendar individual de diseminare a activităților și a rezultatelor proiectului de către fiecare partener în parte. 

Olga Tagadiuc, directorul Școlii doctorale în domeniul Științe medicale, membru al grupului de experți pentru dezvoltarea de politici la nivel naţional şi instituţional, a subliniat că mai importantă este diseminarea în cadrul diferitor grupuri-țintă la nivel universitar (studenți-doctoranzi, șefi de catedre și de laboratoare, coordonatori de proiecte de cercetare, conducători de doctorat ș.a.) decât pentru publicul larg.

Profesorul Rojnoveanu a vorbit despre asigurarea dezvoltării continue a capacităților resurselor umane în cercetare pentru a asigura aplicarea durabilă a principiilor științei deschise și pentru a spori incluziunea socială, vizibilitatea și responsabilitatea ariei cercetării. Coordonatorul proiectului a evidențiat și necesitatea de îmbunătățire a comunicării dintre membrii echipei universității noastre, coordonatorul național și partenerii proiectului. 

Totodată, s-a discutat despre cerința Comisiei Europene de a menține componența echipei proiectului MINERVA, dar cu posibilitatea de a include și alți membri, inclusiv studenți-doctoranzi.

 

Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA
Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA
Stanislav Groppa
Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA
Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA
Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA
Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA
Stanislav Groppa
Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA
Ședința de lucru a echipei proiectului MINERVA
USMF
proiectul Minerva
Știința Deschisă
Dezvoltarea infrastructurii Open Science
Open Science
platforma DSpace-CRIS
formatori
coordonatori instituționali
Programul Erasmus+
minerva

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii