a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical

Sergiu Berliba - reales în funcția de președinte al Comitetului sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 23.12.2019

 

a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical Conferențiarul Sergiu Berliba a fost reales în funcția de președinte al Comitetului sindical al angajaților Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pentru un nou mandat de cinci ani. Liderul sindical a fost votat de majoritatea celor 157 de delegați prezenți, în data de 17 decembrie 2019, la cea de-a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri. 

În ordinea de zi a forumului au fost incluse următoarele chestiuni: Darea de seamă a Comitetului sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru perioada 2014-2019, Raportul Comisiei de cenzori și control financiar al Comitetului Sindical al angajaților, alegerea membrilor Comitetului Sindical și ai Comisiei de cenzori și control financiar, alegerea membrilor Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova și alegerea delegaților la Congresul VII al  Federației.

Potrivit lui Sergiu Berliba,  în vizorul organizației sindicale, în ultimii cinci ani, au fost problemele stringente ale angajaţilor: condiţiile de muncă, salarizarea, acordarea premiilor și a ajutorului material, stimularea angajaților care activează în condiții nocive și nefavorabile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, condițiile de odihnă, de cultură și de sport și acordarea biletelor pentru tratament sanatorial. Liderul sindical a evidențiat faptul că în urma negocierilor în comisii și a rezultatelor Comisiei de evaluare a condițiilor de muncă, a fost elaborat și parafat un nou Contract colectiv de muncă la nivel de Universitate pentru anii 2018-2021. „Activitatea noastră ar fi întâlnit multe obstacole dacă întregul colectiv profesoral-didactic, administrativ și auxiliar şi, în primul rând, prorectorii, decanii, vicedecanii şi şefii catedrelor şi subdiviziunilor, nu ne-ar fi susţinut şi ajutat pe parcursul acestor ani”, a accentuat președintele.

a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical Cu un mesaj de apreciere a venit rectorul Emil Ceban, care a subliniat relațiile de colaborare dintre conducerea Universității și Comitetul sindical, ca fiind foarte eficiente, în armonie și consens, exprimând, totodată, recunoștință și Federației Sindicale „Sănătatea” pentru implicare și suport. „Pe parcursul anilor, Universitatea s-a dezvoltat ascendent datorită implementării Sistemul Informațional de Management Universitar și Sistemului de Management al Calității, iar pentru viitor ne propunem aplicarea Sistemului de Management Antifraudă”, a subliniat rectorul. Profesorul Emil Ceban a adăugat că, pe parcursul anilor, Universitatea a avut grijă de resursele umane, a creat condiții de muncă, a dezvoltat baza tehnico-materială, a efectuat reparații etc. - realizate în parteneriat cu toți factorii de decizie, inclusiv cu organizațiile sindicale.

În opinia lui Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, cea mai stringentă problemă cu care se confruntă, în prezent, sistemul de sănătate din țară este exodul salariaților. În ultimii 18 ani, numărul medicilor s-a redus de la 13886 la circa 10 mii,  iar cel al asistenților medicali - de la peste 32 de mii la 20 de mii. Actualmente, 29 la sută din numărul total de angajați în sistemul de sănătate au vârsta de pensionare. Aurel Popovici a accentuat că sunt necesare măsuri evidente pentru a stopa acest fenomen în condițiile în care tinerii nu mai au dorința de a se integra în instituțiile medicale din țară. „Deși au fost operate majorări salariale  pentru tinerii specialiști, schimbările au fost nesemnificative și vom opta în continuare pentru o retribuție corespunzătoare pentru lucrătorii din sistem”, a menționat președintele. Potrivit datelor statistice, salariații din sistemul medical sunt predispuși, în ultima perioadă, la unele maladii asociate stresului ca urmare a expunerii la condiții nocive de muncă, a agresiunii la locurile de muncă ș.a.

a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical În final, prin vot majoritar, a fost adoptată hotărârea Conferinței ce include următoarele obiective pentru noul Comitet sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”: realizarea Strategiei de dezvoltare a instituției, întreprinderea măsurilor de ajutorare a persoanelor cu situație materială precară, atestarea locurilor de muncă predispuse factorilor nocivi în vederea acordării suplimentelor la salarii și a zilelor suplimentar plătite la concediu, precum și implicarea activă a angajaților în activități sportive, în scopul promovării modului sănătos de viață și altele.

De asemenea, în comun cu administrația Universității, se prevede  realizarea măsurilor pentru ameliorarea condițiilor de muncă și de odihnă ale salariaților, organizarea tratamentului sanatorial al angajaților și de odihnă al copiilor acestora, participarea activă la diverse acțiuni de organizare a manifestărilor consacrate aniversării a 75-a de la fondarea instituției etc.

a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical În același timp, a fost înaintată solicitarea către Biroul executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” pentru înaintarea propunerilor la Legea Bugetului de Stat privind majorarea salariilor nominale ale angajaților din instituțiile de învățământ, ridicarea sporului la salarii pentru munca prestată în condiții nefavorabile în baza negocierilor cu partenerii sociali: Guvernul RM, Confederația Sindicatelor din Republica Moldova și Confederația Națională a Patronatelor, sporirea numărului de bilete pentru tratamentul balneosanatorial, participarea la elaborarea propunerilor necesare în Convenția colectivă la nivel de ramură între Federația Sindicatelor „Sănătatea” din Republica Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină la negocierea contractelor colective de muncă privind majorarea coeficienților la acordarea surselor financiare suplimentare pentru activitate în condiții nocive ș.a.

Totodată,  președintele Federației Sindicale Sănătatea” Aurel Popovici a conferit mai multor membri sindicali diplome - pentru activitate prodigioasă, abnegație, înalt profesionalism, angajament, aport în acordarea serviciilor medicale populației, contribuție în promovarea principiilor sindicalismului democratic și capacități organizatorice deosebite.

În total, la conferință au fost prezenți 157 de delegați și 68 de invitați, care au reprezentat cei 2005 membri de sindicat.

Mai multe poze vedeți aici: https://www.facebook.com/pg/usmf.md/photos/?tab=album&album_id=2798526473533088

a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
a XIV-a Conferință de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical
usmf
Comitetul sindical al angajaţilor
Conferință de dare de seamă și alegeri
președinte
alegeri
membri de sindicat
mandat
lider sindical
majoritatea voturilor
voturi
diplome

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii