Muzeul Header image

Muzeul de anatomie a omului

Muzeul de anatomie din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” reprezintă mai mult decât o simplă prezentare a unor exponate, el constituie o colecţie unică, populară la nivel internaţional, grație numărului şi calităţii articolelor pe care le include.

 

La perfectarea iconografică/ilustrativă a majorităţii tezelor ştiinţifice şi a publicaţiilor, realizate de catedră, a contribuit, nemijlocit,  laborantul superior E. M. Koblik-Zelţer (1968-1989). Imaginile impecabile ale pieselor anatomice macro, macro-micro şi microscopice,  realizate de el, înfrumuseţează, în sensul direct al cuvântului, lucrările ştiinţifice elaborate de cadrele profesoral-didactice de la Catedra de anatomie şi redau veridicitatea rezultatelor ştiinţifice obţinute. Investigaţiile ştiinţifice privind aparatul nervos al formaţiunilor conjunctivale în condiţii de normă, patologie şi experiment, realizate de profesorul universitar B. Z. Perlin, sunt pe larg cunoscute în ţară şi peste hotare, multe dintre ele fiind raportate la congrese naţionale şi internaţionale.

 

Doctori

În acea perioadă, pregătirea profesională a tinerilor lectori se realiza atât prin intermediul subordinaturii, cât şi prin reciclări, în cadrul institutelor de medicină din Moscova, Sankt Petersburg, Kiev ş.a. În anul 1965, Catedra de anatomie este transferată în actualul Bloc morfologic, adaptat, pe parcurs, la cerinţele procesului de studii de B. Perlin şi I. Popazov. După ce a fost transferată în edificiul nou, au fost create condiţii optime pentru studiul teoretic şi practic al anatomiei, precum şi pentru amenajarea unui muzeu de anatomie – faţa oricărei catedre de anatomie şi instituţii de învăţământ medical superior. Noile condiţii au făcut posibilă extinderea considerabilă a Muzeului de anatomie şi completarea fondului, la amenajarea căruia au contribuit toţi membrii catedrei, în deosebi: B. Perlin, G. Vincenko, laboranţii superiori I. Popazov, E. Koblik-Zelţer, N. Leşcenko şi J. Pavlenko. Mobilierul sălilor de muzeu a fost confecţionat conform schiţelor elaborate de profesorul B. Perlin. La iniţiativa şefului de catedră, în acea perioadă s-a desfăşurat o muncă asiduă de organizare şi îmbogăţire a muzeului cu noi exponate, fondul căruia este permanent reînnoit şi completat cu noi piese. Echipa catedrei a depus eforturi, voinţă şi iscusinţă pentru confecţionarea pieselor de muzeu. Grație muncii depuse, în perioada anilor 1965-1971, muzeul a fost reorganizat, completându-se cu un număr enorm de articole noi şi unicale.

 

Actualmente, Muzeul de anatomie dispune de una dintre cele mai valoroase şi impunătoare colecţii de articole anatomice, fiind printre puţinele de acest gen din Europa, care se bucură de aprecierea experților internaționali. Muzeul exercită un rol important în transmiterea cunoştinţelor despre om, despre particularităţile morfo-funcţionale în diferite etape ale ontogenezei pre şi postnatale, influenţa diferitor factori nocivi şi a modului de trai asupra activităţii organelor şi a sistemelor de organe. Muzeul este vizitat, adeseori, de elevii şi profesorii liceelor din oraşele şi satele țării, de către studenţii colegiilor şi universităţilor din ţară şi de numeroase delegaţii de peste hotare.

muzeimuzei 2

 

 

 

Actualmente, Muzeul de anatomie a omului dispune de una dintre cele mai valoroase şi impunătoare colecţii de articole anatomice, fiind printre puţinele de acest gen din Europa, care se bucură de aprecierea experților internaționali. Muzeul exercită un rol important în transmiterea cunoştinţelor despre om, despre particularităţile morfo-funcţionale în diferite etape ale ontogenezei pre şi postnatale, influenţa diferitor factori nocivi şi a modului de trai asupra activităţii organelor şi a sistemelor de organe. Muzeul este vizitat, adeseori, de elevii şi profesorii liceelor din oraşele şi satele țării, de către studenţii colegiilor şi universităţilor din ţară şi de numeroase delegaţii de peste hotare.

Colecția Muzeului de Anatomie include cca 2000 de piese cu o valoare științifico-didactică inestimabilă, reprezentând oase, schelete, preparate umede – articulații, mușchi, organe interne și sisteme de organe, embrioni în diverse perioade de dezvoltare, secțiuni anatomice plastinate, malformații, monstruozități etc., păstrate în soluție de formol, piese obținute prin corodare și mumificare, mulaje, care constituie un adevărat tezaur al Alma Mater.