Rector cv Header image

Vasile Anestiadi

Educaţie și formare

-
Școala Medie din orașul Orhei, RSS Moldovenească;
-
Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC), Facultatea de Medicină Generală;
-
Studii de doctorat, Catedra de anatomie patologică, ISMC;
World Health Organisation – ”Modern Methodology for Teachers of Medicine” – London.
-
Învățător de matematică, Școala de Studii Medii Incomplete, orașul Telenești;
-
Învățător de matematică, Școala de Studii Medii Incomplete, satul Sărăteni, raionul Telenești;
Medic radiolog, Dispensarul de Tuberculoză din orașul Orhei;
-
Asistent la Catedra de patomorfologie, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC);
Îndeplinește funcția de șef de catedră, Catedra de patomorfologie, ISMC;
Secretar științific al Consiliului științific, ISMC;
-
Șef de catedră, Catedra de anatomie patologică, ISMC;
Conferențiar, Catedra de anatomie patologică, ISMC;
-
Prorector pentru activitate științifică, ISMC;
-
Rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău;
Specialist principal în domeniul anatomopatologiei al Ministerului Sănătății RSSM;
Profesor, Catedra de anatomie patologică, ISMC;
Redactor-șef adjunct și coeditor al Enciclopediei Sovietice Moldovenești, Departamentul Redacția Principală a Marii Enciclopedii Moldovenești;
-
Șef al Laboratorului de patologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
Director al Centrului Ştiinţific de Patobiologie şi Patologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
-
Șef al Cursului de morfopatologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;
Rector viager al USMF „Nicolae Testemițanu”;
-
Profesor consultant, Catedra de morfopatologie, USMF „Nicolae Testemițanu”.
Doctor în științe medicale;
Conferențiar, Catedra de anatomie patologică;
Doctor habilitat în științe medicale;
Profesor, Catedra de anatomie patologică;
Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei;
Academician al Academiei de Științe a Moldovei.
Președinte al Societății Științifice Republicane Moldovenești de Anatomopatologie;
Membru al Consiliului de administrație al Societății Medicale Științifice Unionale a Anatomopatologilor;
Membru al Consiliului de administrație al Societății Științifice Unionale a Cardiologilor;
Președinte al Societății Republicane de Cardiologie din Moldova;
Deputat în cea de-a 7-a convocare a Consiliului municipal al muncii din Chișinău;
Președinte al Societății „Știința” din orașul Chișinău;
Vicepreședinte al Societății de Prietenie URSS-Irlanda;
Președinte al consiliilor societăților medicale de Știință, Patologie, Cardiologie și de Gerontologie din Moldova;
Președinte al Consiliului rectorilor din Moldova;
Deputat și președinte al Comisiei pentru ocrotirea sănătății, cultură fizică și asistență socială a Sovietului Suprem al RSSM;
Membru al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei;
Preşedinte al Consiliului pentru etică în cercetare, Academia de Științe a Moldovei;
Membru de onoare al Asociaţiei de Gerontologie şi Geriatrie din România;
Senior al Societății Europene de Patologie (Berlin, 2001);
Membru al Uniunii Internaționale de Angiologie (Tokyo, 2001);
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România (2002);
Membru al Consiliului ştiinţific al Societăţii de Gerontologie şi Geriatrie din EuroAsia (Moscova, 2005);
Membru al Societății Europene de Patologi (Paris, 2005);
Membru al Colegiului de redacție al revistei Romanian Journal of Morphology and Embryology (2005).

Rezultatele activității de cercetare au fost publicate în peste 700 de lucrări științifice, inclusiv: autor al monografiei ”Атеросклероз артерий” (1967) şi coautor la 9 monografii: ”Атеросклероз и эластика артерий” (1970), ”Энзимы артерий и атеросклероз” (1973), ”Морфогенез атеросклероза” (1982), ”Ультраструктурные основы атеросклероза артерий” (1983), ”Повреждённый кардиомиоцит” (1991), ”Начинающийся атеросклероз” (1991), ”Атерогенез и иммунное воспаление” (1997), ”Атерогенез (аспекты патобиологии)” (2001), ”Atherosclerosis and Diabetes” (2006);

 

Este autor al mai multor manuale și recomandări metodice;

 

A pregătit peste 100 de doctori și doctori habilitați în științe medicale;

 

A elaborat teoria aterosclerozei incipiente, introducând noţiuni noi în geneza acestui fenomen;

 

Depistarea fazelor precoce ale aterogenezei constituie o descoperire fundamentală, originală, o direcție nouă în cercetarea științifică;

 

A fondat Școala ştiinţifică a morfopatologilor din republică;

 

În calitate de raportor, coordonator, membru al comitetelor organizatorice, preşedinte, copreședinte, reprezintă Republica Moldova la forumuri ştiinţifice europene şi mondiale (congrese, conferinţe şi simpozioane) la Moscova, Sankt Petersburg, Tokyo, Kiev, Valencia (Spania), Washington, Helsingor (Danemarca), Nice (Franţa), Berlin, Roma, Bucureşti, Praga, Paris, Istanbul, Lisboa, Montreal etc.

Medalia jubiliară „Pentru o muncă mândră – la comemorarea a 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin”;
Medalia „S. I. Vavilov”;
Laureat al Premiului de Stat al RSSM;
Diploma de Onoare a USMF „Nicolae Testemițanu”;
Medalia „50 de ani de la Victorie” (Ierusalim)”;
Medalia „Dimitrie Cantemir”;
„Golden Fortune of International Academic Rating of Popularity”; Георгиевская медаль „Честь. Слава. Труд.”, IV степень №. 420 (Kiev);
Medalia „60 de ani ai Academiei de Ştiințe a Moldovei”.
Ordinul „Drapelul Roșu de Muncă”;
Ordinul „Insigna de Onoare”;
Ordinul „Drapelul Roșu de Muncă”;
Ordinul „Prietenia Popoarelor”;
Ordinul „Gloria Muncii”;
Ordinul Republicii.