Euraxess Header image

EURAXESS – Researchers in Motion

EURAXESS este o inițiativă unică, lansată de Comisia Europeană, pentru promovarea carierei de cercetare și facilitarea mobilității cercetătorilor în spațiul european.Inițiativa a fost creată pentru a stimula, proteja și „alimenta” spațiul european de cercetare și inovare, oferind comunității de cercetare accesul la avansarea carierei și dezvoltarea socială.

EURAXESS își desfășoară activitatea în următoarele 4 inițiative-cheie:

-          EURAXESS Jobs

-          EURAXESS Rights

-          EURAXESS Services

-          EURAXESS Links

Carta şi Codul fac parte din EURAXESS Rights și stabilesc rolurile, responsabilităţile şi drepturile cercetătorilor, dar şi ale angajatorilor şi finanţatorilor.

Scopul lor este de a asigura o tratare echitabilă pentru toţi cercetătorii din Europa şi de a spori gradul de transparenţă în selectarea şi recrutarea lor, ceea ce va contribui la:

-          o activitate de succes în generarea, transferul şi distribuirea de cunoştinţe; 

-          dezvoltarea tehnologică;

-         evoluţia carierei cercetătorilor. 

Carta şi Codul garantează cariere atractive în cercetare şi îmbunătăţesc condiţiile de angajare şi de lucru pentru cercetători.

Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători (HRS4R) este un instrument al Comisiei Europene, creat cu scopul de a sprijini acele instituții care doresc să se ralieze condițiilor generale și principiilor Cartei şi Codului, având drept finalitate  obţinerea logo-ului „Excelența în cercetare”. Dreptul de a utiliza acest logo se oferă în cazul în care instituţia înregistrează progrese semnificative în procesul de implementare a strategiei la nivel intern, potrivit următoarelor criterii:

-          un indice de calitate al instituţiei;

-          un real avantaj pentru dezvoltarea proiectelor europene;

-          un atu în promovarea iniţiativelor  de mobilitate.

Obţinerea Logo-ului: “Excelenţă în Cercetare”  este un atribut ce conferă instituţiei:

-          un indicator de performanţă al instituţiei;

-          un grad sporit de credibilitate la nivel extern;

-          vizibilitate şi transparenţă;

-          stabilirea parteneriatelor cu instituţiile similare din strainătate;

-          un avantaj în procesul de evaluare a proiectelor înaintate la nivel naţional şi internaţional.

 

Date de contact: 

Reprezentantul USMF „Nicolae Testemițanu” în cadrul proiectului EURAXESS LoCP,

Artiom Jucov,

Tel: +373 69 907 927

E-mail: artiom.jucov@usmf.md

1. Declaration of Commitment to the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

2. Decizia Senatului Universității, nr. 6/2 din 9 octombrie 2015, cu privire la aprobarea Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători a USMF ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

3. Human Resourses Strategy for Researchers