admitere

18 iulie – Lansarea concursului de admitere la studii superioare la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 01.07.2022

admitereLa 18 iulie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va da startul concursului de admitere la studii superioare de licenţă şi integrate (ciclul I şi II) pentru anul universitar 2022-2023. 

În ședința Senatului din 23.06.2022 a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licenţă şi integrate în anul universitar 2022-2023, în care se conțin capitole cu referire la actele necesare, cotele de înmatriculare, înscrierea la concurs etc., precum și termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

Una dintre noutățile din acest an este că la prima etapă, în perioada 18 iulie-2 august, candidații se pot înscrie în concurs atât cu prezență fizică, cât și on-line – cu aplicarea dosarelor pe platforma e-admitere.usmf.md. Totodată, în anul curent este permisă depunerea actelor în original pe toată perioada de desfășurare a concursului, comparativ cu anii precedenți. Tinerii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la cel mult trei programe de studii, dar pot fi înmatriculați numai la un singur program de studii, din cele pentru care au optat. De asemenea, în acest an a fost introdusă o categorie nouă de persoane ce vor beneficia de facilități la concursul de admitere, și anume cei care au la întreţinere trei şi mai mulţi copii sau au copil/ii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat.

Rezultatele intermediare ale concursului vor fi anunțate în data de 3 august pe site-ul https://usmf.md/. Candidații care se vor regăsi în liste urmează să prezinte documentele în original, în perioada 4-6 august. La concursul final vor participa doar acei candidați care au prezentat actele în original. Astfel, tinerii care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, trebuie să depună actele în termenele stabilite. 

Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 8 august pe site-ul Universității. Dacă vor rămâne locuri neacoperite, va fi organizată sesiune suplimentară de admitere. 

Cât privește cetățenii străini, termenele limită pentru depunerea actelor pentru studii universitare și preuniversitare, pentru I sesiune (semestrul de toamnă) – este 15 octombrie 2022, iar în cazul admiterii la studii universitare în semestrul de primăvară – 15 februarie 2023. Cetățenii străini, deținători ai diplomelor de bacalaureat sau a altor acte echivalente, vor fi admiși la studii în baza mediei de concurs, iar fiecare candidat poate aplica la un singur program, fără limită de vârstă. 

admiterePlanurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat se stabilesc anual prin hotărâre de guvern. La moment, proiectul de hotărâre se află la etapa de avizare la nivel de ministere, iar din momentul în care va fi aprobat, va fi făcut public. 

IMPORTANT: Reprezentanții diasporei moldovenești, cetățenii străini și apatrizii cu domiciliu permanent în Republica Moldova pot participa la concurs atât pentru locurile de studii cu finanțare bugetară, cât și pentru cele cu taxă, echivalentă cuantumului stabilit pentru cetățenii moldoveni. Cetățenii străini, domiciliați în alte state, pot fi înscriși la studii superioare cu finanțare bugetară doar în limita acordurilor interstatale, în rest pot fi înmatriculați numai pe locurile cu taxă de studii. 

La aprobarea documentelor sus menționate de către senatori s-a ținut cont de prevederile Codului educației, precum și ale Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii la studii superioare de licență și studii superioare integrate pentru anul universitar 2022-2023, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 459 din 31 mai 2022

Carte de vizită Comisia de admitere USMFDetalii despre oferta educațională, Regulamentul de admitere, actele necesare, taxele de studii, Ghidul de înscriere on-line și alte informații utile pentru candidați pot fi accesate  pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-licenta-ciclul-I-si-integrate-ciclul-I-si-ciclul-II

 

 

 

 

 

admitere
Comisia de admitere
admitere
Comisia de admitere
usmf
admitere
concurs
regulamentul de admitere

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii