erasmus

SPRING - proiect comun în domeniul educației medicale cu universități din Eurasia

Publicat: 25.09.2020

 

Erasmus

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova implementează un nou proiect ERASMUS+ în domeniul educației medicale. Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală (Setting peer review instruments and goals for medical (health) education - SPRING), finanțat de Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport ERASMUS+ (Capacity Building in High Education - CBHE) este al doilea proiect regional implementat în parteneriat cu universități din Republica Moldova, Georgia, Tadjikistan, Kazakhstan, Belarus, Lituania și Bulgaria. 

Seminarul de lansare a proiectului SPRING va avea loc în zilele de 29-30 septembrie curent, în format on-line.

Proiectul are drept scop sporirea calității educației medicale în țările membre partenere conform dispozițiilor principale ale Procesului de la Bologna și cerințelor internaționale privind criteriile de recunoaștere și acreditare a școlilor medicale stabilite de Federația Mondială pentru Educația Medicală (WFME). 

Printre obiectivele generale propuse pentru realizarea proiectului internațional sunt: creșterea gradului de conștientizare cu privire la procesul de revizuire, de la egal la egal, ca instrument eficient pentru fundamentarea îmbunătățirilor continue în domeniile academic și administrativ ale școlilor medicale din țările partenere vizate; înființarea unui consiliu multinațional al Comisiei de evaluare; stabilirea și consolidarea consistenței pentru un proces continuu de revizuire a programelor  politicilor administrative, proceduri și acțiuni; consolidarea capacității membrilor facultății și a personalului administrativ în efectuarea unor sarcini eficiente de autoevaluare și recenzii, de la egal la egal; înființarea unei reviste științifico-practice anuale „Peer Review in Medical/Health Education” (recenzii de la egal la egal în educația medicală/de sănătate pentru  Europa de Est și Asia Centrală (PRIMED-EECA), precum și îmbunătățirea internaționalizării ISI (International Scientific Indexing) în țările partenere.

Durata proiectului SPRING este de 36 de luni și se finalizează în noiembrie 2022. Coordonatoare a proiectului este Universitatea de Medicină din Batumi (BAU), Georgia, iar USMF „Nicolae Testemițanu” este punct de contact național, având ca partener Universitatea Tehnică a Moldovei.

erasmus plus
usmf
proiect internațional
Erasmus+
partener internațional
educație medicală
proiect Eurasia
Procesul de la Bologna

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii