Înscrierea on-line

19 iulie – start concursului de admitere la studii superioare la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 28.07.2021

oferta educationalaUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova lansează, astăzi 19 iulie, prima etapă a concursului de admitere la studii superioare pentru anul universitar 2021-2022. Astfel, pînă în data de 30 iulie curent, candidații se vor înregistra on-line și vor aplica dosarele de concurs pe platforma e-admitere.usmf.md. Tinerii au dreptul să se înscrie concomitent la trei programe de studii, dar, în cazul  în care vor fi admiși, vor fi înmatriculați doar la un singur program de studii, din cele pentru care au optat.

Oferta educațională-2021 cuprinde:

- studii superioare de licență (4 ani) la specialitățile/programele:

·         Optometrie;

·         Asistență medicală generală;

·         Sănătate publică;

·         Tehnologie radiologică.

 -   studii superioare integrate la specialitățile/programele: 

·         Medicină (6 ani);

·         Stomatologie (5 ani);

·         Farmacie (5 ani).

-   studii superioare de masterat (2 ani) la specialitățile/programele: 

·         Tehnologii moleculare în sănătate (masterat științific);

·         Managementul sănătății publice.

În acest an, Planul de admitere constituie 885 de locuri, dintre care 455 cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv 25 de locuri sunt pentru candidații din raioanele de est ale republicii: Medicină – 395, Stomatologie – 10, Farmacie – 10, Asistență medicală generală – 10, Sănătate publică – 15, Tehnologie radiologică – 10, Optometrie – 5. Alte 430 de locuri sunt prevăzute în bază de contract cu taxă de studii: Medicină – 200 de locuri, Stomatologie – 90, Farmacie – 80, Sănătate publică – 15, Optometrie – 15, Asistență medicală generală – 20, Tehnologie radiologică – 10 locuri. Taxele de studii nu au fost majorate: Medicină – 30.100 lei, Stomatologie – 33.100 lei, Farmacie – 30.500 lei, Sănătate publică – 19.300 lei, Optometrie – 32.200 lei, Asistență medicală generală – 19.300 lei, Tehnologie radiologică – 32.200 lei.

Pentru studiile superioare de masterat în Managementul sănătății publice sunt oferite 20 de locuri în bază de contract, iar taxa de studii – 16.500 lei.

Pentru studiile superioare de masterat în Tehnologii moleculare în sănătate sunt prevăzute 5 locuri bugetare și 10 locuri în bază de contract cu taxă de studii.

Calendarul admiteriiLa prima etapă a concursului de admitere – 19-30 iulie, candidații se vor înregistra on-line și vor aplica dosarele de concurs pe platforma e-admitere.usmf.md. Tinerii au dreptul să se înscrie concomitent la trei programe de studii, dar, în cazul  în care vor fi admiși, vor fi înmatriculați doar la un singur program de studii, din cele pentru care au optat.

Rezultatele intermediare ale concursului vor fi anunțate în data de 3 august, pe site-ul https://admitere.usmf.md/. Toți cei care se vor regăsi în liste urmează să prezinte actele în original, în perioada 4-10 august. Acest proces va fi organizat conform unui orar stabilit, pentru a asigura respectarea măsurilor de prevenire a COVID-19. 

La concursul final vor participa doar acei candidați care au prezentat actele în original. Astfel, tinerii care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, trebuie să depună actele în termenele stabilite. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 12 august pe site-ul Universității. Dacă vor rămâne unele locuri neacoperite, va fi organizat turul II de admitere. 

Informații despre oferta educațională, Planul de admitere, Regulamentul de admitere, actele necesare, taxele de studii, Ghidul de înscriere on-line și alte date utile pentru candidați pot fi accesate pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-licenta-ciclul-I-si-integrate-ciclul-I-si-ciclul-II

Informații cu privire la studii superioare de masterat (ciclul II) pot fi găsite pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-masterat-ciclul-ii

prima etapă de admitere
usmf
admiterea2021
concurs de admitere
oferta educațională 2021

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii