Default Header Image

Program de burse oferit de Republica Populară Chineză, termen: 10.02.2021

Publicat: 05.01.2021
DREIE

                                                                             

În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014, la Beijing, elevilor/ studenților cetățeni ai Republicii Moldova li se acordă pentru anul academic 2021-2022, 9 burse de studii la ciclul I – studii superioare de Licență, ciclul II – studii superioare de Master și ciclul III – studii superioare de Doctorat.

Candidații vor prezenta dosarul cu următoarele acte traduse și legalizate în limba engleză sau chineză (informațiile adiționale privind procedura și condițiile de aplicare pot fi găsite accesând Anexa1): 

 1. Formularul de înregistrare completat și imprimat, după transmiterea on-line al acestuia. Detalii privind formularul de înregistrare pot fi accesate pe pagina web: www.campuschina.org;
 2. Copia pașaportului, cu valabilitatea mai târziu de 1 martie 2022. Dacă valabilitatea pașaportului actual nu îndeplinește cerința, vă rugăm să solicitați un pașaport nou înainte de a depune cererea pentru Programul de burse;
 3. Copia diplomei de studii și a Suplimentului acesteia sau Certificatul ce atestă statutul de elev al clasei terminale și situația școlară pe anii de liceu (cu media calculată pentru clasele X, XI și XII, sem. 1. Copiile urmează a fi legalizate notarial;
 4. Certificate academice, legalizate notarial;
 5. Plan de studiu sau propunere de cercetare în limba engleză sau chineză (200 cuvinte pentru elevi, 500 cuvinte pentru studenți și 800 de cuvinte pentru masteranzi);
 6. 2 scrisori de recomandare din partea a două cadre didactice din domeniul în care se solicită bursa.
 7. Candidații pentru studii muzicale vor prezenta un CD cu lucrările personale, iar candidații pentru programe de arte plastice vor prezenta un CD cu propriile lucrări care includ 2 schițe, 2 tablouri color și alte 2 lucrări la alegere;
 8. Candidații cu vârsta sub 18 ani trebuie să prezinte documentele valide ale tutorilor legali din China;
 9. Candidații care intenționează să stea în China mai mult de 6 luni trebuie să prezinte o copie a certificatului medical, completat în limba engleză (copia originală se păstrează de către candidat). Certificatul medical poate fi descărcat aici;
 10. Cazier Juridic.

Acte suplimentare (opționale): 

 1. Scrisoarea de acceptare la studii din partea universității în care urmează a se realiza studiile (în cazul în care această scrisoare nu va fi prezentată, Consiliul Burselor din China își asumă dreptul, după caz, să facă unele modificări privind opțiunile care au fost indicate în formularul de înregistrare referitor la modulul selectat, durata studiilor sau instituția de învățământ superior în care se vor realiza studiile).
 2. Certificatul care atestă cunoașterea limbii chineze (HSK) sau limbii engleze (IELTS or TOFEL).

Candidații deținători ai certificatului de cunoaștere a limbii chineze, nivelul 3 (HSK3), vor avea prioritatea pentru admitere.

Procedura de înscriere: 

 1. Înregistrarea on-line pe site-ul www.campuschina.org cu utilizarea numărului de înregistrare unic pentru candidații din Republica Moldova: Agency No. 4981.
 2. Dosarele se vor depune la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, în 2 exemplare până la data de 10 februarie 2021.  

Cheltuielile de transport internațional vor fi suportate de către candidați.

Informații suplimentare despre programul de burse pot fi găsite la adresa www.campuschina.org, sau la tel: 022 23 80 61.