profesorul anului

Laureații concursului „Profesorul anului 2021” 

Publicat: 25.10.2021

 

ValicaProfesorul universitar Vladimir Valica, conferențiarul universitar Virginia Șalaru și asistenții universitari Elena Chițan și Andrei Bradu sunt învingătorii concursului Profesorul anului 2021, lansat, în premieră, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. 

Concursul are drept scop stimularea creativității ştiinţifico-didactice a personalului academic, motivarea dezvoltării profesionale continue, sporirea calității procesului educațional, de cercetare şi activitate clinică și promovarea experienţei avansate şi inovatoare conform celor mai bune practici europene în domeniu.  

Concursul s-a desfășurat în trei etape consecutive: la nivel de subdiviziuni didactice, la nivel de consilii ale facultăților prin evaluarea dosarelor candidaților de către comisiile de concurs, și la nivel de Senat prin evaluarea de către Comisia de concurs universitară, învingătorii fiind desemnați prin vot secret și liber exprimat. 

În final, au fost desemnați câștigătorii care s-au remarcat prin performanțe academice, la categoriile:

virginia salaruProfesor universitar – Vladimir Valica, profesor universitar, dr. hab. șt. farm., șef catedră, Catedra de chimie farmaceutică și toxicologică 

Conferențiar universitar – Virginia Șalaru, conferențiar universitar, dr. șt. med., Catedra de medicină de familie

Asistent universitar – Elena Chițan, asistent universitar, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”; Andrei Bradu,  asistent universitar, dr. șt. med., Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală.

La festivitatea de decernare a premiilor, rectorul Emil Ceban  a accentuat că motivarea și promovarea personalului universitar pe criterii de meritocrație constituie  un factor cheie în dezvoltarea resurselor umane ale instituției noastre. În acest context, membrii comunității universitare sunt încurajați să participe activ la concursurile lansate la nivel instituțional, național și internațional.

„Toți cei care activează în Universitate trebuie să fie stimulați și apreciați la justa valoare, iar acest concurs lansat pentru cadrele didactice este binevenit și poate deveni o frumoasă tradiție în Alma Mater”, a subliniat rectorul Ceban. 

În total, la concurs au participat 27 de cadre didactice și științifico-didactice ale Universității. Toți participanții la concursul „Profesorul anului 2021” vor fi menționați cu diplome de gradul I, II, III și certificate în cadrul consiliilor facultăților. 

Adresăm sincere felicitări învingătorilor și tuturor participanților la concurs. Le dorim multă sănătate, rezultate remarcabile în activitate și ascensiune profesională!

profesorul anului
profesorul anului
conferentiar universiatr
asistent universiatr
asistent universiatr
profesorul anului
profesorul anului
conferentiar universiatr
asistent universiatr
asistent universiatr
usmf
concursul „Profesorul anului”
zilele universității
performanțe academice

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii