admitere rezidențiat 2021

USMF „Nicolae Testemițanu” a anunțat clasificările de concurs pentru repartizarea în rezidențiat

Publicat: 30.11.2021

admitere rezidențiatÎn data de 29 noiembrie 2021, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a anunțat clasificările de concurs pentru repartizarea în rezidențiat, pe domenii de formare, cu listele nominale ale candidaților și mediile de concurs.

Alegerea specialității, postului/locului în specialitate, a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat, precum și semnarea contractelor cu Ministerul Sănătății - instituția care oferă postul și USMF „Nicolae Testemițanu” va avea loc în zilele de 1, 2, 3 și 6 decembrie curent, conform Orarului prestabilit.  

Alegerea specialității, ocuparea posturilor/locurilor în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs în rezidențiat, pe domenii de formare profesională, conform clasificării de concurs anunțate, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit. 

Pentru selectarea opțiunilor dorite, candidații vor accesa Planul de admitere la studii de rezidențiat, precum și  Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Sănătății al RM nr. 1010 din 03 noiembrie 2021. Recomandabil este identificarea câtorva opțiuni, în ordinea preferinței, în cazul dacă postul dorit în primul rând va fi selectat de un alt candidat cu o medie de concurs mai mare.

Repartiția candidaților va avea loc în Sala Senatului din Blocul didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165). 

Având în vedere condițiile epidemiologice în vigoare și pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartizare, candidații sunt rugați să se prezinte cu 15-30 minute înainte de ora estimată pentru a selecta postul/locul.

Alegerea specialității, postului/locului în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat are loc până la epuizarea posturilor/locurilor scoase la concurs sau a candidaților care au dreptul de a alege.

Candidații sau persoanele împuternicite să-i reprezinte care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs. Candidații care renunță la această oportunitate  sunt declarați respinși și nu vor putea participa la concursul suplimentar de admitere.

Mai multe detalii vedeți pe: https://admitere.usmf.md/ro/rezultatele-admiterii

În total, la concursul de admitere în rezidențiat au fost depuse 381 de dosare, inclusiv 274 pentru specialitatea Medicină, 17 - Medicină preventivă, 14 - Farmacie și 76 - Stomatologie.

Oferta educațională include 398 de locuri pe post cu finanțare bugetară la 36 de specialități pentru domeniul Medicină, 28 de locuri la trei specialități pentru Medicină preventivă, 2 locuri la două specialități pentru Stomatologie, 5 locuri la două specialități pentru Farmacie. De asemenea, 54 de locuri la șase specialități pentru Stomatologie și 28 de locuri la patru specialități pentru Farmacie sunt disponibile în bază de contract, cu achitarea taxei de studii.

admitere rezidențiat
usmf
admitere în rezidențiat
admitere
rezidenţiat
studii de rezidențiat
Concurs

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii