Utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie în stomatologie

Publicat: 11.04.2019

 

Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică

„Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică” este tema unui raport, elaborat de Stanislav Strîșca, student-doctorand în anul I, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, Facultatea de Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în comun cu Evelina Savițchi, studentă în anul III, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). În rezultat, raportul a fost apreciat cu Diplomă de gradul III, la Conferința Tehnico-Științifică a Studenților, Masteranzilor și a Doctoranzilor, ce s-a desfăşurat, în zilele de 26-29 martie 2019, la UTM.

Tinerii cercetători sus-menţionaţi au abordat, în lucrare, subiectul integrării tehnologiilor moderne în medicină, spre beneficiul pacienților şi în scopul îmbunătățirii calității vieții. În stomatologie, imprimantele 3D au fost introduse la începutul anilor 2000. Dezvoltarea modelelor printate 3D şi a şabloanelor chirurgicale individualizate au îmbunătăţit planificarea chirurgicală. Planificarea chirurgicală virtuală este o metodă preoperatorie de previzualizare a intervenţiei chirurgicale, utilizată în scopul stabilirii paşilor de urmat şi, eventual, în deplasarea segmentelor osoase, în contextul chirurgiei asistate de computer. Planificarea chirurgicală virtuală a fost introdusă, recent, în chirurgia maxilo-facială pentru a spori precizia intervenţiei chirurgicale complexe. În chirurgia ortognatică, imprimarea 3 D se foloseşte în producţia splinturilor ocluzale, şabloanelor de osteotomie, ghidurilor de repoziţionare, plăcilor de fixare şi a modelelor anatomice. Totuşi, există încă mult potenţial de cercetare atât în chirurgia ortognatică, dar şi în alte discipline medicale, cu extinderea domeniilor de aplicare şi identificarea noilor biomateriale.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului de cercetare „Tehnologia planificării virtuale în tratamentul anomaliilor dento-maxilare”, la inițiativa profesorilor universitari Sergiu Ciobanu, decanul Facultății de Stomatologie, dr.hab.șt.med. şi Valentin Topalo, dr. hab. șt. med. şi a conferenţiarului universitar Nicolae Chele, dr. hab. șt. med., сu susţinerea conducătorilor ştiinţifici - conferenţiarul universitar Dumitru Sîrbu, dr. șt. med., şi a profesorului universitar Victor Șontea, dr. hab. şt.fizico-matematice.

Această inițiativă vine să completeze colaborarea de durată existentă între  Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan” a USMF „Nicolae Testemițanu” și Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală din cadrul UTM.

Cu această ocazie, în numele comunității universitare, adresăm felicitări studentului-doctorand Stanislav Strîșca, dorindu-i mult succes în continuare și aprecieri pe măsura așteptărilor.

Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
Tehnologia imprimării 3D în chirurgia ortognatică
usmf
Tehnologia 3D
chirurgia ortognatică
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”
Facultatea de Stomatologie
student-doctorand
cercetători ştiinţifici
chirurgia virtuală

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii