USMF ,,Nicolae Testemițanuˮ - locul 5 în Clasamentul internațional IAAR Eurasian University Ranking

Publicat: 23.09.2020

locul 5 in clasamentul IAARUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanuˮ se plasează pe poziția a 5-a în Clasamentul internațional IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR) pentru anul 2020. Ratingul a fost realizat de către  Agenția Independentă de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating - IAAR) din Kazahstan - entitate abilitată de Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education) cu drept de certificare internaţională a instituţiilor de învățământ.

Potrivit clasamentului, instituțiile de învățământ superior au fost evaluate conform următoarelor criterii: reputația academică, compoziția calității, concentrarea potențialului științific și internaționalizarea universității. Evaluarea a avut drept scop determinarea poziționării universităților în spațiul educațional internațional, pentru a demonstra calitatea înaltă a educației și nivelul de dezvoltare a potențialului intelectual al acestora pe piața internațională a serviciilor educaționale.

Emil Ceban„Aprecierea obținută de USMF ,,Nicolae Testemițanuˮ din partea experților internaționali va contribui la recunoașterea acesteia în comunitatea educațională globală, atragerea unui număr mai mare de studenți din străinătate și, respectiv, va spori imaginea instituției la nivel național și internațional”, a subliniat rectorul Emil Ceban.

Clasamentul Universităților Eurasiatice se realizează pe baza unei metodologii ce utilizează tehnologii digitale cu elemente Webometrics, fapt ce permite o evaluare independentă și transparentă a clasamentului și o evaluare obiectivă a instituțiilor de învățământ superior. Metodologia respectivă se axează pe respectarea principiilor de: transparență, obiectivitate, verificabilitate și disponibilitatea surselor de informații, fiind aprobată de experți internaționali pe baza rezultatelor auditului internațional IREG (Observatory on Academic Ranking and Excellence).  

Agenția Independentă de Acreditare și Rating a anunțat despre lansarea Clasamentului internațional IAAR Eurasian University Ranking  la  20 martie 2020. USMF ,,Nicolae Testemițanuˮ a prezentat un raport amplu despre activitatea sa și acte confirmative care au fost utilizate în procesul de evaluare.

USMF in clasamentu IAARClasamentul Universităților Eurasiatice este orientat spre atingerea următoarelor scopuri: asigurarea informării veridice și ample a abiturienților și a studenților pentru alegerea universităților, iar a agenților economici - despre calitatea și nivelul de pregătire al absolvenților; ridicarea prestigiului instituției; atragerea în universități a studenților, a cadrelor didactice și a cercetătorilor; dezvoltarea mobilității academice și internaționalizarea învățământului; utilizarea rezultatelor ratingului de către organele de stat în vederea transformării mecanismelor de management a sistemului de învățământ; extinderea colaborării universităților cu diverse auditorii țintă; stimularea și motivarea deschiderii informaționale a universităților și perfecționarea metodologiei de evaluare a universităților.

La evaluarea internațională au participat 27 de universități din Federația Rusă, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Republica Moldova. Rezultatele clasamentului internațional sunt publicate pe site-urile: www.ireg-observatory.org și www.iaar.agency.kz.

Reamintim că la începutul lunii iunie 2019 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a fost supusă evaluării externe, conform standardelor WFME, de către o comisie de experți ai Agenției Independente de Acreditare și Rating. Ca rezultat, la 14 iunie 2019, instituția noastră a obținut Certificatul de confirmare a acreditării internaţionale, pe un termen de 5 ani.

USMF in clasamentul IAAR
IAAR Eurasian University Ranking
USMF in clasamentul IAAR
IAAR Eurasian University Ranking
USMF
clasament internațional
IAAR Eurasian University Ranking
Agenția Independentă de Acreditare și Rating
Federația Mondială de Educație Medicală
universităţi
topul universităților
Independent Agency for Accreditation and Rating
World Federation for Medical Education
rating
clasament
certificare internaţională
acreditare internațională
standarde

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii