admitere rezidențiat

USMF „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs de admitere la studii de rezidenţiat pentru anul universitar 2022-2023

Publicat: 19.09.2022

 

admitere rezidențiat 2022Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova a lansat, astăzi, 19 septembrie, concursul de admitere la studii de rezidenţiat pentru anul universitar 2022-2023, ce va dura până la 24 septembrie inclusiv. Concursul se desfășoară pe specialități, conform Planului de înmatriculare aprobat de Ministerul Sănătăţii. 

Astfel, la concurs vor fi admiși cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2022, precum şi absolvenţii promoţiilor 2021 şi 2020, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Pentru a participa la concurs, candidatul va completa cererea și va depune pe platforma on-line, destinată admiterii în rezidențiat, dosarul de concurs ce va include următoarele acte scanate, în format .pdf sau .jpeg:

a) actul de studii și suplimentul acestuia;

b) buletinul de identitate;

c) curriculum vitae model Europass;

d) certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau de către Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;

e) copiile publicaţiilor ştiinţifice, dacă este cazul;

f) certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă (pentru absolvenții din România), promoția anului admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;

g) certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui, diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

Candidaţii vor achita o taxă de înscriere la concurs, în cuantumul stabilit de Universitate.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi Comisia de admitere în rezidenţiat la nr. de tel.: (+373) 22 242 391, (+373) 22 205 153, sau accesaţi

https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-postuniversitare/rezidentiat

 

 

PLANUL

de admitere la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat,

anul universitar 2022-2023

 

Nr.

Specialitatea

Locul

instruirii

Total admiteri

Pe loc

Pe post

Total

MEDICINĂ

1.        

Alergologie şi imunologie

Chișinău

2

2

4

2.        

Anatomie patologică

Chișinău

4

2

6

3.        

Anestezie şi terapie intensivă

Chișinău

12

20

32

Bălți

11

12

23

4.        

Boli infecţioase

Chișinău

7

7

14

5.        

Cardiologie

Chișinău

3

12

15

6.        

Chirurgie generală

Chișinău

 

10

10

Bălți

 

6

6

7.        

Dermatovenerologie

Chișinău

 

4

4

8.        

Endocrinologie

Chișinău

 

4

4

9.        

Farmacologie clinică

Chișinău

2

2

4

10.     

Gastroenterologie

Chișinău

1

2

3

11.     

Geriatrie

Chișinău

3

2

5

12.     

Hematologie

Chișinău

3

 

3

13.     

Medicină de familie

Chișinău

18

14

32

Bălți

17

10

27

14.     

Medicină de laborator

Chișinău

 

9

9

15.     

Medicină de urgenţă

Chișinău

17

15

32

16.     

Medicină internă

Chișinău

10

5

15

Bălți

5

 

5

17.     

Medicină legală

Chișinău

 

3

3

18.     

Nefrologie

Chișinău

 

2

2

19.     

Neonatologie

Chișinău

2

2

4

20.     

Neurochirurgie

Chișinău

3

3

6

21.     

Neurologie

Chișinău

6

12

18

22.     

Obstetrică şi ginecologie

Chișinău

 

7

7

Bălți

 

5

5

23.     

Oftalmologie

Chișinău

 

9

9

24.     

Oncologie

Chișinău

 

4

4

25.     

Ortopedie şi traumatologie

Chișinău

 

10

10

26.     

Otorinolaringologie

Chișinău

 

5

5

27.     

Pediatrie

Chișinău

 

12

12

28.     

Pneumologie

Chișinău

2

6

8

29.     

Psihiatrie

Chișinău

4

6

10

30.     

Radiologie şi imagistică medicală

Chișinău

 

18

18

31.     

Reabilitare şi medicină fizică

Chișinău

3

5

8

32.     

Reumatologie

Chișinău

 

3

3

33.     

Urologie

Chișinău

 

7

7

Total

135

257

392

SĂNĂTATE PUBLICĂ

1.    

Epidemiologie

Chișinău

3

6

9

2.    

Igienă

Chișinău

3

6

9

3.    

Medicina muncii

Chișinău

2

 

2

4.    

Microbiologie

Chișinău

3

6

9

5.    

Nutriție și dietetică

Chișinău

2

 

2

Total

13

18

31

FARMACIE

1.    

Farmacie clinică

Chișinău

 

4

4

2.    

Farmacie comunitară și de spital

Chișinău

 

2

2

Total

 

6

6

STOMATOLOGIE

1.        

Ortodonție

Chișinău

 

1

1

2.        

Parodontologie

Chișinău

 

2

2

3.        

Pedodonție

Chișinău

 

2

2

4.        

Protetică dentară

Chișinău

 

1

1

Total

 

6

6

 

PLANUL

de admitere la studii de rezidențiat, în bază de contract

cu taxă de studii, anul universitar 2022-2023

 

Nr.

Specialitatea

Locul

instruirii

Numărul de locuri

STOMATOLOGIE

1.        

Chirurgie dento-alveolară

Chișinău

10

2.        

Endodonție

Chișinău

10

3.        

Ortodonție

Chișinău

6

4.        

Parodontologie

Chișinău

8

5.        

Pedodonție

Chișinău

10

6.        

Protetică dentară

Chișinău

10

Total

54

FARMACIE

1.    

Farmacie  analitică

Chișinău

5

2.    

Farmacie clinică

Chișinău

5

3.    

Farmacie comunitară și de spital

Chișinău

5

4.    

Tehnologie farmaceutică industrială

Chișinău

5

Total

20

 

admitere rezidențiat
usmf
admitere
rezidenţiat
studii de rezidențiat
admitere la rezidențiat

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii