”Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy

USMF „Nicolae Testemițanu” a obținut un grant de peste 2 milioane de euro pentru fortificarea educației prin cercetare în medicină

Publicat: 22.11.2022

grantUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova” a câștigat un subproiect investițional în valoare de 2 milioane 150 de mii de euro, în cadrul proiectului „Învățământul superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației Cercetării al Republicii Moldova în perioada 2020-2025.

Ceremonia de lansare a proiectelor investiționale în universitățile și colegiile pedagogice a avut loc pe 21 noiembrie 2022, la sediul Guvernului Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului, prim-ministra Natalia Gavrilița i-a înmânat rectorului Emil Ceban certificatul de finanțare a subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova” (FORCE-med). În numele întregii comunități universitare, rectorul a adresat un mesaj de recunoștință guvernului pentru această oportunitate extraordinară de dezvoltare a învățământului universitar medical din țară în beneficiul întregii societăți. 

„Proiectul FORCE-med reprezintă implementarea conceptului educație prin cercetare în scopul îmbunătățirii învățământului superior medical în conformitate cu  Strategia de dezvoltare a Universității până în anul 2030. În acest scop, vor fi întreprinse măsuri de îmbunătățire a planurilor de învățământ și a curriculumurilor disciplinelor, vor fi dezvoltate curriculumuri noi interdisciplinare ce vor permite dezvoltarea abilităților de cercetare și de aplicare a rezultatelor științifice ale studenților, masteranzilor, studenților-doctoranzi și medicilor rezidenți, precum și utilizarea celor mai noi tehnologii biomedicale în practica medicală”, a subliniat rectorul Emil Ceban.              

grantTotodată, proiectul FORCE-med va permite dezvoltarea infrastructurii de cercetare și dotarea laboratoarelor, ce vor constitui un suport semnificativ în instruirea medicală, pentru obținerea competențelor necesare profesiei de medic prin cunoașterea metodologiilor, organizate convențional în două compartimente:

Medicina moleculară – pentru dezvoltarea studiilor în domeniul științelor fundamentale precum biologia moleculară, biochimia, imunologia, morfologia,  fiziologia etc. – se adresează studenților din anii I-III.

Medicina personalizată – asigură abordarea, prin intermediul experimentelor și cercetării, a tuturor disciplinelor clinice din domeniile terapie, chirurgie, oncologie etc. – destinată studenților din anii IV-VI.

Astfel, în rezultatul implementării proiectului FORCE-med, va crește semnificativ capacitatea de instruire și calitatea educației medicale prin cercetare în Universitate, în vederea formării medicilor și farmaciștilor de înaltă calificare pentru sistemul de sănătate al Republicii Moldova și alte state.

De asemenea, motivarea, încurajarea și implicarea activă a studenților în procesul de învățare, bazat pe experiment și obținerea competențelor necesare profesiei de medic, vor asigura o racordare eficientă a finalităților de studii  la nivelul actual de dezvoltare a medicinei practice și științelor biomedicale, inclusiv la cerințele pieței forței de muncă.

proiectul „Învățământul superior din Moldova”
proiectul „Învățământul superior din Moldova”
proiectul „Învățământul superior din Moldova”
proiectul „Învățământul superior din Moldova”
proiectul „Învățământul superior din Moldova”
proiectul „Învățământul superior din Moldova”
proiectul „Învățământul superior din Moldova”
proiectul „Învățământul superior din Moldova”
usmf
grant
educație prin cercetare
FORCE-med
Învățământul superior din Moldova
proiect
banca mondială

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii