Acțiune comună în informațiile de sănătate în cadrul Proiectului Horisont 2020

Publicat: 14.10.2019

 

proiect Horizont 2020O delegaţie formată din experţi internaţionali s-a aflat la Şcoala de Management în Sănătate Publică (ŞMSP) a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în zilele de 10 și 11 octombrie curent, în contextul implementării Proiectului „Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct”, cu susținerea Comisiei Europene.

Din componenţa delegaţiei au făcut parte: profesorul Neville Calleja, reprezentant al Ministerului Sănătăţii, din orașul Valletta, Malta, Adriana Galan, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, România, Irisa Zile-Valeka şi Ilze Malkevica, ambele de la Сentrul de Control şi de Prevenire a Maladiilor, Riga, Letonia.

Oleg Lozan, directorul ŞMSP, a declarat că, în cadrul proiectului, Letonia, România şi Republica Moldova au misiunea de evaluare reciprocă, de la egal la egal, a circulaţiei informaţiilor în sistemul sănătăţii și a modalităţilor de utilizare a informaţiei, care sunt actorii principali şi dacă se lucrează în baza metodologiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Oleg LozanAceastă metodologie este orientată pe verticală, adică OMS - Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), pe când acum s-a optat pentru o metodă inovativă (pe orizontală). Astfel, în luna martie 2019, în scopul monitorizării acestui domeniu, observatori din partea Republicii Moldova şi ai Letoniei s-au deplasat în România, în luna iunie R. Moldova şi România au supus evaluării Letonia, iar, acum, țara noastră este supervizată de către Letonia şi România. 

Adriana Galan a accentuat că proiectul, ce urmează să fie finalizat în 2021, îşi propune să traseze o linie traiectoare - o viziune strategică a dezvoltării sistemelor de informaţii din domeniul sănătății în toate statele europene. Proiectul include un pachet complex de lucru în scopul evaluării necesităților sistemelor de informaţii în medicină din Europa, „pentru că există percepţia că ar fi inegalităţi între aceste sisteme. Acest exerciţiu are două obiective: de a efectua, în baza metodologiei OMS, stadiul de dezvoltare a sistemului informațional în medicină din ţara respectivă și de a vedea care sunt necesităţile şi inegalităţile între statele evaluate”, a remarcat reprezentantul României.

La rândul său, Neville Calleja, observator de proiect, a apreciat deschiderea Republicii  Moldova de a se implica în acest proiect, subliniind că pachetul de lucru a fost inițiat acum un an, când la Сhişinău a fost organizat,  un training de iniţiere și de dezvoltare a capacităţilor pentru toate ţările participante la procesul de evaluare. „Sperăm ca Republica Moldova să obțină beneficii în urma acestei evaluări - una dintre fazele proiectului general, acest lucru urmând să se materializeze într-un raport, pe care autoritățile de la Chișinău îl vor putea utiliza pentru dezvoltarea de politici şi pentru intervenţii ulterioare”, a menționat Neville Calleja. 

Expertul a precizat că raportul final pe marginea vizitei urmează să fie  încheiat în câteva săptămâni. Astfel, după prezentarea primului draft al  raportului, acesta va fi trimis spre consultare și va fi supus dezbaterii de către toți cei intervievați, adică de principalele instituții cu atribuții în sistemele de informaţii de sănătate din Moldova. Raportul va fi modificat cu acordul echipei de evaluatori, iar versiunea finală a acestuia va fi elaborată până la sfârşitul anului în curs.

Ghenadie CurocichinConferenţiarul universitar Ghenadie Curocichin a prezentat în comunicarea sa, în calitate de șef al Departamentului Știință al USMF „Nicolae Testemițanu”, fiind una dintre entitățile supuse evaluării, activităţile de cercetare  ştiinţifică, informaţiile generale utilizate la nivelul sistemelor informaţionale în cercetarea ştiinţifică, tendinţele în domeniu și interconexiunea cercetărilor ştiinţifice, desfăşurate la Universitate, cu politicile MSMPS. Totodată, profesorul universitar a abordat spectrul modalităţilor de finanțare în sfera cercetării din ţară, remarcând că, actualmente, „ne aflăm în faza de tranziţie la o nouă modalitate de finanţare în domeniu, şi anume, finanţarea instituţională bazată pe menţinerea infrastructurii de cercetare şi cea acordată ca urmare a organizării de concurs, bazată pe competitivitate, în rezultatul propunerilor de proiecte de cercetare.

În context, experţii internaționali au constatat că probleme similare, cu referire la  transferul în practică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice există şi în alte ţări (începând cu Europa de Vest şi terminând cu Republica Moldova). La acest capitol, s-a accentuat importanța utilizării sistemelor informaţionale în sfera de cercetare, proiect aflat, în prezent, în faza de implementare, precum necesitatea creării unui registru al bolilor rare, în baza sistemului informaţional utilizat în cercetări şi pentru managementul sistemului.

Alte instituţii evaluate de experți au mai fost: Agenţia Naţională în Sănătate Publică, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui, Centrul de Analiză şi Politici în Sănătate, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale şi Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească.

Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
Horisont 2020: Joint Action on Health Information – InfAct
usmfNT
SMSP
Horizont2020
proiecte de cercetare
circulaţiei informaţiilor în sistemul sănătăţii
modalităţi de utilizare a informaţie

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii