transfer a studenților străini la USMF „Nicolae Testemițanu”

Senatul a aprobat metodologia de transfer a studenților străini la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 30.06.2022

transfer studenți străiniUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va accepta transferul cetățenilor străini din universitățile de peste hotare la studii superioare de licență doar în anii II, III și IV. Senatul universitar a aprobat în data de 23 iunie curent o metodologie în acest sens.

Rectorul Universității Emil Ceban a accentuat că în ultimii ani USMF „Nicolae Testemițanu” nu a acceptat transferul studenților străini chiar dacă au parvenit solicitări, dar din cauza războiului din Ucraina avem numeroase solicitări de acest gen de la tineri care nu-și pot continua studiile în țara vecină. În acest context „se va ține cont de factorul calitativ, nu cantitativ, astfel fiind acceptat transferul studenților care vor promova probele de evaluare”.

Potrivit lui Igor Cemortan, șeful Departamentului Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini (DRDCS), pentru a asigura continuitatea studiilor de înaltă calitate, vor fi acceptate dosarele candidaților – studenți cu statut activ, fără întreruperi cumulative de la studii mai mari de 3 ani. Transferul se va realiza doar la programele de studii la care au studiat anterior studenții și numai în limita locurilor disponibile (pentru programul, limba de instruire și anul de studii) în cazul compatibilității programelor de studii și cu respectarea criteriilor de performanță.

Pentru a participa la concursul de transfer, candidatul urmează să depună la DRDCS următoarele acte: formularul de înscriere tipizat; copia actului de identitate din țara de proveniență; copia actelor de studii preuniversitare; certificatul academic eliberat de instituția de învățământ superior unde și-a făcut studiile anterior; curricula (programele analitice ale disciplinelor studiate) eliberate de instituția de învățământ superior unde au studiat anterior; copia certificatului de naștere; declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea și legalitatea actelor depuse și fotografii.

Selectarea candidaților va avea loc în cadrul următoarelor etape: colectarea dosarelor; evaluarea certificatelor academice și curricula cu emiterea propunerii de accept/refuz și a anului recomandat; validarea actelor de studii preuniversitare; interviul solicitanților de transfer ce include evaluarea abilităților de comunicare și evaluarea cunoștințelor prin testare (ambele probe cu notă); evaluarea dosarelor de către Comisia de asigurare a calității și restabilire la studii; aplicarea dosarului la Biroul de Migrație și Azil și obținerea vizei (la necesitate); achitarea taxei de studii; depunerea actelor în original și emiterea ordinului rectorului cu privire la admiterea cetățeanului străin la studii. 

Admiterea prin transfer se realizează în bază de concurs, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a solicitanților. Media de concurs se calculează cu sutimi, fără rotunjire, fiind constituită din media indicată în certificatul de studii – la nivel de 0,5 la sută, nota la interviul oral – 0,2 și nota la test – 0,3. Calificativele insuficiente obținute la probele de concurs (interviu oral și test) sunt eliminatorii și nu permit transferul. 

Activitățile în cadrul procesului de transfer a studenților străini din universitățile din străinătate la USMF „Nicolae Testemițanu” vor fi asigurate de: Comisia universitară de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate, Grupul de elaborare a subiectelor de evaluare, Comisia de evaluare și Comisia de asigurare a calității și restabilire la studii.

Pentru detalii - tel: +373 22 205131, e-mail: foreign@usmf.md 


 

metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
metodologia de transfer a studenților străini
usmf
transfer
studenți străini
metodologie
senat

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii