Program in the field of bioinformatics and computational medicine

USMF „Nicolae Testemițanu” intenționează să fondeze un laborator de bioinformatică

Publicat: 13.01.2022

Program de formare avansată în domeniul bioinformaticiiUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a lansat, în data de 12 ianuarie curent, Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii și medicinei computaționale, ca urmare a încheierii anterioare a unui Memorandum de colaborare cu Tekwill. 

Academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare la USMF „Nicolae Testemițanu”, moderatorul evenimentului, a menționat că lansarea acestui curs este rezultatul unor acțiuni strategice de fortificare a domeniului cercetării, inițiate de Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS). „În scopul implementării conceptului de educație prin cercetare, axat pe abordarea integrativă în formarea competențelor viitorilor medici, INCMS a demarat un șir de colaborări internaționale menite să valorifice experiența profesională a cetățenilor Republicii Moldova din diaspora medicală, prin implicarea lor în activități de evaluare și fortificare a componentei de formare a resurselor umane în cercetare”, a subliniat profesorul Stanislav Groppa. 

Cursul se aliniază la tendințele strategice ale USMF „Nicolae Testemițanu” în domeniul cercetării și inovării privind formarea continuă a resurselor umane în cercetare și asigurarea implementării noilor tehnologii de cercetare, bioinformatica fiind un deziderat pentru medicina viitorului. Un alt obiectiv al cursului este sporirea calității cercetării prin formarea deprinderilor de utilizare a programelor aplicative în materie de analiză, interpretare și vizualizare a datelor biomedicale. „Cursanții cu rezultate remarcabile în domeniu vor avea oportunitatea de a fi angajați în Laboratorul de bioinformatică, ce va fi creat în cadrul INCMS. Scopul distribuției pe nivele de calificare este de a asigura noul laborator cu specialiști calificați și competitivi în domeniul bioinformaticii și de a extinde posibilitățile de fortificare a ariei cercetării și inovării prin crearea nucleelor de cercetare, capabile să intervină la diferite etape de dezvoltare”, a precizat academicianul.

Program de formare avansată în domeniul bioinformaticiiRectorul Universității, profesorul Emil Ceban, a menționat în deschiderea evenimentului că „bioinformatica reprezintă o știință interdisciplinară ce se ocupă cu dezvoltarea metodelor și instrumentelor software și ajută la interpretarea datelor de importanță biologică. Aceste metode și programe sunt aplicate în medicina personalizată pentru analiza datelor de la secvențierea genomului sau a expresiei genelor pentru determinarea mutațiilor sau variantelor genetice ce pot afecta răspunsul unui pacient la un anumit preparat medicamentos, sau pot modifica prognosticul bolii. Astfel, bioinformatica ajută la diagnosticul maladiilor, prin aplicarea tehnologiilor informaționale și a informaticii în context biomedical, pentru a studia, a analiza și a prelucra informațiile genetice, moleculare și clinice”, a adăugat profesorul Emil Ceban.

Participanții la curs – studenți, medici-rezidenți, studenți-doctoranzi și cadre științifico-didactice – au fost selectați de către o comisie, creată în acest scop de INCMS. Durata cursului de instruire, cu predare în limba engleză, este de 6 luni, dintre care trei luni vor fi atribuite programului de formare propriu-zisă și restul – pentru realizarea proiectelor internaționale. Programul va fi moderat de către conferențiarul universitar Serghei Mangul, șef de laborator, Departamentul de Farmacie Clinică, Școala de Farmacie, Universitatea din California de Sud, Statele Unite ale Americii. 

Serghei Mangul este originar din Republica Moldova. Și-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică, după care a urmat studiile postuniversitare în Bioinformatică la Universitatea de Stat din Georgia, SUA. Acelaşi  domeniu de cercetare l-a continuat la Universitatea din California, unde s-a concentrat asupra dezvoltării metodelor de bioinformatică şi asupra stimulării, pe scară largă, a seturilor de date clinice și biologice de amploare, pentru a înțelege mai bine etiologia bolilor. A publicat un șir de lucrări științifice, precum și numeroase articole în reviste de profil. În prezent este stabilit în Los Angeles, iar periodic este invitat la baştină să desfășoare lecții de bioinformatică, prin intermediul unui proiect susţinut de diasporă.

 

Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
Programul de formare avansată în domeniul bioinformaticii
usmf
formare avansată
bioinformatica
cercetare
inovare
Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate
medicina computațională
curs
educație prin cercetare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii