vizita Banks

Directorul general al ICGEB – la USMF „Nicolae Testemiţanu”

Publicat: 28.09.2022

Vizită Banks În perioada 27-29 septembrie curent, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este onorată de vizita Dr. Lawrence Banks, directorul general al Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB) din Trieste, Italia.

În prima zi, reprezentantul ICGEB a avut o întrevedere cu echipa administrativă a Universității – rector, prorectori, decani, reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate, care participă nemijlocit la consolidarea parteneriatului între instituții, inițiind și dezvoltând proiecte de cercetare de valoare la nivel național și internațional.

Rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, profesorul Emil Ceban, a salutat cordial prezența profesorului Lawrence Banks, menționând că această întrunire reprezintă o etapă importantă pentru dezvoltarea științei universitare în Republica Moldova. În continuare, profesorul Ceban a prezentat o succintă informație despre Universitate.

„Un rol aparte în realizarea unui management instituțional eficient îi aparține Sistemului Informațional de Management Universitar, ce a îmbunătățit considerabil procesul de comunicare și circuitul informației în instituție. În condițiile de pandemie am apreciat importanța acestui sistem pentru activitatea complexă a instituției și, în primul rând, al procesului de instruire și cercetare. Politica promovată de Universitate este orientată spre integrarea învățământului și educației cu cercetarea științifică și inovarea. În scopul optimizării și dezvoltării continue a calității procesului de cercetare și de educație, adaptării acestora la cerințele timpului la nivel național și internațional, a fost aprobată Strategia de fortificare a domeniului cercetării în USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru anii 2020-2030. Totodată, implementarea principiului strategic Educație prin cercetare presupune participarea în procesul de cercetare a întregului personal didactic, științifico-didactic și științific, precum și a tinerilor”, a punctat profesorul Ceban. Totodată, rectorul a subliniat că potrivit Raportului Webometrics, prezentat la sfârșitul lunii iulie 2022, universitatea noastră se situează pe locul 1 la nivel național și deține întâietatea și în clasamentul repozitoriilor instituționale din țară. 

Lowrens BanksDr. Lawrence Banks a menționat că Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru centrul pe care îl reprezintă, în special în ultimii cinci ani de când a devenit membră a ICGEB și că țara noastră se distinge printre cei 66 de parteneri ai organizației, deoarece este „o colaborare reciproc avantajoasă, cu idealuri comune orientate spre prosperitatea populației”. Directorul general al ICGEB a menționat că i-ar plăcea să vadă evoluția spectaculoasă în cadrul Universității.

„Noi încercăm să promovăm și să susținem prin parteneriate în vederea îmbunătățirii sănătății oamenilor și a accesului la nutriție. Totodată, credem că dezvoltarea tehnologiilor trebuie să fie în beneficiul fiecăruia. Astfel, dorim să oferim asistență Republicii Moldova în vederea dezvoltării capacităților locale de producere, controlul calității și cercetarea în domeniul farmaceuticii. De asemenea, ținem să sporim capacitatea USMF Nicolae Testemițanu prin schimburi de studenți și tineri cercetători, care vor veni în laboratoarele ICGEB și se vor familiariza cu realizările Centrului și cu practicile de succes ale tuturor celor 66 de state membre. Apreciem educația de calitate, de aceea în ultimii ani am generat mai multe programe noi pentru a promova știința în lume și dorim să le extindem și în Moldova. Sperăm ca în viitorul apropiat Centrul Regional de Cercetare va deveni o realitate și va contribui la dezvoltarea parteneriatelor și activităților științifice. Noi facem știință în medii diferite și aceasta este o experiență interesantă”, a punctat directorul general al ICGEB.

GroppaLa rândul său, academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitate de cercetare, a prezentat cele mai recente activități în vederea modernizării infrastructurii de cercetare a Universității, facilitățile ce vor fi utilizate de grupurile RRC, proiectele naționale și internaționale gestionate și oportunitățile de burse oferite cercetătorilor. De asemenea, profesorul Groppa a specificat că Strategia de fortificare a domeniului cercetare și inovare este un document ce impulsionează activitatea științifică instituțională, rezultatele căreia au relevanță și eficacitate internațională. În context, a fost menționat faptul că înființarea Institutului Național de Cercetare în Sănătate și Medicină are ca obiectiv reorganizarea activității structural-funcţionale a Laboratorului Științific Central în Centrul de Cercetare în domeniul Sănătății și Biomedicinei, care va deveni o structură fundamentală modernă de studiu și cercetare translațională. 

„Avem relaţii de colaborare în domeniul cercetării şi educației cu peste 90 de universități, facultăți, centre medicale și clinici în peste 30 de ţări. De asemenea, a fost impulsionat parteneriatul cu diaspora originară din Republica Moldova – DiaMed – această rețea reprezintă un spațiu virtual de dialog și colaborare între cercetătorii din domeniul medical științific, care constituie un număr de 300 de reprezentanți din România, Ucraina, Germania, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Polonia, Canada și SUA. Tindem să obținem acces la mai multe centre și proiecte de cercetare internațională, cu implicarea activă a tuturor structurilor,  pentru îmbunătățirea capacității de cercetare și sporirea calității pe acest segment la Universitate”, a reiterat prorectorul.

CurocikinProfesorul Ghenadie Curocichin, reprezentantul Republicii Moldova la Consiliul Guvernatorilor ICGEB, a vorbit despre premisele și acțiunile întreprinse ce au permis ca țara noastră să adere la ICGEB și ca USMF „Nicolae Testemițanu” să devină punctul național de contact, fiind responsabilă pentru colaborarea cu organizația internațională, și beneficiile pentru cercetătorii și sistemul național de sănătate. În opinia profesorului, proiectele de cercetare obținute de Universitate pot fi considerate pași premergători în stabilirea Centrului Regional de Cercetare (CRC). Unul dintre avantaje este și faptul că USMF „Nicolae Testemițanu” este instituția principală în cadrul Consorțiului Școlii Doctorale în domeniul Științe Medicale care reunește instituții medicale și de cercetare. Totodată, Republica Moldova are oportunitatea de a accesa fonduri europene, mai ales că recent a obținut statutul de țară candidată la UE, fapt ce ne va ajuta să dezvoltăm și mai mult domeniul cercetare. O contribuție potențială la calitatea cercetării poate fi asigurată și de diaspora noastră. Dacă CRC va fi creat și va funcționa, acesta va oferi multe beneficii.

Prof. Mihail Todiraș a prezentat proiectul de reconstrucție a Laboratorului Științific Central și conceptul de creare a Centrului de Cercetare în domeniul Sănătății și Biomedicinei, ce ar putea servi ca Centru Regional de Cercetare în Moldova.

Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
Vizită Banks
usmf
ICGEB
Lawrence Banks
Centrul Regional de Cercetare
Laboratorul științific central
Centrul de Cercetare în domeniul Sănătății și Biomedicinei
întrunire
cercetare
excelență în cercetare
transfer tehnologic
obiective
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii