Utilizarea instrumentelor TIC pentru asigurarea calității managementului academic

Publicat: 17.02.2021

seminar TICÎn zilele de 15 și 16 februarie curent, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” s-au desfășurat seminare de instruire, în regim on-line, pentru cadrele științifico-didactice, în scopul asigurării calității academice pe toate domeniile, cu tema „Utilizarea instrumentelor TIC în realizarea normării didactice și asigurării calității managementului academic”. 

Webinarele au avut drept scop familiarizarea cu instrumentele TIC - utile în asigurarea unei planificări eficiente a activității de instruire și metodice a cadrelor didactice și facilitarea formei de raportare a acesteia, în vederea asigurării unui management academic eficient și a unui proces educațional calitativ. Seminarele au fost destinate pentru cadrele științifico-didactice care predau programele de studii superioare de licență (ciclul 1) - Optometrie, Asistență medicală generală, Tehnologie radiologică și Sănătate publică, de la programele de studii superioare integrate (ciclul I și II) - Medicină, Medicină preventivă, Stomatologie și Farmacie și de la programele de studii postuniversitare prin rezidențiat și de educație continuă în medicină și farmacie. 

Atelierele au fost adresate șefilor de studii - responsabili nemijlocit de planificarea, repartizarea și evidența orelor în cadrul subdiviziunii didactice. 

Prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică, a accentuat că pandemia și-a lăsat amprenta asupra vieții social-economice și, nu în ultimul rând, asupra procesului educațional: „Începând din luna martie 2020, ne-am schimbat viziunea și paradigma educațională, optând pentru instruirea mixtă atât de la distanță, cât și cu prezența fizică în aule”. 

Acest fapt a coincis și cu intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie curent, a Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior, aprobată de guvern, în vederea utilizării eficiente și asigurării transparenței alocării surselor de finanțare de la bugetul de stat destinate formării profesionale inițiale pe universități, în contextul reformei universitare inițiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Documentul stabilește modul de alocare pentru instituțiile publice de învățământ superior a finanțării-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate a programelor de studii de la ciclurile de studii superioare de licență și de master, a finanțării compensatorii pentru susținerea performanței și a finanțării complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituției. 

„Din acest considerent, trebuie să ne conducem de principiul economiei în luarea deciziilor și în desfășurarea activității, și să nu admitem risipa de resurse financiare”, a accentuat prim-prorectorul. 

seminar TICPotrivit Silviei Stratulat, șefa Departamentului Didactic și Management Academic (DDMA), aplicarea acestui formular vine să completeze procedurile interne deja existente, cum ar fi Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, în vederea monitorizării realizărilor normării timpului și va permite o planificare mai exactă a tuturor tipurilor de activități realizate de angajații subdiviziunilor didactice - activitatea didactică, metodică și științifică.

Stela Adauji, șefa Departamentului Educație Medicală Continuă, a prezentat câteva formulare tipizate elaborate pentru planificarea, repartizarea și evidența normei didactice, ce includ activitatea didactică auditorială (contact direct cu studenţii), realizată prin: ore de curs; lucrări de laborator, lucrări practice, seminare, stagii didactice/clinice; consultaţii pentru examene; și activitatea didactică neauditorială: conducerea stagiilor de practică; conducerea proiectelor sau a tezelor de licenţă și/sau de master; monitorizarea activităţii individuale a studenţilor; activităţi de evaluare şi monitorizare a reușitei academice a studenţilor; monitorizarea activităţilor educaționale extracurriculare ale studenţilor; conducerea activităţilor didactico-sportive ș.a.

seminar TIC„Dacă activitățile didactice sunt strict stabilite, deoarece reies din planul de studii, atunci activitățile metodice și cele științifice, ce implică creativitatea cadrelor didactice, necesită o mai bună planificare și, deci, o eșantionare în timp, astfel încât la sfârșitul anului de studii să avem realizarea normării didactice și să acoperim toate acțiunile prevăzute în procesul educațional. Acest fapt va conduce la responsabilizarea fiecărui cadru didactic privind realizarea normei sale didactice, evidența strictă a activităților realizate pe parcursul semestrului, respectiv și timp de un an, astfel încât să fie posibilă planificarea exactă a volumului de lucru și diversificarea activităților ce urmează să fie desfășurate pe parcursul anului de studii”, a spus Virginia Șalaru, șef secția Managementul calității academice, DDMA.

În condiții de criză în sănătate publică, este stringentă instruirea și dezvoltarea continuă a competențelor cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor  TIC și diversificarea acestora, astfel încât fiecare angajat să-și poată realiza cu succes activitățile de funcție. 

Organizator al webinarelor este Departamentul Didactic și Management Academic, în comun cu Departamentul Resurse Umane, Departamentul Juridic, Departamentul de Educație Medicală Continuă și Departamentul Economie, Buget și Finanțe.
 

Olga Cernețchi
Silvia stratulat
Virginia Șalaru
Olga Cernețchi
Silvia stratulat
Virginia Șalaru
USMF
management academic
seminar
online
Departamentul Didactic și Management Academic
cadre științifico didactice
TIC
activitate științifică
activitate didactică

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii