învățământ on-line

Procesul didactic la USMF „Nicolae Testemițanu” se va desfășura în regim on-line, în perioada 1-15 octombrie 

Publicat: 04.10.2021

 

invatamant la distantaUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va desfășura activitatea didactică de la distanță în următoarele două săptămâni, începând cu 1 octombrie 2021. Aceasta prevede Decizia Consiliului de administrație nr. 7/2 și Ordinul rectorului nr. 251-A din 30.09.2021, emise în temeiul hotărârilor nr. 61 din 9 septembrie 2021 și nr. 62 din 22 septembrie curent ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP), Circulara Ministerului Educației și Cercetării  nr. 03/2-09/4564 din 29 septembrie 2021, în scopul protecției vieții și sănătății beneficiarilor de studii și a angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”, ca urmare a evoluției situației epidemiologice și a măsurilor întreprinse de autorități pentru prevenirea răspândirii epidemiei cauzate de COVID-19.

Procesul educațional, inclusiv prelegerile, seminarele, lucrările practice, consultațiile, recuperările la toate programele și anii de studii se vor desfășura în regim on-line, excepție – doar pentru studenții din anul VI, grupele M1622-M1637, programul de studii Medicină, care își vor continua stagiul clinic și pentru cei care realizează instruirea și evaluarea în această perioadă în cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM), conform orarului aprobat.

Consiliul de administrațieRectorul Emil Ceban a accentuat, la ședința Consiliului de administrație, că USMF „Nicolae Testemițanu” este universitate-model pentru toate instituțiile de învățământ din țară, care a promovat și s-a implicat în activități de informare și vaccinare a populației, în mod special printre studenții și angajații săi, pentru a fi pregătiți pentru desfășurarea instruirii medicale în regim normal. Argumentul forte constituie că, actualmente, 92% dintre studenți și 96 la sută dintre angajații Universității sunt vaccinați. Totodată, prin ordinul emis, rectorul a dat asigurări că Universitatea va respecta cu strictețe prevederile hotărârilor CNESP, exprimându-și speranța că, în scurt timp, mediciniștii vor putea reveni în sălile universitare. 

Prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică, a menționat că, reieșind din restricțiile impuse de autorități, Universitatea a elaborat propriul scenariu de activitate, asigurând respectarea tuturor măsurilor de prevenire  a infecției cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, în regim on-line vor fi desfășurate și evaluările curente, definite în curriculumul disciplinelor: rezolvarea cazului clinic, problemă de situație, testare în Moodle, Classroom, proiect individual și de grup, lucrare în scris în baza enunțurilor prestabilite etc. Pentru disciplinele opționale prevederile sunt identice – activitate educațională în regim on-line.  Decanatele și șefii subdiviziunilor didactice vor monitoriza frecvența studenților și realizarea instruirii virtuale prin modulul Cursuri Live, iar cadrele didactice și științifico-didactice vor introduce zilnic în SIMU datele cu referire la frecvența mediciniștilor și rezultatele evaluărilor curente.

Tatiana Novac, șefa Departamentului Juridic și Resurse Umane, a remarcat că în temeiul restricțiilor impuse de autoritățile naționale, stabilite în funcție de codul de alertă pandemic, acesta fiind de nivel roșu pentru municipiul Chișinău, vor fi introduse unele măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19 la nivel instituțional, în conformitate cu Ordinul rectorului nr. 253-A din 30.09.2021 cu privire la activitatea Universității în perioada 01.10.2021-15.10.2021. Astfel, atât procesul didactic pentru studenți, cât și cursurile de educație medicală continuă se vor desfășura de la distanță. În același timp, subdiviziunile universitare al căror specific de activitate nu permite munca la domiciliu, pot introduce un program de lucru individual. La fel, și evenimentele științifice – conferințele, congresele, simpozioanele – vor fi organizate doar în regim on-line, în mod excepțional – activitatea clinică, ce se va desfășura în regim obișnuit. Totodată, va fi limitat și accesul în sălile de sport – doar la prezentarea certificatului COVID-19. 

Menționăm că în prezent la USMF „Nicolae Testemițanu” își fac studiile 5711 tineri, dintre care 1747 sunt cetățeni străini.

învățământ online
usmf
învățământ on-line
restricții covid-19
ordinul rectorului
hotărâri CNESP

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii