Sistemul de Management al Calității al USMF „Nicolae Testemiţanu” - evaluat de experți externi

Publicat: 13.11.2020

auditSistemul de Management al Calității (SMC) al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova continuă să fie conform grilei de audit, iar asigurarea calității constituie o preocupare permanentă a conducerii instituției, fiind un element important atât la nivel instituțional, cât și la nivel de subunitate - facultate, departament, catedră și laborator. Aceasta este concluzia auditului extern de supraveghere privind funcționalitatea SMC, conform cerințelor standardului internațional ISO 9001:2015, pe domeniul învățământului superior medical și farmaceutic, cercetare științifică și universitară și formarea continuă a medicilor și a  farmaciștilor.  

Misiunea de audit extern a fost efectuată în regim on-line, în zilele de 12 și 13 noiembrie curent, de către o echipă de experți ai Companiei de certificare „Certind” din București, reprezentată de Vlad Gheorghița, auditor-șef, profesor la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” și Daniela Cara, specialist în managementul calității.

misiune de audit 2020Potrivit Planului de audit, controlul s-a realizat cu scopul de a evalua modul în care Sistemul de Management al Calității continuă să corespundă cerințelor standardului menționat. Auditul extern de supraveghere s-a realizat la Facultatea de Medicină nr. 2, Catedra de anatomie și anatomie clinică, Școala doctorală în domeniul Științe medicale, Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor și la Departamentul Recrutare și Documentare a Studenților Străini.

În cadrul ședinței de închidere a misiunii de evaluare externă, auditorul-șef Vlad Gheorghița a menționat că obiectivele propuse în Planul de audit au fost atinse, constatând că instruirea cadrelor se efectuează în baza unor programe moderne, racordate la standarde europene, punându-se efectiv accentul pe cele mai stabile valori, metodologii și elemente didactice. „Corpul profesoral-didactic, cu un valoros potențial intelectual și o bogată experiență profesională, a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea procesului de învățământ prin prisma perfecționării calității didactice și a programelor de instruire a studenților”. Expertul a transmis felicitări pentru activitatea depusă și corpului profesional-didactic - un valoros prestigiu academic și științific, care situează universitatea în eșalonul învățământului academic internațional.

La rândul său, Daniela Cara a subliniat că echipa de experți va veni cu unele recomandări pentru „a avea o trasabilitate la referențialul de certificare. Auditul va propune menținerea condiționată a certificării pentru o perioadă de 9 luni, acest fapt se respectă în cazul când evaluarea este bazată doar pe înregistrări”, exprimându-și speranța că următoarea deplasare a experților va fi posibilă in situ. Totodată, evaluatorul s-a declarat plăcut surprins de unele schimbări din ultima perioadă - un punct tare, remarcând marele curaj și abordarea  extraordinară de a extinde partea de management la Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor și adresând felicitări pentru modul cum vă orientați și vă pliați pe necesitățile ce apar în aceste situații pe care, cu regret, nu le putem controla.

misiune de audit 2020Olga Iurco, șefa Departamentului Audit Intern al USMF „Nicolae Testemițanu”, a specificat că toate subdiviziunile selectate pentru auditul extern au avut interviuri on-line, exprimând recunoștință colegilor pentru implicare și profesionalism, devotament și apartenență instituțională. „Noi depunem eforturi pentru a avea cel mai bun sistem de calitate dintre toate instituțiile de învățământ din țară, fiind unicii care deținem un SMC conform standardului internațional ISO 9001:2015. Vom ține cont de propunerile experților, căci întotdeauna este loc de mai bine”, a adăugat Olga Iurco.

„Vreau să accentuez că și în condiții de pandemie Universitatea trăiește, corpul profesoral-didactic este la datorie, că procesul didactic se realizează în regim mixt și majoritatea studenților, a medicilor-rezidenți și a personalului universitar este sănătoasă și aptă de muncă, de cercetare și de studii. Pandemia COVID-19 nu scuză niciun fel de mijloace și misiunea noastră este să menținem în continuare acest sistem al calității, pe care l-am dezvoltat cu multă abnegație pe parcursul anilor”, a afirmat prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică la USMF „Nicolae Testemițanu”. În numele administrației Universității, Domnia Sa a adus mulțumiri atât echipei de auditori externi pentru misiunea de supraveghere realizată și pentru recomandările de îmbunătățire ale SMC, cât și tuturor subdiviziunilor universitare pentru responsabilitate și perseverență. 

audit extern
audit extern
audit extern
audit extern
audit extern
audit extern
audit extern
audit extern
audit extern
audit extern
USMF
misiune de audit
Sistemul de Management al Calității
echipa de experți
standardul internațional ISO 9001:2015
Evaluare externă
audit extern

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii