doctoranzi

Nouă studenți-doctoranzi ai USMF „Nicolae Testemițanu” - deținători ai burselor guvernamentale

Publicat: 22.01.2021
doctoranzi

Cele mai multe Burse de excelență ale Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2021 au fost obținute de studenții-doctoranzi din cadrul Școlii doctorale în domeniul științe medicale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Astfel, opt tineri cercetători au fost apreciați cu Bursa de excelență, iar un student-doctorand va beneficia de Bursa pe domenii științifice, conform hotărârii executivului, aprobată în data de 20 ianuarie curent. 

 

Deținători ai Bursei de excelență a guvernului, în mărime de 2500 de lei, sunt:

 

Deținător al Bursei pe domenii științifice, în mărime de 2000 de lei,  a devenit Mihaela Ivanov, anul II, specialitatea Cardiologie.

La concurs au fost depuse 38 de dosare de la 6 instituții de studii superioare de doctorat din țară. Acestea au fost evaluate de șase grupuri de experți în conformitate cu domeniul științific și programele de doctorat prezentate de către participanți. În total, 28 de studenți-doctoranzi de la universitățile din țară au fost apreciați (21 - Bursa de excelență, iar 5 - Bursa pe domenii).  

Aprecierea s-a realizat în baza Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului RM și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi, aprobată prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1111/2020.

Bursa de excelență a guvernului și Bursa pe domenii științifice se acordă anual studenților-doctoranzi din anii II și III, înmatriculați la studii cu frecvență, care au realizat integral programul de pregătire avansată, programul de cercetare științifică stabilit de conducătorul de doctorat, au acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învățământ al Școlii doctorale, au obținut performanțe academice deosebite și participă activ la viața socială a instituției.

Menționăm că Școala doctorală în domeniul științe medicale este structură responsabilă de organizarea studiilor superioare de doctorat, în baza HG nr. 816 din 11 noiembrie 2015, în cadrul Consorțiului: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova cu instituțiile organizatoare de doctorat din domeniul medical: Centrul Național de Sănătate Publică, Institutul Mamei și copilului, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Oncologic și Spitalul Clinic Republican.

Transmitem sincere felicitări tuturor celor menționați și le dorim multă sănătate și cât mai multe performanțe științifice!

 

doctoranzi
USMF
concurs
Bursa de Excelență
Bursa pe domenii științifice
studenți-doctoranzi
Şcoala doctorală în domeniul Ştiinţe medicale

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii