Default Header Image

Componenţa

 Nr. 

 Prenume, nume

 Funcţia, gradul ştiinţific

 Date de contact

1

Ion Ababii

preşedintele Senatului, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 243 408

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

2

Olga Cerneţchi

vicepreşedinte al Senatului, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 754

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

3

Didina Nistreanu

secretar ştiinţific al Senatului, conferențiar universitar, dr. în filosofie

022 205 152

secretarstiintific@usmf.md

didina.nistreanu@usmf.md 

4

Igor Cemortan

prorector pentru calitate și evaluare academică

022 205 135

igor.cemortan@usmf.md

5

Mihail Gavriliuc

prorector pentru studenți internaţionali, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 323

022 205 378

prorectorinternationale@usmf.md

mihail.gavriliuc@usmf.md

6

Olga Tagadiuc

prorector pentru studii de doctorat, dr. hab. șt. med.

022 205 503

022 205 142

olga.tagadiuc@usmf.md

7

Valeriu Revenco

prorector pentru educație postuniversitară, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 727 547

022 205 408

valeriu.revenco@usmf.md

8

Gheorghe Rojnoveanu

prorector pentru activitate ştiinţifică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 391

022 205 153

prorectorstiinta@usmf.md

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md

9

Emil Ceban

prorector pentru activitate clinică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 214

022 205 200

prorectorclinica@usmf.md

emil.ceban@usmf.md

10

Evghenii Guțu

prorector pentru relații externe, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 170

evghenii.gutu@usmf.md

11

Serghei Suman

prorector pentru educaţie şi probleme sociale, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 176

022 242 472

prorectoreducatie@usmf.md

serghei.suman@usmf.md

12

Victoria Craveț

prorector pentru activitate financiară și administrativă

022 205 712,

victoria.cravet@usmf.md

13

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, şeful Catedrei de boli infecţioase, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

14

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, şeful Catedrei de dermatovenerologie, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 794 121

022 794 123

medicina2@usmf.md

dermatovenerologie@usmf.md

mircea.betiu@usmf.md 

15

Sergiu Ciobanu

decan, Facultatea de Stomatologie, şeful Catedrei de odontologie, parodontologie și patologie orală, conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 763

022 205 276

stomatologie@usmf.md

sergiu.ciobanu@usmf.md

16

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, conferențiar universitar, dr. farm.

022 727 974

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@usmf.md

17

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat, professor universitar

rezsec@usmf.md

liviu.grib@usmf.md

18

Oleg Galbur

șeful Departamentului Resurse Umane, conferențiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie fizică

022 205 703

oleg.galbur@usmf.md

resurseumane@usmf.md fiziopatologie@usmf.md

19

Silvia Stratulat

șefa Departamentului Didactic și Management Academic, conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

20

Vladislav Badan

șeful Departamentului Educație Medicală Continuă, asistent universitar, Catedra de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”

022 205 211

022 205 248

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

fecmf@usmf.md

21

Andrei Romancenco

director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

022 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

cusim@usmf.md

22

Serghei Matcovschi

șeful Departamentului Medicină Internă, șeful Disciplinei de sinteze clinice

022 205 724

022 442 191

serghei.matcovschi@usmf.md

medicina.interna@usmf.md

sintezeclinice@usmf.md

23

Victor Botnaru

șeful Disciplinei de pneumologie și alergologie

022 572 390

victor.botnaru@usmf.md

pneumologie@usmf.md

24

Valeriu Istrati

șeful Disciplinei de medicină internă-semiologie

022 728 390

valeriu.istrati@usmf.md

medinternsem@usmf.md

25

Gheorghe Ghidirim

profesor universitar, Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 237 780

022 205 315

gheorghe.ghidirim@usmf.md

chirurgie1@usmf.md

26

Viorel Prisacari

șeful Catedrei de epidemiologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 205 138

022 244 630

viorel.prisacari@usmf.md

epidemiologie@usmf.md

27

Victor Ghicavîi

șeful Catedrei farmacologie și farmacologie clinică,  profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 412

022 733 805 (fax)

victor.ghicavii@usmf.md

farmacologieclinica@usmf.md

28

Veaceslav Fulga

conferențiar universitar, Catedra de histologie, citologie și embriologie

veaceslav.fulga@usmf.md

29

Ludmila Bologa Gasnaș

conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie

022 205 127

022 522 038

ludmila.bologa@usmf.md

30

Tiberiu Holban

șeful Catedrei de boli infecțioase,tropicale și parazitologie medicală, profesor universitar

022 205 362

tiberiu.holban@usmf.md

inftroppar@usmf.md

31

Victor Vovc

șeful Catedrei de fiziologia omului și biofizică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 417

victor.vovc@usmf.md

fizbio@usmf.md

32

Elena Raevschi

șefa Catedrei de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemițanu”

022 205 211

022 205 248

elena.raevschi@usmf.md

sanatatepub@usmf.md

33

Eugen Melnic

șeful Catedrei de morfopatologie

022 205 424

eugen.melnic@usmf.md

morfopatologie@usmf.md

34

Eugeniu Bendelic

șeful Catedrei de oftalmologie

022 205 527

022 729 211

eugeniu.bendelic@usmf.md

oftalmologie@usmf.md

35

Gheorghe Ciobanu

șeful Catedrei de urgențe medicale

022 205 305

gheorghe.ciobanu@usmf.md

urgentamed@usmf.md

36

Elena Stepco

conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție

022 205 279

elena.stepco@usmf.md

stomatologie@usmf.md

37

Iurie Spinei

conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție

iurie.spinei@usmf.md

38

Diana Uncuța

șefa Catedrei de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

022 205 266

022 242 763

diana.uncuta@usmf.md

propedeutica@usmf.md

39

Vladimir Valica

șeful Catedrei de chimie farmaceutică și toxicologică

022 287 959

022 205 454

vladimir.valica@usmf.md

chimiefarm@usmf.md

40

Eugen Diug

șeful Catedrei de tehnologia medicamentelor

022 205 433

022 727 863

eugen.diug@usmf.md

tehnomed@usmf.md

41

Sergiu Ungureanu

șeful Catedrei de chirurgie nr. 4

022 403 623

sergiu.ungureanu@usmf.md

chirurgie@usmf.md

42

Victor Lacusta

șeful Catedrei de medicină alternativă și complementară

022 274 945

victor.lacusta@usmf.md

medalternativa@usmf.md

43

Ghenadie Curocichin

șeful Catedrei de medicină de familie

022 205 226

ghenadie.curocichin@usmf.md

medfamilia@usmf.md

44

Stanislav Groppa

șeful Catedrei de neurologie nr. 2

022 205 312

stanislav.groppa@usmf.md

neurologiefecmf@usmf.md

45

Valeriu Cușnir

șeful Catedrei de oftalmologie și optometrie

valeriu.cușnir@usmf.md

46

Sergiu Berliba

preşedintele Comitetului sindical al angajaților, conferențiar universitar, dr. șt. med.

022 242 472

022 205 176

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

47

Gheorghe Buruiană

președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină

022 205 176,

gheorghe.buruiana@usmf.md

asr@usmf.md

48

Olga Clipii

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1513

olga.clipii96@gmail.com

49

Ivanov Mihai 

Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1407

Ivanovmihail006@gmail.com

50

Lucian Iurcu

Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1703

lucian.iurcu@gmail.com

51

Cujbă Rodion

Facultatea de Medicină nr .1, gr. M1720

rodion.cujba@yahoo.com

52

Croitoru Dan

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1814

 

53

Cartaleanu Dumitru

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. M1501

Carlateanu.dumitru@gmail.com

54

Caraman Victoria

Facultatea de Medicină nr. 1, gr. O1801

nicandrak@gmail.com

55

Khabarov Eduard

Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1670

eduard.khabarov@gmail.com

56

Verghese Nevin

Facultatea de Medicină nr. 2, gr. M1656

 

57

Blajin Veronica

Facultatea de Faramcie, gr.F1703

blajin_veronica@mail.ru

58

Galina Panuș

Facultatea de Stomatologie, gr. S1504

panus.galina@gmail.com

59

Scerbatiuc-Condur Corina

medic-rezident, Chirurgie

corina.scerbatiuc@mail.ru

60

Victor Șchiopu

student-doctorand, Chirurgie

victor.schiopu@usmf.md