SCIMAGO

USMF „Nicolae Testemițanu” – locul I la nivel național și unica universitate din Republica Moldova prezentă în clasamentul SCIMAGO

Publicat: 13.02.2023

 

SCIMAGOÎn premieră, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost inclusă în SCImago Institutions Rankings 2022 (SIR, https://www.scimagoir.com/) și ocupă locul întâi la nivel național, fiind unica universitate din Republica Moldova printre 3 instituții de cercetare din țara noastră prezente în clasament. Potrivit SIR, USMF „Nicolae Testemițanu” se poziționează  pe locul 546 la nivel global printre 4364 de universități și pe locul 120 printre 440 de universități din Europa de Est.

În clasamentul universităților de profil medical, Universitatea se situează pe poziția 605 la nivel mondial printre 2567 de universități și pe locul 99 printre 183 de universități de medicină din Europa de Est.

SCIMAGO este un top al instituțiilor de învățământ superior și de cercetare, clasificate printr-un indicator compozit, ce combină trei seturi de indicatori bazați pe performanța cercetării (50%), rezultatele inovației (30%) și impactul societal (20%) măsurat prin vizibilitatea lor pe web.  

În clasamentul General SCIMAGO, universitatea noastră se situează pe locul 709 la nivel global printre 8084 de instituții și pe locul 160 printre 797 de instituții din Europa de Est incluse în top. USMF „Nicolae Testemițanu” se clasează pe locul I la nivel național, fiind urmată de Academia de Științe a Moldovei (AȘM) și Institutul de Fizică Aplicată al AȘM. 

În clasamentul Cercetare, ce se referă la volumul, impactul și calitatea rezultatelor cercetării instituției, la nivel global universitatea noastră se plasează pe locul 425 printre cele 8084 de instituții și pe poziția 371 printre cele 4364 de universități, și pe locul 99 printre cele 440 de universități din Europa de Est.

Topul Inovație este calculat în funcție de numărul de cereri de brevet ale instituției și de citările pe care rezultatele sale de cercetare le primesc din brevete. Astfel, Universitatea ocupă locul 419 printre cele 8084 de instituții de cercetare și poziția 261 în topul celor 4364 de universități la nivel mondial, și se plasează pe locul 51 printre cele 440 de universități din Europa de Est.

Clasamentul Societal se bazează pe numărul de pagini de pe site-ul instituției și pe numărul de backlinkuri și mențiuni din rețelele sociale. În acest top, la nivel mondial Universitatea se plasează pe locul 248 printre cele 8084 de instituții și pe poziția 218 printre cele 4364 de universități, și pe locul 42 printre cele 440 de universități din Europa de Est. 

În topul global SCIMAGO al instituțiilor de cercetare din domeniul Medicină, universitatea noastră ocupă locul 814 printre 4680 de instituții și locul 141 printre 284 de instituții din Europa de Est.

Metodologia clasamentului SCIMAGO

Scopul SIR este de a oferi un instrument metric util pentru instituții, factori de decizie și manageri de cercetare pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea activităților, realizărilor și rezultatelor acestora. 

Calculul se generează în fiecare an din rezultatele obținute pe o perioadă de cinci ani care se încheie cu doi ani înainte de ediția clasamentului. De exemplu, dacă anul de publicare selectat este 2022, rezultatele utilizate sunt cele din perioada de cinci ani 2016-2020. Singura excepție este cazul indicatorilor web care au fost calculați doar pentru ultimul an.

Criteriul de includere este ca instituțiile să fi publicat cel puțin 100 de lucrări incluse în baza de date SCOPUS în ultimul an al perioadei de timp selectate.

Sursa de informare utilizată pentru indicatorii de inovare este baza de date PATSTAT. Sursele de informații utilizate pentru indicatorii de vizibilitate web sunt Google și Ahrefs. Baza de date Unpaywall este utilizată pentru a identifica documentele cu acces deschis. Altmetrics din PlumX metrics și Mendeley sunt utilizate pentru impactul societal.

Cel mai bun quartile este obținut de instituția din țara sa comparând quartilele pe baza indicatorului general, factorului de cercetare, factorului de inovare și factorului societal. 

Indicatorii sunt împărțiți în trei grupuri menite să reflecte caracteristicile științifice, economice și sociale ale instituțiilor. SIR include atât indicatori dependenți de dimensiune, cât și indicatori independenți de dimensiune, adică indicatori influenţaţi şi neinfluenţaţi de mărimea instituţiilor. De menționat că, odată ce indicatorul final a fost calculat din combinația diferiților indicatori (cărora i s-a atribuit o altă pondere), valorile rezultate au fost normalizate pe o scară de la 0 la 100.

Cercetare

Impactul normalizat (Ieșire de conducere) (NI): Impactul normalizat este calculat pe rezultatul conducerii instituției utilizând metodologia stabilită de Institutul Karolinska din Suedia, unde este denumit „Media scorului de citare normalizat pe câmp orientat către item”. Normalizarea valorilor citărilor se face la nivel de articol individual. Valorile (în numere zecimale) arată relația dintre impactul științific mediu al unei instituții și media mondială stabilită la un scor de 1, --i.e. un scor NI de 0,8 înseamnă că instituția este citată cu 20% sub media mondială și 1,3 semnifică că instituția este citată cu 30% peste medie. Indicator independent de dimensiune.

Excelență cu Leadership (EwL): indică cantitatea de documente în Excelență în care instituția este principalul contributor. Indicator dependent de dimensiune.

Rezultat (O): numărul total de documente publicate în reviste academice indexate în Scopus. Indicator dependent de dimensiune.

Not Own Journals Output (NotOJ): numărul de documente nepublicate în reviste proprii (publicate de instituție). Indicator dependent de dimensiune. 

Reviste proprii (JO): numărul de reviste publicate de instituție (servicii de publicare). Indicator dependent de dimensiune. 

Colaborare internațională (IC): Producția instituției realizată în colaborare cu instituții străine. Valorile sunt calculate prin analizarea producției unei instituții ale cărei afilieri includ mai mult de o adresă de țară. Indicator dependent de dimensiune.

Publicații de înaltă calitate (Q1): numărul de publicații pe care o instituție le publică în cele mai influente reviste academice din lume. Aceștia sunt cei clasați în primul quartile (25%) în categoriile lor, așa cum sunt ordonate de indicatorul SCImago Journal Rank (SJRII). Indicator dependent de dimensiune.

Excelență (Exc): Excelența indică cantitatea de producție științifică a unei instituții care este inclusă în primele 10% dintre cele mai citate lucrări în domeniile științifice respective. Este o măsură a producției de înaltă calitate a instituțiilor de cercetare. Indicator dependent de dimensiune.

Conducere științifică (L): Leadership indică cantitatea de producție a unei instituții ca principal contributor, adică cantitatea de lucrări în care autorul corespunzător aparține instituției. Indicator dependent de dimensiune.

Open Access (OA): procentul de documente publicate în reviste Open Access sau indexate în baza de date Unpaywall. Indicator independent de dimensiune. 

Scientific Talent Pool (STP): numărul total de autori diferiți dintr-o instituție în totalul producției de publicații ale acelei instituții într-o anumită perioadă de timp. Indicator dependent de dimensiune.

Inovaţie

Cunoștințe inovatoare (IK): rezultate din publicații științifice de la o instituție citată în brevete. Pe baza PATSTAT (http://www.epo.org). Depinde de mărime.

Impactul tehnologic (TI): procentul din producția de publicații științifice citate în brevete. Acest procent se calculează luând în considerare producția totală în domeniile menționate în brevete, pe baza PATSTAT (http://www.epo.org). Independent de mărime.

Brevete (PT): numărul de cereri de brevet (familii simple), bazat pe PATSTAT (http://www.epo.org). Depinde de mărime.

Impactul societal

Altmetrics (AM): Indicatorul Altmetrics a fost calculat pe 10% documente ale instituțiilor (cele mai bune documente privind valoarea de impact normalizată). Acest indicator depinde de dimensiune și are două componente:

PlumX Metrics (greutate: 70%): numărul de documente care au mai multe mențiuni în PlumX Metrics (https://plumanalytics.com). Luăm în considerare mențiuni în Twitter, Facebook, bloguri, știri și comentarii (Reddit, Slideshare, Vimeo sau YouTube).

Mendeley (greutate: 30%): numărul de documente care au mai mult de un cititor în Mendeley (https://www.mendeley.com).

Number of Backlinks (BN): numărul de rețele (subrețele) din care provin linkurile de intrare către site-ul instituției. Date extrase din baza de date Ahrefs (https://ahrefs.com). Depinde de mărime.

Dimensiunea web (WS): numărul de pagini asociat adresei URL a instituției conform Google (https://www.google.com). Depinde de mărime.

SCIMAGO
usmf
SCImago Institutions Rankings 2022
cercetare
Inovație
SCImago
rankings
clasament
societal

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii