anunțarea rezultatelor intermediare

3 august 2021 – anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere la studii superioare la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 31.07.2021

Rezultatele intermediare ale concursului

În data de 3 august, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va face publice, on-line, rezultatele intermediare ale concursului de admitere pentru anul de studii 2021-2022 pe: https://admitere.usmf.md/ro/admission/studenti-autohtoni/studii-superioare-integrate-ciclul-i-si-ciclul-ii/rezultatele-admiterii. Toți cei care se vor regăsi în liste urmează să prezinte actele în original, în perioada 4-10 august. Procesul va avea loc în mod organizat, pentru a asigura respectarea măsurilor de prevenire a COVID-19. 

Oferta educațională-2021 cuprinde:

- studii superioare de licență (4 ani) la specialitățile/programele:

·         Optometrie;

·         Asistență medicală generală;

·         Sănătate publică;

·         Tehnologie radiologică.

 -   studii superioare integrate la specialitățile/programele: 

·         Medicină (6 ani);

·         Stomatologie (5 ani);

·         Farmacie (5 ani).

-   studii superioare de masterat (2 ani) la specialitățile/programele: 

·         Tehnologii moleculare în sănătate (masterat științific);

·         Managementul sănătății publice.

În acest an, Planul de admitere constituie 1001 locuri, dintre care 455 cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv 25 de locuri sunt pentru candidații din raioanele de est ale republicii: Medicină – 395, Stomatologie – 10, Farmacie – 10, Asistență medicală generală – 10, Sănătate publică – 15, Tehnologie radiologică – 10, Optometrie – 5. Alte 546 locuri sunt prevăzute în bază de contract cu taxă de studii: Medicină – 250 de locuri, Stomatologie – 106, Farmacie – 110, Sănătate publică – 20, Optometrie – 20, Asistență medicală generală – 25, Tehnologie radiologică – 15 locuri. Taxele de studii nu au fost majorate: Medicină – 30.100 lei, Stomatologie – 33.100 lei, Farmacie – 30.500 lei, Sănătate publică – 19.300 lei, Optometrie – 32.200 lei, Asistență medicală generală – 19.300 lei, Tehnologie radiologică – 32.200 lei.

Pentru studiile superioare de masterat în Managementul sănătății publice sunt oferite 20 de locuri în bază de contract, iar taxa de studii – 16.500 lei.

Pentru studiile superioare de masterat în Tehnologii moleculare în sănătate sunt prevăzute 5 locuri bugetare și 10 locuri în bază de contract cu taxă de studii.

Calendarul admiterii

La concursul final vor participa doar acei candidați care au prezentat actele în original. Astfel, tinerii care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, trebuie să depună actele în termenele stabilite. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 12 august pe site-ul Universității. Dacă vor rămâne unele locuri neacoperite, va fi organizat turul II de admitere. 

Informații despre oferta educațională, Planul de admitere, Regulamentul de admitere, actele necesare, taxele de studii, Ghidul de înscriere on-line și alte date utile pentru candidați pot fi accesate pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-licenta-ciclul-I-si-integrate-ciclul-I-si-ciclul-II

Informații cu privire la studii superioare de masterat (ciclul II) pot fi găsite pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-masterat-ciclul-ii

anunțarea rezultatelor intermediare
usmf
admiterea2021
concurs de admitere
oferta educațională 2021

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii