Reabilitarea relațiilor de colaborare între USMF ,,Nicolae Testemițanu” şi statul Israel

Publicat: 21.11.2019

vizita IsraelRectorul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Emil Ceban și decanul Facultății de Medicină nr. 2 Mircea Bețiu au efectuat o vizită în statul Israel, în perioada 17-20 noiembrie 2019, la invitația părții israeliene. 

În cadrul vizitei, delegația noastră, însoțită de Rabbi Pinchas Zaltzman, a avut o întâlnire cu Ministrul Sănătății al Israelului Yaakov Litzman şi cu șeful Departamentului de Licențiere a Profesiilor Medicale Shaul Yatziv. În timpul întrevederii, părţile au abordat problema deblocării procesului de admitere la studii a cetățenilor din Israel la USMF ,,Nicolae Testemițanu”. 

Reamintim că în luna noiembrie 2018, ca urmare a vizitei lui Shaul Yatziv la universitatea noastră, reprezentantul israelian a evidențiat două puncte slabe: asigurarea insuficientă cu paturi spitaliceşti a procesului de instruire la catedrele clinice și lipsa acreditării instituţionale conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation of Medical Education).

vizita IsraelReferitor la prima obiecție, rectorul Emil Ceban a prezentat mai multe  documente confirmative, inclusiv Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 42 din 15 aprilie 2018, prin care se atestă că USMF ,,Nicolae Testemițanu” are încheiate  contracte cu 49 de instituții medico-sanitare, medico-sociale și de alte tipuri, în care sunt amplasate 92 de clinici universitare, cu o suprafață totală de peste 19 mii m.p., ce dispun de 6719 paturi. Instruirea studenților în limba engleză este asigurată de 558 de cadre științifico-didactice. Aceste date denotă că, de fapt, problema paturilor, evocată anterior, nu este una esențială, Universitatea dispunând de baze clinice suficiente, de pacienți tematici și, respectiv, de un număr satisfăcător de paturi spitaliceşti pentru asigurarea procesului de instruire a mediciniștilor, inclusiv a celor originari din Israel.

Certificat acreditareCât privește cel de-al doilea subiect, este cunoscut faptul că în perioada martie-iunie 2019, Universitatea a fost evaluată extern de o comisie de experți conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală, iar ca rezultat a obținut Certificatul de acreditare instituțională internaţională, emis de Agenția Independentă de Acreditare și Rating din Kazahstan. Certificatul de acreditare internațională a fost eliberat pentru o perioadă de 5 ani, fiind valabil până în iunie 2024. Totodată, a fost menționat şi faptul că toate programele de studii ale Universității au fost acreditate, în 2018, de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar Facultatea de Stomatologie a fost acreditată, în același an, de către Consiliul Dentar din statul California, SUA.   

Astfel, reprezentanţii Universităţii au venit cu argumente concludente  pentru reabilitarea relațiilor de colaborare cu statul Israel în domeniul pregătirii specialiștilor medici pentru această țară. În acelaşi timp, rectorul Emil Ceban şi-a exprimat deschiderea administraţiei USMF ,,Nicolae Testemițanu” pentru îmbunătățirea continuă a procesului de instruire a cetățenilor din Israel, prezentând, în acest sens, propuneri concrete.

La finele întrunirii, oficialul israelian Yaakov Litzman a dat asigurări că colaborarea cu USMF „Nicolae Testemițanu” se regăsește în politica statului de formare a specialiștilor în medicină și a declarat că, în viitorul apropiat,  reprezentanții Ministerului Sănătății din Israel vor efectua o vizită la Universitate.

vizita IsraelDe asemenea, delegația universității noastre a întreprins o vizită la United Hatzalah - centru de voluntariat de prim-răspuns medical de urgență, organizație neguvernamentală non-profit. Această instituție activează 24/7, 365 de zile în an, având un potenţial uman de peste 5000 de voluntari - medici, paramedici și alți specialiști antrenați în acordarea asistenței de urgență şi cca 830 de motociclete-ambulanțe. Voluntarii utilizează inovații și tehnologii de ultimă generație în identificarea locației victimelor, răspund și intervin rapid, într-un timp-record de maximum 3 minute, la cca 1000 de urgențe medicale zilnic, pe întreg teritoriul țării. Anual, peste 315 mii de persoane sunt tratate de voluntarii Centrului United Hatzalah. Bugetul anual al instituției constituie 20 de milioane de dolari, fonduri ce provin din donații.

vizita Israel
vizita Israel
vizita Israel
vizita Israel
vizita Israel
vizita Israel
vizita Israel
vizita Israel
USMF
vizită oficială
Israel
studenţi israelieni
Ministerul Sănătății al statului Israel
rector usmf
Emil Ceban
decanul Facultății de Medicină nr. 2
Mircea Bețiu
cooperare bilaterală

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii