Proiectul PBLMD

USMF „Nicolae Testemițanu” a finalizat cu brio proiectul interinstituţional PBLMD

Publicat: 04.10.2019

Proiectul PBLMDCele şașe universități din țară, partenere în proiectul „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților” (Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)) și-au prezentat, în data de 2 octombrie curent, la Chişinău, rapoartele finale în faţa evaluatorilor externi, la expirarea celor 4 ani de implementare a Programului.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentantă în cadrul proiectului de profesorul universitar Mihail Gavriliuc, prorector pentru studenți internaționali, șef al Catedrei de neurologie nr. 1 - în calitate de lider instituțional, de profesorul universitar Victor Vovc, șef al Catedrei de fiziologie a omului și biofizică - responsabil de programul de studii şi de conferențiarul Igor Cemortan, prorector pentru calitate și evaluare academică, șef al Catedrei de biologie moleculară și genetică umană - responsabil de programul pedagogic.

Proiectul PBLMDAngela Babuci, asistent universitar la Catedra de anatomie a omului, prodecan la Facultatea de Medicină nr. 2, care a venit cu o dare de seamă referitoare la experienţa USMF „Nicolae Testemițanu”, a menţionat că, datorită proiectului, instituția noastră a valorificat numeroase oportunităţi de colaborare internațională, inclusiv în cadrul mobilităților desfășurate în cadrul universităților din Aalborg (Danemarca), Plymouth (Marea Britanie), Stockholm (Suedia), prin utilizarea instrumentelor pedagogice pentru proiectarea şi predarea unui modul interdisciplinar, precum și prin modalitatea de integrare a conținutului cursurilor în procesul de instruire în vederea realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Angela Babuci a relatat că noua metodă de instruire bazată pe probleme (PBL), sub formă de modul interdisciplinar Neuroștiințe, a fost introdusă în anul 2018, pentru studenții din anul III ai Facultății de Medicină nr. 1, la specialitatea Medicină preventivă, ceea ce a facilitat acumularea unor credite de studiu pentru aceştia. La finele cursului, cunoștințele mediciniștilor au fost evaluate prin intermediul unui colocviu diferențiat. Studenții au prezentat proiectul realizat  sub forma fișei de observație a pacientului. „La final, am chestionat studenții pentru a avea impresii mai veridice despre acest proiect. Astfel, 86 la sută dintre respondenţi au apreciat cursul, unii venind cu sugestii de a diversifica metodele de lucru pentru a obţine rezultate şi mai relevante. În concluzie, putem afirma că noi am realizat tot ce ne-am propus în conformitate cu foaia de parcurs şi că poţi face studii de calitate oriunde, dacă sunt respectate standardele naționale și internaționale și modul corespunzător de implementare”, a accentuat Angela Babuci.

​  ​​  ​Proiectul PBLMDPotrivit prorectorului Igor Cemortan, responsabil de programul pedagogic în cadrul proiectului, acest tip de învățare are mai multe avantaje, precum: dezvoltarea capacităților de lucru în echipă, a abilităților de comunicare, a competențelor de asimilare și de integrare a cunoștințelor, cercetarea cazurilor complexe de studii, încurajarea competitivității intelectuale şi stimularea autonomiei în luarea deciziilor. „Pentru viitor se preconizează ca această formă de studiu să fie implementată, parţial sau complet, la programele de Optometrie şi Asistenţă medicală generală”, a concretizat prorectorul.

În opinia lui Romeo Ţurcanu, coordonator al proiectului PBLMD din partea Universităţii din Aalborg, obiectivul proiectului constă în modernizarea programelor de studii bazate pe modelul PBL  - învăţarea bazată pe soluţionarea problemelor şi implementarea acestora la ciclul licenţă al universităţilor partenere din Republica Moldova. „Scopul final este de a îmbunătăţi calitatea metodelor de predare-învăţare şi de a remodela șase programe de studii, pe baza acestor metode, în cadrul celor șase universităţi din ţară, fiecare dintre instituţii optând pentru un program pilot la nivel de licenţă. Proiectul a inclus şi un compartiment de mobilitate pentru studenţi şi cadre didactice din Republica Moldova, în cadrul instituţiilor partenere din Uniunea Europeană”, a declarat coordonatorul.

Expertul a precizat că toate cele şase echipe antrenate în proiect au realizat mai mult decât şi-au propus iniţial, fiecare instituţie alegându-şi un proiect pilot inovativ pentru implementarea programelor de studii bazate pe probleme PBL. Astfel, pe lângă succesele obţinute la nivel de program ales, deşi la fiecare universitate nivelul de aplicare a fost diferit, dar de real succes, la USMF „Nicolae Testemițanu” acest proiect a servit drept suport la acreditarea instituţională internaţională.

Proiectul PBLMDÎn final, John E. Reilly, auditorul de calitate extern, a apreciat înalt lucrul echipelor universităţilor, accentuând că fiecare instituție a avut mentori de la universităţile europene la proiect şi că a venit cu feedback pozitiv continuu, timp de 4 ani. Oficialul european a constatat că prezentările universităţilor din acest consorţiu demonstrează că proiectul a fost foarte util: „Evident, ca în orice proiect, îţi trasezi nişte scopuri realiste, dar constatăm că, timp de 4 ani, s-a reuşit mai mult decât s-a planificat şi că beneficiile proiectului au un impact mai mare decât s-a mizat”.

Instituțiile beneficiare ale proiectului PBLMD sunt: USMF „Nicolae Testemițanu, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți şi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Proiectul PBLMDProiectul a fost implementat cu sprijinul Programului Erasmus+ al UE, cu  susținerea: Universităţii Aalborg din Danemarca, Royal Institute of Technology din Suedia, Universităţii Gloucestershire din Marea Britanie și Universităţii  Siegen din Germania. Costul proiectului este estimat la aproximativ un milion 500 mii de euro.  

Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
Proiectul PBLMD
usmf
PBLMD
evaluatori externi
programe de studii
rapoarte
mobilitate
Programul Erasmus+
UE

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii