USMF „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs de admitere la studii prin rezidenţiat pentru anul de studii 2019-2020

USMF „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs de admitere la studii prin rezidenţiat pentru anul de studii 2019-2020

Publicat: 31.10.2019

USMF „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs de admitere la studii prin rezidenţiat pentru anul de studii 2019-2020

Concursul de admitere în rezidenţiat se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2019, precum şi absolvenţii promoţiilor 2017 şi 2018, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Pentru a participa la concurs, candidatul va depune la Comisia de admitere în rezidenţiat dosarul de concurs, care va include următoarele documente: 

a)   cererea de înscriere la concursul de admitere;

b)   actul de studii și suplimentul acestuia (original* și copie);

c)  certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat de către circumscripţia medicală respectivă sau Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, cu cel mult trei luni până la desfășurarea concursului de admitere, în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează. Certificatul medical va include obligatoriu şi rezultatele investigaţiei MRS, iar pentru specialitățile de profil chirurgical şi stomatologic – markerii hepatitelor virale. Universitatea are dreptul și poate organiza, la necesitate, un control medical suplimentar;

d)    6 fotografii identice 3×4 cm;

e)    curriculum vitae model Europass;

f)     buletinul de identitate (original* și copie);

g)    copiile publicaţiilor ştiinţifice;

h)   certificatul de studii cu notele examenului de licență (original* și copie) și foaia matricolă (original* și copie) pentru absolvenții din România, promoția anului 2019, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;

i)     certificatul de căsătorie (original* și copie) sau alt document ce atestă schimbarea numelui, dacă acesta este diferit de cel indicat în actul de studii.

Candidaţii se vor înscrie în concurs personal la Comisia de admitere în rezidenţiat, în baza buletinului de identitate în original, în perioada 18 noiembrie-23 noiembrie 2019  (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Blocul didactic central).

* Originalul se restituie candidatului după certificarea copiei documentului de către membrii Comisiei de admitere în rezidențiat.

 

Pentru informații suplimentare, apelați Comisia de admitere în rezidențiat la nr. de tel.: +373 022 242 391, +373 022 205 153 sau vedeți Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1197 și Planul de admitere la studii în rezidențiat 2019

 

          Lista specialităților pentru admiterea la studii prin rezidențiat în anul 2019

Nr. d/o

Specialitatea

Dislocarea instruirii

Medicină

1.   

Anestezie și terapie intensivă

Chișinău

Bălți

2.   

Alergologie și imunologie

Chișinău

3.   

Anatomie patologică

Chișinău

4.   

Boli infecțioase

Chișinău

5.   

Chirurgie generală

Chișinău

Bălți

6.   

Chirurgie toracică

Chișinău

7.   

Chirurgie  vasculară

Chișinău

8.   

Chirurgie pediatrică

Chișinău

9.   

Chirurgie plastică, estetică  și microchirurgie reconstructivă

Chișinău

10.   

Dermatovenerologie

Chișinău

11.   

Cardiochirurgie

Chișinău

12.   

Cardiologie

Chișinău

13.   

Endocrinologie

Chișinău

14.   

Geriatrie

Chișinău

15.   

Gastroenterologie

Chișinău

16.   

Medicină internă

Chișinău

Bălți

17.   

Medicină de urgență

Chișinău

18.   

Medicină de laborator

Chișinău

19.   

Medicină nucleară

Chișinău

20.   

Medicină de familie

Chișinău

21.   

Medicină legală

Chișinău

22.   

Medicină sportivă

Chișinău

23.   

Neonatologie

Chișinău

24.   

Neurologie

Chișinău

25.   

Obstetrică și ginecologie

Chișinău

Bălți

26.   

Oftalmologie

Chișinău

27.   

Ortopedie și traumatologie

Chișinău

28.   

Oncologie

Chișinău

29.   

Otorinolaringologie

Chișinău

30.   

Pediatrie

Chișinău

31.   

Pneumologie

Chișinău

32.   

Psihiatrie

Chișinău

33.   

Reabilitare și medicină fizică

Chișinău

34.   

Radiologie și imagistică medicală

Chișinău

35.   

Reumatologie

Chișinău

36.   

Urologie

Chișinău

37.   

Farmacologie clinică

Chișinău

Sănătate publică

38.   

Igienă

Chișinău

39.   

Epidemiologie

Chișinău

40.   

Microbiologie

Chișinău

41.   

Medicină de laborator

Chișinău

42.   

Medicina muncii

Chișinău

43.   

Nutriție și dietetică

Chișinău

Stomatologie

44.   

Chirurgie dento-alveolară

Chișinău

45.   

Ortodonție

Chișinău

46.   

Parodontologie

Chișinău

47.   

Pedodonție

Chișinău

Farmacie

48.   

Farmacie clinică

Chișinău

49.   

Farmacie analitică

Chișinău

50.   

Farmacie comunitară și de spital

Chișinău

51.   

Tehnologie farmaceutică industrială

Chișinău

 

USMF „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs de admitere la studii prin rezidenţiat pentru anul de studii 2019-2020
USMF
admitere 2019
rezidenţiat
medici-rezidenţi
candidați
admitere în rezidențiat

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii