Studenți-doctoranzi ai USMF „Nicolae Testemițanu” - deținători ai Bursei de Excelență a Guvernului Republicii Moldova

Publicat: 13.02.2020

Olga GavriliucOlga Gavriliuc și Pavel Leahu, studenți-doctoranzi în anul III, specialitatea Neurologie clinică, de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, vor primi Bursa de Excelență a Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2020, în valoare de 2500 de lei lunar. Totodată, Marta Dogot, la fel studentă-doctorand în anul III, specialitatea Cardiologie, s-a învrednicit de Bursa nominală „Nicolae Anestiade”, ce constituie 2000 de lei per lună.

În total, 11 studenți-doctoranzi din țară vor primi Bursa de Excelență a guvernului pentru anul 2020, iar alți șase studenți vor beneficia de Bursa nominală. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, în data de 12 februarie curent, de către executiv.

Tinerii își fac studiile la Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţe medicale - structură responsabilă de organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III universitar, în cadrul Consorțiului dintre USMF „Nicolae Testemițanu” cu instituțiile organizatoare de doctorat din domeniul medical: Centrul Naţional de Sănătate Publică, Institutul Mamei şi Copilului, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” și Institutul de Oncologie și Spitalul Clinic Republican. În prezent, la Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţe medicale își fac studiile 363 de studenți-doctoranzi.

Bursele se acordă anual studenților-doctoranzi din anii II și III de studii, înmatriculați la studii cu frecvență, care au realizat integral programul de pregătire avansată, programul de cercetare științifică stabilit de conducătorul de doctorat, au acumulat numărul de credite prevăzut în Planul de învățământ al Școlii doctorale, au obținut performanțe academice deosebite și au participat activ în viața socială a instituției. Prin nominalizarea celor mai dotați studenți-doctoranzi, Guvernul Republicii Moldova își propune să eficientizeze procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice și să motiveze tinerii să se încadreze în activitatea de cercetare-dezvoltare.

La concurs au fost depuse 23 de dosare a studenților-doctoranzi de la  8 instituții de învățământ superior din ţară. Acestea au fost evaluate de cinci grupuri de experți selectați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, conform domeniului științific și programelor de doctorat prezentate de către participanți.

Foto-credit:https://mecc.gov.md/ro/content/17-studenti-doctoranzi-din-tara-vor-beneficia-de-bursa-de-excelenta-guvernului-si-bursa?fbclid=IwAR385Fj6WFmBIxzRR6h_q6pWM8hDWwNmvJJbG5Y0Va6MmvIuLO5y3n7Crmg

Studenți-doctoranzi ai USMF „Nicolae Testemițanu” - deținători ai Bursei de Excelență a Guvernului Republicii Moldova
Olga Gavriliuc
Studenți-doctoranzi ai USMF „Nicolae Testemițanu” - deținători ai Bursei de Excelență a Guvernului Republicii Moldova
Olga Gavriliuc
usmf
Bursa de Excelență
Bursa nominală „Nicolae Anestiade”
studenți-doctoranzi
Neurologie clinică
cardiologie
Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţe medicale
burse
performanțe academice
cadre științifice
cercetare
cercetare științifică

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii